Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/917 ze dne 29. května 2017, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0917 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 139/62
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/917
   ze dne 29. května 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 31. května 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (1).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 27. května 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/850 (2), kterým byla platnost omezujících opatření uvedených v rozhodnutí 2013/255/SZBP prodloužena do 1. června 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Na základě přezkumu rozhodnutí 2013/255/SZBP by měla být platnost omezujících opatření dále prodloužena do 1. června 2018.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Měly by být aktualizovány a změněny položky týkající se některých osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedených v příloze I rozhodnutí 2013/255/SZBP.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Rozhodnutí 2013/255/SZBP a příloha I rozhodnutí 2013/255/SZBP by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Článek 34 rozhodnutí 2013/255/SZBP se nahrazuje tímto:
   
      „Článek 34
      Toto rozhodnutí se použije do 1. června 2018. Je průběžně přezkoumáváno. Pokud bude mít Rada za to, že jeho cílů nebylo dosaženo, může je podle potřeby prodloužit nebo změnit.“
   
   Článek 2
   Příloha I rozhodnutí 2013/255/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 29. května 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         C. CARDONA
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 147, 1.6.2013, s. 14.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/850 ze dne 27. května 2016, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 125).
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha I rozhodnutí 2013/255/SZBP se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  V části A („Osoby“) se položky týkající se následujících osob nahrazují těmito položkami:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              Jméno
                           
                           
                              Identifikační údaje
                           
                           
                              Odůvodnění
                           
                           
                              Datum zařazení na seznam
                           
                        
                        
                           
                              „13.
                           
                           Munzir (
                                 
                              ) (také znám jako Mundhir, Monzer) Jamil Al-Assad (
                                 
                              )
                           
                              datum narození: 1. března 1961;
                              místo narození: Kerdahá, provincie Latákie;
                              pasy č. 86449 a č. 842781
                           
                           
                              Podílí se na násilí vůči civilnímu obyvatelstvu v rámci milicí Šabíha.
                           
                           
                              9.5.2011
                           
                        
                        
                           
                              37.
                           
                           Brigádní generál Rafiq (
                                 
                              ) (také znám jako Rafeeq) Shahadah (
                                 
                              ) (také znám jako Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)
                           
                              místo narození: Džabla, provincie Latákie
                           
                           
                              Bývalý ředitel odboru č. 293 syrské vojenské zpravodajské služby (vnitřní záležitosti) v Damašku. Podílí se přímo na represích a násilí vůči civilnímu obyvatelstvu v Damašku. Poradce prezidenta Bašára Asáda pro strategické otázky a vojenské zpravodajství.
                           
                           
                              23.8.2011
                           
                        
                        
                           
                              53.
                           
                           Adib (
                                 
                              ) Mayaleh (
                                 
                              ) (také znám jako André Mayard)
                           
                              datum narození: 15. května 1955;
                              místo narození: Bassir
                           
                           
                              Bývalý ministr hospodářství a zahraničního obchodu, u moci po květnu 2011 (jmenován v červenci 2016). Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu. Adib Mayaleh byl také odpovědný za poskytování hospodářské a finanční podpory syrskému režimu v rámci své někdejší funkce guvernéra Syrské centrální banky.
                           
                           
                              15.5.2012
                           
                        
                        
                           
                              59.
                           
                           Generál Ghassan (
                                 
                              ) Belal (
                                 
                              )
                           
                               
                           
                           
                              Velící generál 4. rezervní divize. Poradce Máhera Asáda a koordinátor bezpečnostních operací. Odpovědný za zásahy vůči civilnímu obyvatelstvu na celém území Sýrie; má podíl na několika případech porušení zastavení nepřátelských akcí ve městě Ghúta.
                           
                           
                              14.11.2011
                           
                        
                        
                           
                              66.
                           
                           Kifah (
                                 
                              ) Moulhem (
                                 
                              ) (také znám jako Moulhim, Mulhem, Mulhim)
                           
                               
                           
                           
                              Bývalý velitel praporu v rámci 4. divize. V červenci 2015 jmenován zástupcem vedoucího odboru vojenské zpravodajské služby. Odpovědný za zásahy vůči civilnímu obyvatelstvu ve městě Dajr az-Zaur.
                           
