Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/634 ze dne 3. dubna 2017, kterým se provádí rozhodnutí 2014/932/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0634 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 90/22
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/634
   ze dne 3. dubna 2017,
   kterým se provádí rozhodnutí 2014/932/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/932/SZBP ze dne 18. prosince 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu (1), a zejména na článek 3 uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 18. prosince 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/932/SZBP.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2140 (2014) aktualizoval informace týkající se čtyř osob, na něž se vztahují omezující opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příloha rozhodnutí 2014/932/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha rozhodnutí 2014/932/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Lucemburku dne 3. dubna 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 365, 19.12.2014, s. 147.
   
   
      PŘÍLOHA
      V příloze rozhodnutí 2014/932/SZBP se položky týkající se níže uvedených osob nahrazují těmito položkami:
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  
                     Abdullah Yahya Al Hakim (další jména: a) Abu Ali al Hakim; b) Abu-Ali al-Hakim; c) Abdallah al-Hakim; d) Abu Ali Alhakim; e) Abdallah al-Mu'ayyad).
                  Původní zápis:
                  
                  
                     Funkce: zástupce velitele skupiny Hútíů. Adresa: Dahyan, provincie Sa'ada, Jemen. Datum narození: a) přibližně 1985; b) mezi 1984 a 1986. Místo narození: a) Dahyan, Jemen; b) provincie Sa'ada, Jemen. Státní příslušnost: Jemen. Další informace: pohlaví: muž. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837273. Datum určení OSN: 7.11.2014 (pozměněno 20.11.2014).
                  Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
                  Abdullah Yahya al Hakim (Abdulláh Jahjá al-Hákim) byl určen pro účely sankcí dne 7. listopadu 2014 podle bodů 11 a 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2140 (2014) jako osoba, jež splňuje kritéria určení stanovená v bodech 17 a 18 uvedené rezoluce.
                  Abdulláh Jahjá al-Hákim je zapojen do činností ohrožujících mír, bezpečnost či stabilitu Jemenu, jako jsou činnosti, které brání provádění dohody ze dne 23. listopadu 2011, jež byla uzavřena mezi jemenskou vládou a její opozicí a stanoví pokojné předání moci v Jemenu, a které brání politickému procesu v Jemenu.
                  V červnu roku 2014 Abdulláh Jahjá al-Hákim údajně uspořádal setkání za účelem přípravy převratu proti jemenskému prezidentovi Abd-Rábbúu Mansúrovi Hádímu. Al-Hákim se setkal s veliteli vojenských a bezpečnostních sil a s kmenovými vůdci; tohoto setkání, jehož účelem byla koordinace vojenských akcí s cílem obsadit jemenské hlavní město San'á, se zúčastnily i vůdčí postavy partyzánů, které jsou loajální vůči bývalému jemenskému prezidentovi Alí Abdalláhu Sálihovi.
                  Ve veřejném prohlášení ze dne 29. srpna 2014 uvedl předseda Rady bezpečnosti OSN, že Rada bezpečnosti odsuzuje akce sil, jimž velí Abdulláh Jahjá al-Hákim, který dne 8. července 2014 obsadil Amran (Jemen) včetně brigádního velitelství jemenské armády. Al-Hákim vedl v červenci roku 2014 násilné převzetí moci v provincii Amran a byl vojenským velitelem odpovědným za přijímání rozhodnutí v souvislosti s probíhajícími konflikty v provincii Amran a v Hamdanu (Jemen).
                  Od počátku září 2014 se Abdulláh Jahjá al-Hákim zdržoval v San'á, aby dohlížel na bojové operace v případě, že by začaly boje. Jeho úkolem bylo organizovat vojenské operace, aby bylo možné svrhnout jemenskou vládu, a byl také odpovědný za zabezpečení a kontrolu všech cest v San'á a ze San'á.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  
                     Abd Al-Khaliq Al-Houthi (další jména: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; d) Abd al-Khaliq al-Huthi; e) Abu-Yunus).
                  Původní zápis:
                  
                  
                     Funkce: vojenský velitel Hútíů. Datum narození: 1984. Státní příslušnost: Jemen. Další informace: pohlaví: muž. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837297. Datum určení OSN:7.11.2014 (pozměněno 20.11.2014, 26.8.2016).
                  Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
                  Abd al-Khaliq al-Houthi (Abd al-Chálik al-Hútí) byl určen pro účely sankcí dne 7. listopadu 2014 podle bodů 11 a 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2140 (2014) jako osoba, jež splňuje kritéria určení stanovená v bodech 17 a 18 uvedené rezoluce.
                  Abd al-Chálik al-Hútí je zapojen do činností ohrožujících mír, bezpečnost či stabilitu Jemenu, jako jsou činnosti, které brání provádění dohody ze dne 23. listopadu 2011, jež byla uzavřena mezi jemenskou vládou a její opozicí a stanoví pokojné předání moci v Jemenu, a které brání politickému procesu v Jemenu.
                  Koncem října roku 2013 vedl Abd al-Chálik al-Hútí skupinu bojovníků oblečených do uniforem jemenské armády, kteří provedli útok na různá místa v Dimádži (Jemen). Následné boje měly za následek četné oběti.
                  Koncem září roku 2014 byl neznámý počet neidentifikovaných bojovníků údajně připraven zaútočit na rozkaz Abd al-Chálika al-Hútího na diplomatické budovy v San'á (Jemen). Dne 30. srpna 2014 koordinoval al-Hútí přesun zbraní z Amranu do protestního tábora v San'á.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3.
               
