Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/667 ze dne 6. dubna 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0667 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 94/45
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/667
   ze dne 6. dubna 2017,
   kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 27. května 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/849.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Vzhledem k pokračující činnosti Korejské lidově demokratické republiky (dále jen „KLDR“) v oblasti šíření by měly být na seznam osob a subjektů odpovědných za program KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení nebo osob či subjektů jednajících jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo subjektů, které jsou těmito osobami vlastněny nebo ovládány, obsažený v příloze II rozhodnutí (SZBP) 2016/849 doplněny čtyři osoby.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rozhodnutí (SZBP) 2016/849 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha II rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 6. dubna 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         L. GRECH
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79.
   
   
      PŘÍLOHA
      Na seznam osob obsažený v příloze II části I A rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se doplňují tyto osoby:
      I.   Osoby a subjekty odpovědné za programy KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení nebo osoby či subjekty jednající jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo subjekty, které jsou těmito osobami vlastněny nebo ovládány.
      A.   Osoby
      
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Jméno
               
               
                  Další používaná jména
               
               
                  Datum narození
               
               
                  Datum zařazení na seznam
               
               
                  Odůvodnění
               
            
            
               
                  31
               
               
                  RI Myong Su
               
               
                   
               
               
                  datum narození: 1937
                  místo narození: Myongchon, North Hamgyong
               
               
                  7.4.2017
               
               
                  Místopředseda ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a náčelník lidových ozbrojených sil. V této funkci má Ri Myong Su klíčové postavení, pokud jde o otázky národní obrany a je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
               
            
            
               
                  32
               
               
                  SO Hong Chan
               
               
                   
               
               
                  datum narození: 30.12.1957
                  místo narození: Kangwon
                  číslo pasu: PD836410105
                  pas platný do: 27.11.2021
               
               
                  7.4.2017
               
               
                  První náměstek lidových ozbrojených sil, člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a generálplukovník lidových ozbrojených sil. V této funkci je So Hong Chan odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
               
            
            
               
                  33
               
               
                  WANG Chang Uk
               
               
                   
               
               
                  datum narození: 29.5.1960
               
               
                  7.4.2017
               
               
                  Ministr pro jadernou energetiku. V této funkci je Wang Chang Uk odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
               
            
            
               
                  34
               
               
                  JANG Chol
               
               
                   
               
               
                  datum narození: 31.3.1961
                  místo narození: Pchjongjang
                  číslo pasu: 563310042
               
               
                  7.4.2017
               
               
                  Předseda státní akademie věd, organizace věnující se rozvoji technologických a vědeckých kapacit KDLR. V této funkci má Jang Chol klíčové postavení pro rozvoj jaderné činnosti KLDR a je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.