Rozhodnutí Rady (EU) 2017/886 ze dne 22. května 2017 o jmenování tří členů a šesti náhradníků Výboru regionů, navržených Českou republikou

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0886 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 135/23
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/886
   ze dne 22. května 2017
   o jmenování tří členů a šesti náhradníků Výboru regionů, navržených Českou republikou
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,
   s ohledem na návrh české vlády,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Po skončení funkčního období pana Josefa NOVOTNÉHO a paní Jany VAŇHOVÉ se uvolnila dvě místa členů Výboru regionů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Po skončení mandátu, na jehož základě byl pan Ondřej BENEŠÍK (Councillor of Strání municipality) navržen, se uvolnilo jedno místo člena Výboru regionů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Po skončení funkčního období pana Jiřího BĚHOUNKA, pana Jana BIRKEHO, pana Stanislava MIŠÁKA, pana Martina NETOLICKÉHO a pana Jiřího ROZBOŘILA se uvolnilo pět míst náhradníků Výboru regionů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Po jmenování pana Pavla BRANDY členem Výboru regionů se uvolnilo jedno místo náhradníka tohoto výboru,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenováni:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               jako členové:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           paní Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁ, zastupitelka Středočeského kraje,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Ondřej BENEŠÍK, zastupitel Zlínského kraje (změna mandátu),
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Pavel BRANDA, zastupitel obce Rádlo,
                        
                     
                  
               
               a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               jako náhradníci:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Zdeněk KARÁSEK, zastupitel Moravskoslezského kraje,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Pavel PACAL, zastupitel Kraje Vysočina,
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Miroslav KUBÁSEK, zastupitel Jihomoravského kraje,
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Radim SRŠEŇ, zastupitel Olomouckého kraje,
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Věslav MICHALIK, zastupitel Středočeského kraje,
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan František JOHN, zastupitel města Zábřeh.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 22. května 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         E. BARTOLO
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.