               
                  
                     Ali Abdullah Saleh (další jméno: Ali Abdallah Salih).
                  Původní zápis:
                  
                  
                     Funkce: a) předseda jemenské strany Všeobecný lidový kongres; b) bývalý prezident Jemenské republiky. Datum narození: a)21.3.1945; b)21.3.1946; c)21.3.1942; d)21.3.1947. Místo narození: a) Bayt al-Ahmar, provincie San'á, Jemen; b) San'á, Jemen; c) San'á, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Státní příslušnost: Jemen. Cestovní pas č.: 00016161 (Jemen). Národní identifikační číslo: 01010744444. Další informace: pohlaví: muž. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306. Datum určení OSN: 7.11.2014 (pozměněno 20.11.2014).
                  Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
                  Ali Abdullah Saleh (Alí Abdulláh Sálih) byl určen pro účely sankcí dne 7. listopadu 2014 podle bodů 11 a 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2140 (2014) jako osoba, jež splňuje kritéria určení stanovená v bodech 17 a 18 uvedené rezoluce.
                  Alí Abdulláh Sálih je zapojen do činností ohrožujících mír, bezpečnost či stabilitu Jemenu, jako jsou činnosti, které brání provádění dohody ze dne 23. listopadu 2011, jež byla uzavřena mezi jemenskou vládou a její opozicí a stanoví pokojné předání moci v Jemenu, a které brání politickému procesu v Jemenu.
                  Na základě dohody ze dne 23. listopadu 2011, kterou podpořila Rada pro spolupráci v Zálivu, odstoupil Alí Abdulláh Sálih po více než 30 letech z funkce prezidenta Jemenu.
                  Od podzimu roku 2012 se Alí Abdulláh Sálih údajně stal jedním z hlavních stoupenců násilných akcí Hútíů v severním Jemenu.
                  Střety na jihu Jemenu v únoru 2013 byly výsledkem spojeného úsilí Sáliha, AQAP a separatisty působícího na jihu Aliho Salima al-Bayda, jehož cílem bylo vyvolat problémy před konferencí o národním dialogu konanou v Jemenu dne 18. března 2013. V poslední době, od září roku 2014, Sálih destabilizuje Jemen tím, že využívá jiné osoby k oslabování ústřední vlády a k vytváření nestability do takové míry, aby hrozil převrat. Podle zprávy skupiny odborníků OSN pro Jemen ze září roku 2014 tvrdily oslovené osoby, že Sálih podporuje násilné akce některých Jemenců tím, že jim poskytuje finanční prostředky a politickou podporu, a tím, že zajišťuje, aby členové Všeobecného lidového kongresu nadále přispívali různými prostředky k destabilizaci Jemenu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5.
               
               
                  
                     Ahmed Ali Abdullah Saleh (další jméno: Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar).
                  
                     Titul: bývalý velvyslanec, bývalý brigádní generál. Datum narození:25.7.1972. Státní příslušnost: Jemen. Cestovní pas č.: a) jemenský pas č. 17979 vystaven na jméno Ahmed Ali Abdullah Saleh (uvedeno v níže uvedeném diplomatickém průkazu totožnosti č. 31/2013/20/003140); b) jemenský pas č. 02117777 vystaven dne 8.11.2005 na jméno Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar; c) jemenský pas č. 06070777 vystaven dne 3.12.2014 na jméno Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar. Adresa: Spojené arabské emiráty. Další informace: Hraje klíčovou úlohu při napomáhání vojenské expanzi Hútíů. Je zapojen do činností ohrožujících mír, bezpečnost či stabilitu Jemenu. Ahmed Saleh (Ahmed Alí Abdalláh Sálih) je synem bývalého prezidenta Jemenské republiky Alího Abdalláha Sáliha. Ahmed Alí Abdalláh Sálih pochází z oblasti známé jako Bayt Al-Ahmar ležící asi 20 km jihovýchodně od hlavního města San'á. Diplomatický průkaz totožnosti č.: 31/2013/20/003140, vystaven dne 7.7.2013 ministerstvem zahraničních věcí Spojených arabských emirátů na jméno Ahmed Ali Abdullah Saleh; současný stav: platnost zrušena. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5895854. Datum určení OSN:14.4.2015 (pozměněno 16.9.2015).
                  Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
                  Ahmed Alí Sálih usiluje o oslabení pozice prezidenta Hádího, maří Hádího snahy o reformu armády a brání pokojnému přechodu Jemenu k demokracii. Sálih hrál klíčovou úlohu při napomáhání vojenské expanzi Hútíů. Od poloviny února 2013 vydal Ahmed Alí Sálih tisíce nový pušek brigádám republikánské gardy a kmenovým šejkům, jejichž totožnost nebyla zjištěna. Tyto zbraně byly původně nakoupeny v roce 2010 a určeny k získání věrnosti jejich příjemců za účelem pozdějšího politického prospěchu.
                  Poté, co jeho otec, bývalý prezident Jemenské republiky Alí Abdalláh Sálih, v roce 2011 odstoupil z funkce prezidenta této země, si Ahmed Alí Sálih udržel pozici velitele jemenské republikánské gardy. Přibližně o rok později byl Sálih prezidentem Hádím odvolán, ponechal si však významný vliv v rámci jemenské armády i poté, co byl zbaven velení. Alí Abdalláh Sálih byl na seznam OSN podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2140 (2014) zařazen v listopadu 2014.
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.