Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2017/681 ze dne 29. března 2017 o jmenování velitele sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA) a o zrušení rozhodnutí (SZBP) 2016/1079 (EUNAVFOR MED/1/2017)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0681 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 98/18
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2017/681
   ze dne 29. března 2017
   o jmenování velitele sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA) a o zrušení rozhodnutí (SZBP) 2016/1079 (EUNAVFOR MED/1/2017)
   POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 38 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/778 ze dne 18. května 2015 o vojenské operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA) (1), a zejména na článek 6 uvedeného rozhodnutí,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle čl. 6 odst. 1 rozhodnutí (SZBP) 2015/778 Rada zmocnila Politický a bezpečnostní výbor k přijímání rozhodnutí o jmenování velitele sil EU pro operaci EUNAVFOR MED SOPHIA (dále jen „velitel sil EU“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 23. června 2016 přijal Politický a bezpečnostní výbor rozhodnutí (SZBP) 2016/1079 (2), kterým jmenoval velitelem sil EU kontradmirála Giuseppeho BERUTTIHO BERGOTTA.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Velitel operace EU doporučil, aby byl novým velitelem sil EU pro operaci EUNAVFOR MED SOPHIA jmenován ode dne 4. dubna 2017 kontradmirál (LH) Andrea ROMANI, který má nahradit kontradmirála Giuseppeho BERUTTIHO BERGOTTA.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Vojenský výbor EU toto doporučení podpořil.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Rozhodnutí (SZBP) 2016/1079 by proto mělo být zrušeno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               V souladu s článkem 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Unie, které mají vliv na obranu,
            
         
      
   
   PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Kontradmirál (LH) Andrea ROMANI je jmenován velitelem sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA) ode dne 4. dubna 2017.
   Článek 2
   Rozhodnutí (SZBP) 2016/1079 se zrušuje s účinkem ode dne 4. dubna 2017.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 4. dubna 2017.
   
      V Bruselu dne 29. března 2017.
      
         
            Za Politický a bezpečnostní výbor
         
         
            předseda
         
         W. STEVENS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 122, 19.5.2015, s. 31.
   
      (2)  Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2016/1079 ze dne 23. června 2016 o jmenování velitele sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA) a o zrušení rozhodnutí EUNAVFOR MED/1/2015 (EUNAVFOR MED/2/2016) (Úř. věst. L 179, 5.7.2016, s. 31).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.