Rozhodnutí Rady (EU) 2017/664 ze dne 3. dubna 2017 o jmenování pěti členů a pěti náhradníků Výboru regionů, navržených Spojeným královstvím

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0664 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 94/38
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/664
   ze dne 3. dubna 2017
   o jmenování pěti členů a pěti náhradníků Výboru regionů, navržených Spojeným královstvím
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vlády Spojeného království,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Po skončení funkčního období pana Rogera EVANSE, pana Stewarta MAXWELLA, pana Micka ANTONIWA, paní Patricie FERGUSONOVÉ a pana Gordona KEYMERA se uvolnilo pět míst členů Výboru regionů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Po skončení funkčního období pana Roberta Johna PRICE, pana Jima HUMA, pana Rhodriho Glyna THOMASE a pana Jamese MCGRIGORA se uvolnila čtyři místa náhradníků Výboru regionů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Po jmenování paní Jennette ARNOLDOVÉ členkou Výboru regionů se uvolnilo jedno místo náhradníka tohoto výboru,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období jmenováni:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               jako členové:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           paní Jennette ARNOLDOVÁ, Assembly Member, Greater London Authority,
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           paní Mairi Angela EVANSOVÁ, Member of the Scottish Parliament,
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           paní Victoria HOWELLSOVÁ, Member of the National Assembly of Wales,
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan John Robert LAMONT, Member of the Scottish Parliament,
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan David SIMMONDS, Councillor, London Borough of Hillingdon,
                           
                        
                     
                  
               
               a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               jako náhradníci:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Simon BLACKBURN, Councillor, Blackpool Council,
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Roderick Lewis MACDONALD, Member of the Scottish Parliament,
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           paní Bethan Maeve JENKINSOVÁ, Member of the National Assembly of Wales,
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Keith Anthony PRINCE, Assembly Member, Greater London Authority,
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Andrew Dearg WIGHTMAN, Member of the Scottish Parliament.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Lucemburku dne 3. dubna 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         R. GALDES
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.