                           
                              14.11.2011
                           
                        
                        
                           
                              106.
                           
                           Dr. Wael (
                                 
                              ) Nader (
                                 
                              ) Al –Halqi (
                                 
                              ) (také znám jako Al-Halki)
                           
                              datum narození: 1964;
                              místo narození: provincie Dará
                           
                           
                              Bývalý předseda vlády, ve funkci do 3. července 2016, a bývalý ministr zdravotnictví. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.
                           
                           
                              27.2.2012
                           
                        
                        
                           
                              109.
                           
                           Imad (
                                 
                              ) Mohammad (
                                 
                              ) (také znám jako Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb Khamis (
                                 
                              ) (také znám jako Imad Mohammad Dib Khamees)
                           
                              datum narození: 1. srpna 1961;
                              místo narození: okolí Damašku
                           
                           
                              Předseda vlády a bývalý ministr pro elektrickou energii. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.
                           
                           
                              23.3.2012
                           
                        
                        
                           
                              110.
                           
                           Omar (
                                 
                              ) Ibrahim (
                                 
                              ) Ghalawanji (
                                 
                              )
                           
                              datum narození: 1954;
                              místo narození: Tartús
                           
                           
                              Bývalý místopředseda vlády pro služby, bývalý ministr pro místní správu, ve funkci do 3. července 2016. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.
                           
                           
                              23.3.2012
                           
                        
                        
                           
                              117.
                           
                           Adnan (
                                 
                              ) Hassan (
                                 
                              ) Mahmoud (
                                 
                              )
                           
                              datum narození: 1966;
                              místo narození: Tartús
                           
                           
                              Syrský velvyslanec v Íránu. Bývalý ministr informací ve funkci po květnu 2011. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.
                           
                           
                              23.9.2011
                           
                        
                        
                           
                              157.
                           
                           Ing. Bassam (
                                 
                              ) Hanna (
                                 
                              )
                           
                               
                           
                           
                              Bývalý ministr pro vodní zdroje ve funkci po květnu 2011. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.
                           
                           
                              16.10.2012
                           
                        
                        
                           
                              162.
                           
                           Dr. Mahmoud (
                                 
                              ) Ibraheem (
                                 
                              ) (také znám jako Ibrahim) Sa'iid (
                                 
                              ) (také znám jako Said, Sa'eed, Saeed)
                           
                               
                           
                           
                              Bývalý ministr dopravy ve funkci po květnu 2011. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.
                           
                           
                              16.10.2012
                           
                        
                        
                           
                              166.
                           
                           Dr. Lubana (
                                 
                              ) (také známa jako Lubanah) Mushaweh (
                                 
                              ) (také známa jako Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)
                           
                              datum narození: 1955;
                              místo narození: Damašek
                           
                           
                              Bývalá ministryně kultury ve funkci po květnu 2011. Jako bývalá ministryně vlády je spoluodpovědná za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.
                           
                           
                              16.10.2012
                           
                        
                        
                           
                              168.
                           
                           Omran (
                                 
                              ) Ahed (
                                 
                              ) Al Zu'bi (
                                 
                              ) (také znám jako Al Zoubi, Al Zo'bi, Al Zou'bi)
                           
                              datum narození: 27. září 1959;
                              místo narození: Damašek
                           
                           
                              Bývalý ministr informací ve funkci po květnu 2011. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.
                           
                           
                              16.10.2012
                           
                        
                        
                           
                              170.
                           
                           Najm (
                                 
                              ) (také znám jako Nejm) Hamad (
                                 
                              ) Al Ahmad (
                                 
                              ) (také znám jako Al-Ahmed)
                           
                               
                           
                           
                              Bývalý ministr spravedlnosti ve funkci po květnu 2011. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.
                           
                           
                              16.10.2012
                           
                        
                        
                           
                              171.
                           
                           Dr. Abdul- Salam (
                                 
                              
                              
                                 
                              ) Al Nayef (
                                 
                              )
                           
                               
                           
                           
                              Bývalý ministr zdravotnictví ve funkci po květnu 2011. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.
                           
