Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/729 ze dne 20. dubna 2017 o žádosti Chorvatské republiky o odchylku v souladu s čl. 9 odst. 4 směrnice Rady 98/41/ES o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich (oznámeno pod číslem C(2017) 2437)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0729 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 107/35
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/729
   ze dne 20. dubna 2017
   o žádosti Chorvatské republiky o odchylku v souladu s čl. 9 odst. 4 směrnice Rady 98/41/ES o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 2437)
      
   
   (Pouze chorvatské znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 98/41/ES ze dne 18. června 1998 o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Směrnice 98/41/ES má zvýšit bezpečnost cestujících a posádek na palubách osobních lodí, jakož i možnosti jejich záchrany a zajistit, aby mohly být po jakékoli nehodě účinněji prováděny pátrací a záchranné akce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Ustanovení čl. 5 odst. 1 směrnice 98/41/ES vyžaduje, aby se u každé osobní lodi, jež vyplouvá z přístavu nacházejícího se v některém členském státě s cílem podniknout cestu delší než dvacet mil od místa vyplutí, zaznamenávaly určité informace.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Ustanovení čl. 9 odst. 4 směrnice 98/41/ES členským státům umožňuje požádat Komisi o odchylku od tohoto požadavku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dopisem ze dne 3. září 2015 předala Chorvatská republika Komisi žádost o odchylku od požadavku zaznamenávat informace o osobách na palubě stanovené v čl. 5 odst. 1 směrnice 98/41/ES u všech osobních lodí plujících na několika trasách kolem chorvatských ostrovů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Dne 20. října 2015 si Komise od Chorvatské republiky vyžádala doplňující informace, aby mohla žádost posoudit. Dne 18. května 2016 dodala Chorvatská republika svou odpověď a upravila žádost o odchylku s ohledem na tyto trasy: Zadar – Ist a Zadar – Olib na trajektové lince „Zadar – Premuda / Mali Lošinj“; Split – Hvar, Hvar – Prigradica a Hvar – Korčula na vysokorychlostní lince „Korčula – (Prigradica) – Hvar – Split“; Zadar – Ist a Zapuntel – Zadar na vysokorychlostní lince „Ist – Molat – Zadar“; Split – Bol na vysokorychlostní lince „Jelsa – Bol – Split“; Split – Hvar na vysokorychlostní lince „Split – (Milna) – Hvar“; Split – Hvar na vysokorychlostní lince „Lastovo – Vela Luka – Hvar – Split“; Rijeka – Rab na vysokorychlostní lince „Novalja – Rab – Rijeka“; Split – Vela Luka na trajektové lince „Lastovo – Vela Luka – Splitf“; Split – Stari Grad na trajektové lince „Split – Stari Grad“; Vis – Split na trajektové lince „Vis – Split“; Mali Lošinj – Cres a Cres – Rijeka na vysokorychlostní lince „Mali Lošinj – Ilovik – Susak – Unije – Martinšćica – Cres – Rijeka“; Premuda – Zadar na vysokorychlostní lince „Olib – Silba – Premuda – Zadar“; Vis – Split a Hvar – Split na vysokorychlostní lince „Vis – Hvar – Split“; Dubrovnik – Sobra a Korčula – Lastovo na vysokorychlostní lince „Dubrovnik – Šipanska luka – Sobra – Polače – Korčula – Lastovo“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Komise s pomocí agentury EMSA posoudila žádost o odchylku na základě dostupných informací.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Chorvatská republika poskytla následující informace: 1) roční pravděpodobnost, že významná výška vln přesáhne dva metry, je na uvedených trasách méně než 10 %; 2) lodě, na které by se odchylka vztahovala, provozují liniovou dopravu; 3) prvotním účelem dopravy je zajišťovat pravidelné obvyklé spojení do odlehlých společenství; 4) v mořské oblasti, kde dotčené osobní lodě plují, je z pobřeží poskytováno navigační vedení a jsou k dispozici spolehlivé meteorologické předpovědi, jakož i přiměřená a uspokojivá pátrací a záchranná zařízení; 5) pro registraci detailních informací o cestujících, kterou by bylo možné sladit s plavebním řádem a synchronizovat s pozemní dopravou, chybí přiměřená infrastruktura a přístavní zařízení a 6) požadovaná odchylka by platila pro všechny provozovatele lodní dopravy na uvedených trasách.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Z posouzení v konečném výsledku vyplývá, že jsou splněny všechny podmínky pro schválení dané odchylky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Schvaluje se žádost o odchylku předložená Chorvatskou republikou podle čl. 9 odst. 4 směrnice 98/41/ES a týkající se zaznamenávání veškerých informací stanovených v čl. 5 odst. 1 zmiňované směrnice, pokud jde o osoby na palubě u všech osobních lodí provozujících liniovou dopravu na níže uvedených trasách (včetně tras v opačném směru):
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               Zadar – Ist a Zadar – Olib na trajektové lince „Zadar – Premuda / Mali Lošinj“;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Split – Hvar, Hvar – Prigradica a Hvar – Korčula na vysokorychlostní lince „Korčula – (Prigradica) – Hvar – Split“;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               Zadar – Ist a Zapuntel – Zadar na vysokorychlostní lince „Ist – Molat – Zadar“;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               4)
            
            
               Split – Bol na vysokorychlostní lince „Jelsa – Bol – Split“;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               5)
            
            
               Split – Hvar na vysokorychlostní lince „Split – (Milna) – Hvar“;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               6)
            
            
               Split – Hvar na vysokorychlostní lince „Lastovo – Vela Luka – Hvar – Split“;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               7)
            
            
               Rijeka – Rab na vysokorychlostní lince „Novalja – Rab – Rijeka“;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               8)
            
            
               Split – Vela Luka na trajektové lince „Lastovo – Vela Luka – Split“;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               9)
            
            
               Split – Stari Grad na trajektové lince „Split – Stari Grad“;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               10)
            
            
               Vis – Split na trajektové lince „Vis – Split“;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               11)
            
            
               Mali Lošinj – Cres a Cres – Rijeka na vysokorychlostní lince „Mali Lošinj – Ilovik – Susak – Unije – Martinšćica – Cres – Rijeka“;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               12)
            
            
               Premuda – Zadar na vysokorychlostní lince „Olib – Silba – Premuda – Zadar“;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               13)
            
            
               Vis – Split a Hvar – Split na vysokorychlostní lince „Vis – Hvar – Split“;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               14)
            
            
               Dubrovnik – Sobra a Korčula – Lastovo na vysokorychlostní lince „Dubrovnik – Šipanska luka – Sobra – Polače – Korčula – Lastovo“.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno Chorvatské republice.
   
      V Bruselu dne 20. dubna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Violeta BULC
         
            členka Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 188, 2.7.1998, s. 35.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.