Rozhodnutí Rady (EU) 2017/665 ze dne 3. dubna 2017 o jmenování pěti členů a devíti náhradníků Výboru regionů, navržených Rumunskem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0665 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 94/40
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/665
   ze dne 3. dubna 2017
   o jmenování pěti členů a devíti náhradníků Výboru regionů, navržených Rumunskem
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,
   s ohledem na návrh rumunské vlády,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020. Na základě rozhodnutí Rady (EU) 2016/642 (4) nahradil dne 21. dubna 2016 pan Ovidiu Iulian PORTARIUC pana Roberta Sorina NEGOIȚU ve funkci náhradníka Výboru regionů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Po skončení funkčního období pana Cristiana ADOMNIȚEIE, pana Ovidia Iona BRĂILOIA, pana Răduca George FILIPESCA a pana Cătălina George MUNTEANA se uvolnila čtyři místa členů Výboru regionů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Po skončení mandátu, na jehož základě byl pan Victor MORARU (Mayor of Amara, Ialomița County) navržen, se uvolnilo jedno místo člena Výboru regionů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Po skončení mandátu pana Gheorgha CATRINOIA, pana Cipriana DOBREHO, pana Alexandra DRĂGANA, pana Ovidia Iuliana PORTARIUCE, pana Emila PROȘCANA, pana Mihaie Adriana ȘTEFA, pana Florina Grigora TECĂA a pana Iona Marcela VELY se uvolnilo osm míst náhradníků Výboru regionů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Po jmenování pana Adriana Ovidia TEBANA členem Výboru regionů se uvolnilo jedno místo náhradníka tohoto výboru,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenováni:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               jako členové:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Ionel ARSENE, President of Neamț County Council,
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Decebal FĂGĂDĂU, Mayor of Constanța,
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Victor MORARU, President of Ialomița County Council (změna mandátu),
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Adrian Ovidiu TEBAN, Mayor of Cugir,
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Marius Ioan URSĂCIUC, Mayor of Gura Humorului,
                           
                        
                     
                  
               
               a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               jako náhradníci:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Árpád-András ANTAL, Mayor of Sfântu Gheorghe,
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Emil BOC, Mayor of Cluj-Napoca,
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Dănuț BUHĂESCU, Mayor of Uricani,
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Ion DUMITREL, President of Alba County Council,
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Viorel IONESCU, Mayor of Hîrșova,
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Petre Emanoil NEAGU, President of Buzău County Council,
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Cosmin NECULA, Mayor of Bacău,
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Nicolae PANDEA, Mayor of Ștefan cel Mare,
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Marius Horia ȚUȚUIANU, President of Constanța County Council.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Lucemburku dne 3. dubna 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         R. GALDES
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/642 ze dne 21. dubna 2016 o jmenování jednoho člena a jednoho náhradníka Výboru regionů, navržených Rumunskem (Úř. věst. L 108, 23.4.2016, s. 34).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.