                           
                              16.10.2012
                           
                        
                        
                           
                              173.
                           
                           Dr. Nazeera (
                                 
                              ) (také známa jako Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (
                                 
                              ) Sarkees (
                                 
                              ) (také známa jako Sarkis)
                           
                               
                           
                           
                              Bývalá státní ministryně pro otázky životního prostředí ve funkci po květnu 2011. Jako bývalá ministryně vlády je spoluodpovědná za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.
                           
                           
                              16.10.2012
                           
                        
                        
                           
                              176.
                           
                           Abdullah (
                                 
                              ) (také znám jako Abdallah) Khaleel (
                                 
                              ) (také znám jako Khalil) Hussein (
                                 
                              ) (také znám jako Hussain)
                           
                               
                           
                           
                              Bývalý státní ministr ve funkci po květnu 2011. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.
                           
                           
                              16.10.2012
                           
                        
                        
                           
                              177.
                           
                           Jamal (
                                 
                              ) Sha'ban (
                                 
                              ) (také znám jako Shaaban) Shaheen (
                                 
                              )
                           
                               
                           
                           
                              Bývalý státní ministr ve funkci po květnu 2011. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.
                           
                           
                              16.10.2012
                           
                        
                        
                           
                              181.
                           
                           
                              Suleiman Al Abbas
                           
                           
                               
                           
                           
                              Bývalý ministr pro ropu a nerostné zdroje ve funkci po květnu 2011. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe vůči syrskému obyvatelstvu.
                           
                           
                              24.6.2014
                           
                        
                        
                           
                              182.
                           
                           
                              Kamal Eddin Tu'ma
                           
                           
                              datum narození: 1959
                           
                           
                              Bývalý ministr průmyslu ve funkci po květnu 2011. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.
                           
                           
                              24.6.2014
                           
                        
                        
                           
                              183.
                           
                           
                              Kinda al-Shammat (také známa jako Shmat)
                           
                           
                              datum narození: 1973
                           
                           
                              Bývalá ministryně sociálních věcí ve funkci po květnu 2011. Jako bývalá ministryně vlády je spoluodpovědná za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.
                           
                           
                              24.6.2014
                           
                        
                        
                           
                              184.
                           
                           
                              Hassan Hijazi
                           
                           
                              datum narození: 1964
                           
                           
                              Bývalý ministr práce ve funkci po květnu 2011. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.
                           
                           
                              24.6.2014
                           
                        
                        
                           
                              185.
                           
                           
                              Ismael Ismael (také znám jako Ismail Ismail nebo Isma'Il Isma'il)
                           
                           
                              datum narození: 1955
                           
                           
                              Bývalý ministr financí ve funkci po květnu 2011. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.
                           
                           
                              24.6.2014
                           
                        
                        
                           
                              186.
                           
                           
                              Dr Khodr Orfali (také znám jako Khud, Khudr Urfali, Orphaly)
                           
                           
                              datum narození: 1956
                           
                           
                              Bývalý ministr hospodářství a zahraničního obchodu ve funkci po květnu 2011. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.
                           
                           
                              24.6.2014
                           
                        
                        
                           
                              187.
                           
                           
                              Samir Izzat Qadi Amin
                           
                           
                              datum narození: 1966
                           
                           
                              Bývalý ministr pro vnitřní obchod a ochranu spotřebitele ve funkci po květnu 2011. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.
                           
                           
                              24.6.2014
                           
                        
                        
                           
                              189.
                           
                           
                              Dr Malek Ali (také znám jako Malik)
                           
                           
                              datum narození: 1956
                           
                           
                              Bývalý ministr pro vysokoškolské vzdělávání ve funkci po květnu 2011. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.
                           
                           
                              24.6.2014
                           
                        
                        
                           
                              191.
                           
                           
                              Dr Hassib Elias Shammas (také znám jako Hasib)
                           
                           
                              datum narození: 1957
                           
                           
                              Bývalý státní ministr ve funkci po květnu 2011. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.
                           
                           
                              24.6.2014
                           
                        
                        
                           
                              1.
                           
