Rozhodnutí Evropského parlamentu (EU) 2017/846 ze dne 16. března 2017 o prodloužení funkčního období vyšetřovacího výboru pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0846 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 125/34
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU (EU) 2017/846
   ze dne 16. března 2017
   o prodloužení funkčního období vyšetřovacího výboru pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky
   EVROPSKÝ PARLAMENT,
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               s ohledem na návrh Konference předsedů,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               s ohledem na článek 226 Smlouvy o fungování Evropské unie,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise 95/167/ES, Euratom, ESUO ze dne 19. dubna 1995 o podrobných ustanoveních o výkonu vyšetřovacího práva Evropského parlamentu (1),
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu (EU) 2016/1021 ze dne 8. června 2016 o zřízení vyšetřovacího výboru pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky, a o jeho působnosti, početním složení a délce mandátu (2),
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               s ohledem na čl. 198 odst. 11 jednacího řádu,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               A.
            
            
               vzhledem k tomu, že vyšetřovací výbor požádal o prodloužení svého funkčního období, aby byl schopen plně a řádně vykonávat svůj mandát, a že stále zbývá řada dokumentů, které je třeba ještě prozkoumat, zadaných analýz a zúčastněných stran, které mají být vyslechnuty;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               1.
            
            
               rozhodl o tři měsíce prodloužit funkční období vyšetřovacího výboru.
            
         
      
   
   
      
         
            Za Evropský parlament
         
         
            předseda
         
         A. TAJANI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 113, 19.5.1995, s. 1.
   
      (2)  Úř. věst. L 166, 24.6.2016, s. 10.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.