Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/973 ze dne 8. června 2017, kterým se mění společná akce 2008/124/SZBP o Misi Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 (1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova. ) (EULEX KOSOVO)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0973 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 146/141
               
            
         
      
      
      ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/973
      ze dne 8. června 2017,
      kterým se mění společná akce 2008/124/SZBP o Misi Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (*1) (EULEX KOSOVO)
      RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,
      s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Dne 4. února 2008 přijala Rada společnou akci 2008/124/SZBP (1).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Dne 14. června 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/947 (2), kterým se mění společná akce 2008/124/SZBP, jímž byl mandát mise EULEX KOSOVO prodloužen do 14. června 2018 a byla stanovena nová finanční referenční částka pro plnění jejího mandátu v Kosovu do 14. prosince 2016 a na podporu soudních řízení převedených do některého z členských států do 14. června 2017.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Dne 14. listopadu 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/1990 (3), kterým se mění společná akce 2008/124/SZBP, jímž byla stanovena finanční referenční částka na období do 14. června 2017.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Měla by být stanovena nová referenční částka pro plnění mandátu mise EULEX KOSOVO do 14. června 2018.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Žádné ustanovení tohoto rozhodnutí by nemělo být vykládáno tak, že je jím dotčena nezávislost a autonomie soudců a prokurátorů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Vzhledem ke zvláštní povaze činností mise EULEX KOSOVO na podporu soudních řízení převedených do některého z členských států je vhodné určit v tomto rozhodnutí částku plánovanou na pokrytí podpory těchto převedených řízení a stanovit plnění této části rozpočtu prostřednictvím grantu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Společná akce 2008/124/SZBP by měla být odpovídajícím způsobem změněna.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Mise EULEX KOSOVO bude probíhat za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      V čl. 16 odst. 1 společné akce 2008/124/SZBP se jedenáctý pododstavec nahrazuje tímto:
      
         „Finanční referenční částka určená na krytí výdajů mise EULEX KOSOVO na období od 15. června 2017 do 14. června 2018 činí 90 914 000 EUR.
         Z částky uvedené v jedenáctém pododstavci je na pokrytí výdajů mise EULEX KOSOVO na plnění jejího mandátu v Kosovu určena částka 49 600 000 EUR a na pokrytí podpory soudních řízení převedených do některého z členských států určena částka 41 314 000 EUR.
         Komise podepíše grantovou dohodu na částku 41 314 000 EUR s vedoucím soudní kanceláře jednajícím jménem soudní kanceláře pověřené správou převedených soudních řízení. Na tuto grantovou dohodu se vztahují pravidla pro granty stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (*2).
         Finanční referenční částku pro misi EULEX KOSOVO na následující období stanoví Rada.
      
      Článek 2
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
      
         V Lucemburku dne 8. června 2017.
         
            
               Za Radu
            
            
               předseda
            
            U. REINSALU
         
      
      
      
         (*1)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 (1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.
      
         (1)  Společná akce Rady 2008/124/SZBP ze dne 4. února 2008 o Misi Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (EULEX KOSOVO) (Úř. věst. L 42, 16.2.2008, s. 92).
      
         (2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/947 ze dne 14. června 2016, kterým se mění společná akce 2008/124/SZBP o Misi Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (EULEX KOSOVO) (Úř. věst. L 157, 15.6.2016, s. 26).
      
         (3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1990 ze dne 14. listopadu 2016, kterým se mění společná akce 2008/124/SZBP o Misi Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (EULEX KOSOVO) (Úř. věst. L 306, 15.11.2016, s. 16).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.