                           
                              Houmam Jaza'iri (také znám jako Humam al-Jazaeri, Hammam al-Jazairi)
                           
                           
                              datum narození: 1977
                           
                           
                              Bývalý ministr hospodářství a zahraničního obchodu ve funkci po květnu 2011. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe vůči syrskému obyvatelstvu.
                           
                           
                              21.10.2014
                           
                        
                        
                           
                              2.
                           
                           
                              Mohamad Amer Mardini (také znám jako Mohammad Amer Mardini)
                           
                           
                              datum narození: 1959;
                              místo narození: Damašek
                           
                           
                              Bývalý ministr pro vysokoškolské vzdělávání ve funkci po květnu 2011 (jmenován 27. srpna 2014). Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.
                           
                           
                              21.10.2014
                           
                        
                        
                           
                              3.
                           
                           
                              Mohamad Ghazi Jalali (také znám jako Mohammad Ghazi al-Jalali)
                           
                           
                              datum narození: 1969;
                              místo narození: Damašek
                           
                           
                              Bývalý ministr pro telekomunikace a technologie ve funkci po květnu 2011 (jmenován 27. srpna 2014). Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.
                           
                           
                              21.10.2014
                           
                        
                        
                           
                              4.
                           
                           
                              Kamal Cheikha (také znám jako Kamal al-Sheikha)
                           
                           
                              datum narození: 1961;
                              místo narození: Damašek
                           
                           
                              Bývalý ministr pro vodní zdroje ve funkci po květnu 2011 (jmenován 27. srpna 2014). Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.
                           
                           
                              21.10.2014
                           
                        
                        
                           
                              5.
                           
                           
                              Hassan Nouri (také znám jako Hassan al-Nouri)
                           
                           
                              datum narození: 9.2.1960
                           
                           
                              Bývalý ministr pro správní rozvoj ve funkci po květnu 2011 (jmenován 27. srpna 2014). Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.
                           
                           
                              21.10.2014
                           
                        
                        
                           
                              7.
                           
                           
                              Khalaf Souleymane Abdallah (také znám jako Khalaf Sleiman al-Abdullah)
                           
                           
                              datum narození: 1960;
                              místo narození: Dajr az-Zaur
                           
                           
                              Bývalý ministr práce ve funkci po květnu 2011 (jmenován 27. srpna 2014). Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.
                           
                           
                              21.10.2014
                           
                        
                        
                           
                              9.
                           
                           
                              Hassan Safiyeh (také znám jako Hassan Safiye)
                           
                           
                              datum narození: 1949;
                              místo narození: Latákie
                           
                           
                              Bývalý ministr pro vnitřní obchod a ochranu spotřebitele ve funkci po květnu 2011 (jmenován 27. srpna 2014). Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.
                           
                           
                              21.10.2014
                           
                        
                        
                           
                              10.
                           
                           
                              Issam Khalil
                           
                           
                              datum narození: 1965;
                              místo narození: Banias
                           
                           
                              Bývalý ministr kultury ve funkci po květnu 2011 (jmenován 27. srpna 2014). Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.
                           
                           
                              21.10.2014
                           
                        
                        
                           
                              11.
                           
                           
                              Mohammad Mouti' Mouayyad (také znám jako Mohammad Muti'a Moayyad)
                           
                           
                              datum narození: 1968;
                              místo narození: Ariha (Idlib)
                           
                           
                              Bývalý státní ministr ve funkci po květnu 2011 (jmenován 27. srpna 2014). Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.
                           
                           
                              21.10.2014
                           
                        
                        
                           
                              12.
                           
                           
                              Ghazwan Kheir Bek (také znám jako Ghazqan Kheir Bek)
                           
                           
                              datum narození: 1961;
                              místo narození: Latákie
                           
                           
                              Bývalý ministr dopravy ve funkci po květnu 2011 (jmenován 27. srpna 2014). Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu vůči civilnímu obyvatelstvu.
                           
                           
                              21.10.2014
                           
                        
                        
                           
                              217.
                           
                           Atef Naddaf
                                 
                              
                           
                           
                              datum narození: 1956;
                              místo narození: venkovská oblast v okolí Damašku
                           
                           
                              Ministr pro vysokoškolské vzdělávání.
                              Jmenován v červenci 2016.
                           
