Rozhodnutí Rady (EU) 2017/602 ze dne 27. března 2017 o jmenování jedné členky Výboru regionů, navržené Španělským královstvím

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0602 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 82/8
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/602
   ze dne 27. března 2017
   o jmenování jedné členky Výboru regionů, navržené Španělským královstvím
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,
   s ohledem na návrh španělské vlády,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020. Na základě rozhodnutí Rady (EU) 2016/1203 (4) nahradil dne 18. července 2016 pan Jordi SOLÉ i FERRANDO pana Francesca HOMS i MOLISTA ve funkci člena Výboru regionů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Po skončení funkčního období pana Jordiho SOLÉ i FERRANDA se uvolnilo místo člena Výboru regionů,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Do Výboru regionů je na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenována jako členka:
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               paní Maria BADIA i CUTCHETOVÁ, Secretaria de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 27. března 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         C. ABELA
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1203 ze dne 18. července 2016 o jmenování jednoho člena a jednoho náhradníka Výboru regionů navržených Španělským královstvím (Úř. věst. L 198, 23.7.2016, s. 44).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.