Rozhodnutí Rady (EU) 2017/551 ze dne 21. března 2017 o jmenování jedné náhradnice Výboru regionů navržené Španělským královstvím

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0551 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 79/7
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/551
   ze dne 21. března 2017
   o jmenování jedné náhradnice Výboru regionů navržené Španělským královstvím
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,
   s ohledem na návrh španělské vlády,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020. Na základě rozhodnutí Rady (EU) 2015/1792 (4) nahradil dne 5. října 2015 pan Cruz FERNÁNDEZ MARISCAL paní Teresu GIMÉNEZ DELGADO DE TORRESOVOU ve funkci náhradníka Výboru regionů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Po skončení funkčního období pana Cruze FERNÁNDEZ MARISCALA se uvolnilo místo náhradníka Výboru regionů,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Do Výboru regionů je na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenována jako náhradnice:
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               paní Virginia MARCO CÁRCELOVÁ, Directora General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos de la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 21. března 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         E. SCICLUNA
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1792 ze dne 5. října 2015 o jmenování pěti španělských členů a pěti španělských náhradníků Výboru regionů (Úř. věst. L 260, 7.10.2015, s. 28).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.