                           
                              14.11.2016
                           
                        
                        
                           
                              218.
                           
                           Hussein Makhlouf (také znám jako Makhluf)
                                 
                              
                           
                           
                              datum narození: 1964;
                              místo narození: Latákie;
                              bývalý guvernér provincie Damašek
                           
                           
                              Ministr pro místní správu.
                              Jmenován v červenci 2016.
                              Bratranec Rámího Maklúfa.
                           
                           
                              14.11.2016
                           
                        
                        
                           
                              219.
                           
                           Ali Al-Zafir (také znám jako al-Dafeer)
                                 
                              
                           
                           
                              datum narození: 1962;
                              místo narození: Tartús
                           
                           
                              Ministr pro komunikace a technologie.
                              Jmenován v červenci 2016.
                           
                           
                              14.11.2016
                           
                        
                        
                           
                              220.
                           
                           Ali Ghanem
                                 
                              
                           
                           
                              datum narození: 1963;
                              místo narození: Damašek
                           
                           
                              Ministr pro ropu a nerostné suroviny.
                              Jmenován v červenci 2016.
                           
                           
                              14.11.2016
                           
                        
                        
                           
                              221.
                           
                           Mohammed (také znám jako Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez Tourjman (také znám jako Tourjuman) (
                                 
                              )
                           
                              datum narození: 1966;
                              místo narození: Damašek
                           
                           
                              Ministr informací.
                              Jmenován v červenci 2016.
                           
                           
                              14.11.2016
                           
                        
                        
                           
                              222.
                           
                           Mohammed (také znám jako Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (také znám jako al-Ahmad)
                                 
                              
                           
                           
                              datum narození: 1961;
                              místo narození: Latákie
                           
                           
                              Ministr kultury.
                              Jmenován v červenci 2016.
                           
                           
                              14.11.2016
                           
                        
                        
                           
                              223.
                           
                           Ali Hamoud (také znám jako Hammoud)
                                 
                              
                           
                           
                              datum narození: 1964;
                              místo narození: Tartús
                           
                           
                              Ministr dopravy.
                              Jmenován v červenci 2016.
                           
                           
                              14.11.2016
                           
                        
                        
                           
                              224.
                           
                           Mohammed Zuhair (také znám jako Zahir) Kharboutli
                                 
                              
                           
                           
                              místo narození: Damašek
                           
                           
                              Ministr pro elektrickou energii.
                              Jmenován v červenci 2016.
                           
                           
                              14.11.2016
                           
                        
                        
                           
                              225.
                           
                           Maamoun (také znám jako Ma'moun) Hamdan
                                 
                              
                           
                           
                              datum narození: 1958;
                              místo narození: Damašek
                           
                           
                              Ministr financí.
                              Jmenován v červenci 2016.
                           
                           
                              14.11.2016
                           
                        
                        
                           
                              226.
                           
                           Nabil al-Hasan (také znám jako al-Hassan)
                                 
                              
                           
                           
                              datum narození: 1963;
                              místo narození: Aleppo
                           
                           
                              Ministr pro vodní zdroje.
                              Jmenován v červenci 2016.
                           
                           
                              14.11.2016
                           
                        
                        
                           
                              227.
                           
                           Ahmad al-Hamu (také znám jako al-Hamo)
                                 
                              
                           
                           
                              datum narození: 1947
                           
                           
                              Ministr průmyslu.
                              Jmenován v červenci 2016.
                           
                           
                              14.11.2016
                           
                        
                        
                           
                              228.
                           
                           Abdullah al-Gharbi (také znám jako al-Qirbi)
                                 
                              
                           
                           
                              datum narození: 1962;
                              místo narození: Damašek
                           
                           
                              Ministr pro vnitřní obchod a ochranu spotřebitele.
                              Jmenován v červenci 2016.
                           
                           
                              14.11.2016
                           
                        
                        
                           
                              229.
                           
                           Abdullah Abdullah (
                                 
                              )
                           
                              datum narození: 1956
                           
                           
                              Státní ministr.
                              Jmenován v červenci 2016.
                           
