Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/607 ze dne 29. března 2017, kterým se mění rozhodnutí 2011/173/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Bosně a Hercegovině

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0607 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 84/6
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/607
   ze dne 29. března 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2011/173/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Bosně a Hercegovině
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 21. března 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/173/SZBP (1).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Na základě přezkumu rozhodnutí 2011/173/SZBP by platnost omezujících opatření měla být prodloužena do dne 31. března 2018.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rozhodnutí 2011/173/SZBP by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V článku 6 rozhodnutí 2011/173/SZBP se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
   
      „Toto rozhodnutí se použije do dne 31. března 2018.“
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 29. března 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         L. GRECH
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2011/173/SZBP ze dne 21. března 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Bosně a Hercegovině (Úř. věst. L 76, 22.3.2011, s. 68).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.