Rozhodnutí Rady (EU) 2017/799 ze dne 5. května 2017 o jmenování tří členů a dvou náhradníků Výboru regionů, navržených Kyperskou republikou

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0799 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 120/20
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/799
   ze dne 5. května 2017
   o jmenování tří členů a dvou náhradníků Výboru regionů, navržených Kyperskou republikou
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vlády Kypru,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020. Rozhodnutím Rady (EU) 2016/1233 (4) nahradil dne 26. července 2016 pan Kyriakos CHATZITTOFIS pana Georgiose GEORGIOUA ve funkci člena a pan Stavros YEROLATSITES pana Kyriakose CHATZITTOFISE ve funkci náhradníka.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Po skončení funkčního období pana Kyriakose CHATZITTOFISE, paní Louisy MAVROMMÁTIOVÉ a pana Charalambose PITTASE se uvolnila tři místa členů Výboru regionů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Po skončení funkčního období pana Stavrose YEROLATSITESE se uvolnilo jedno místo náhradníka Výboru regionů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Po jmenování pana Stavrose STAVRINIDESE členem Výboru regionů se uvolnilo jedno místo náhradníka tohoto výboru,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období jmenováni:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               jako členové:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Nikos ANASTASIOU, Mayor of Kato Polemidia Municipality,
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Andros KARAYIANNIS, Mayor of Deryneia Municipality,
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Stavros STAVRINIDES, Municipal Councillor of Strovolos Municipality,
                           
                        
                     
                  
               
               a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               jako náhradníci:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Kyprianos ANDRONIKOU, Mayor of Dromolaxia – Meneou Municipality,
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Theodoros ANTONIOU AVVAS, Mayor of Mesa Yitonia Municipality.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 5. května 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         L. GRECH
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1233 ze dne 26. července 2016 o jmenování jednoho člena a jednoho náhradníka Výboru regionů, navržených Kyperskou republikou (Úř. věst. L 202, 28.7.2016, s. 41).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.