                           
                              14.11.2016
                           
                        
                        
                           
                              230.
                           
                           Salwa Abdullah
                                 
                              
                           
                           
                              datum narození: 1953;
                              místo narození: Kunejtra
                           
                           
                              Státní ministryně.
                              Jmenována v červenci 2016.
                           
                           
                              14.11.2016
                           
                        
                        
                           
                              231.
                           
                           Rafe'a Abu Sa'ad (také znám jako Saad)
                                 
                              
                           
                           
                              datum narození: 1954;
                              místo narození: vesnice Habran (provincie Suvajda)
                           
                           
                              Státní ministr.
                              Jmenován v červenci 2016.
                           
                           
                              14.11.2016
                           
                        
                        
                           
                              232.
                           
                           Wafiqa Hosni
                                 
                              
                           
                           
                              datum narození: 1952;
                              místo narození: Damašek
                           
                           
                              Státní ministryně.
                              Jmenována v červenci 2016.
                           
                           
                              14.11.2016
                           
                        
                        
                           
                              233.
                           
                           Rima Al-Qadiri (také známa jako Al-Kadiri)
                                 
                              
                           
                           
                              datum narození: 1963;
                              místo narození: Damašek
                           
                           
                              Ministryně sociálních věcí (od srpna 2015).
                           
                           
                              14.11.2016
                           
                        
                        
                           
                              236.
                           
                           Saji' Darwish (také znám jako Saji Jamil Darwish, Sajee Darwish; Sjaa Darwis) (
                                 
                              )
                           
                              datum narození: 11. ledna 1957;
                              hodnost: generálmajor, syrské arabské vzdušné síly
                           
                           
                              Má hodnost generálmajora, je vysokým důstojníkem a velitelem 22. divize syrských arabských vzdušných sil, ve funkci po květnu 2011.
                              Působí v oblasti šíření chemických zbraní a je odpovědný za násilné represe vůči civilnímu obyvatelstvu: jako vysoký důstojník syrských arabských vzdušných sil a velitel 22. divize je odpovědný za použití chemických zbraní letadly operujícími z leteckých základen pod kontrolou 22. divize, včetně útoku na osadu Talmenes, který byl podle zprávy společného vyšetřovacího mechanismu proveden vrtulníky režimu se základnou na letišti v Hamá.
                           
                           
                              21.3.2017“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V části A („Osoby“) se doplňují položky týkající se následujících osob:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              Jméno
                           
                           
                              Identifikační údaje
                           
                           
                              Odůvodnění
                           
                           
                              Datum zařazení na seznam
                           
                        
                        
                           
                              „239.
                           
                           
                              Hisham Mohammad Mamdouh al-Sha'ar
                           
                           
                              datum narození: 1958;
                              místo narození: Damašek (Sýrie)
                           
                           
                              Ministr spravedlnosti. Jmenován v březnu 2017.
                           
                           
                              30.5.2017
                           
                        
                        
                           
                              240.
                           
                           
                              Mohammad Samer Abdelrahman al-Khalil
                           
                           
                               
                           
                           
                              Ministr hospodářství a zahraničního obchodu. Jmenován v březnu 2017.
                           
                           
                              30.5.2017
                           
                        
                        
                           
                              241.
                           
                           
                              Salam Mohammad al-Saffaf
                           
                           
                              datum narození: 1979
                           
                           
                              Ministr pro správní rozvoj. Jmenován v březnu 2017.
                           
                           
                              30.5.2017“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  V části B („Subjekty“) se položky týkající se následujících subjektů nahrazují těmito položkami:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              Název
                           
                           
                              Identifikační údaje
                           
                           
                              Odůvodnění
                           
                           
                              Datum zařazení na seznam
                           
                        
                        
                           
                              „36.
                           
                           
                              Ebla Petroleum Company (také známa jako Ebco)
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16,
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          P.O. Box 9120,
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Damašek, Sýrie;
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Tel. +963 116691100
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Společný podnik se společností GPC. Poskytuje režimu finanční podporu.
                           
                           
                              23.1.2012“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.