Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/734 ze dne 25. dubna 2017, kterým se mění rozhodnutí 2013/184/SZBP o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0734 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 108/35
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/734
   ze dne 25. dubna 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2013/184/SZBP o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 22. dubna 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/184/SZBP (1) o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 21. dubna 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/627 (2), kterým se platnost omezujících opatření prodloužila do dne 30. dubna 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Na základě přezkumu rozhodnutí 2013/184/SZBP by platnost omezujících opatření měla být prodloužena do dne 30. dubna 2018.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Rozhodnutí 2013/184/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Článek 3 rozhodnutí 2013/184/SZBP se nahrazuje tímto:
   
      „Článek 3
      Toto rozhodnutí se použije do dne 30. dubna 2018. Je průběžně přezkoumáváno. Pokud Rada usoudí, že jeho cílů nebylo dosaženo, bude prodlouženo nebo případně změněno.“
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Lucemburku dne 25. dubna 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         I. BORG
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2013/184/SZBP ze dne 22. dubna 2013 o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě a o zrušení rozhodnutí 2010/232/SZBP (Úř. věst. L 111, 23.4.2013, s. 75).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/627 ze dne 21. dubna 2016, kterým se mění rozhodnutí 2013/184/SZBP o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě (Úř. věst. L 106, 22.4.2016, s. 23).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.