Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/975 ze dne 8. června 2017, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0975 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 146/145
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/975
   ze dne 8. června 2017,
   kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (1), a zejména na čl. 33 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 27. května 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/849.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 1. června 2017 změnil výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) položky týkající se čtyř osob, na které se vztahují omezující opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 2. června 2017 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2356 (2017), jíž zařadila 14 osob a čtyři subjekty na seznam osob a subjektů, na které se vztahují omezující opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Příloha I rozhodnutí (SZBP) 2016/849 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha I rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 8. června 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         L. GRECH
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79.
   
   
      PŘÍLOHA
      I.   Níže uvedené osoby a subjekty se zařazují na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze I rozhodnutí (SZBP) 2016/849.
      A.   Osoby
      
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Jméno
               
               
                  Další používaná jména
               
               
                  Identifikační údaje
               
               
                  Datum označení ze strany OSN
               
               
                  Odůvodnění
               
            
            
               
                  40.
               
               
                  Cho Il U
               
               
                  Cho Il Woo
               
               
                  datum narození: 10.5.1945
                  místo narození: Musan, provincie Severní Hamgyo'ng, KLDR
                  státní příslušnost: KLDR
                  číslo pasu: 736410010
               
               
                  2.6.2017
               
               
                  Ředitel pátého odboru Generálního úřadu pro průzkum (Reconnaissance General Bureau). Předpokládá se, že Cho je odpovědný za špionážní operace v zahraničí a za shromažďování zahraničních zpravodajských informací pro KLDR.
               
            
            
               
                  41.
               
               
                  Cho Yon Chun
               
               
                  Jo Yon Jun
               
               
                  datum narození: 28.9.1937
                  státní příslušnost: KLDR
               
               
                  2.6.2017
               
               
                  Náměstek ředitele odboru pro organizaci a vedení, který řídí výběr klíčových pracovníků pro Korejskou stranu pracujících a pro armádu KLDR.
               
            
            
               
                  42.
               
               
                  Choe Hwi
               
               
                   
               
               
                  rok narození: 1954 nebo 1955
                  státní příslušnost: KLDR
                  pohlaví: muž
                  adresa: KLDR
               
               
                  2.6.2017
               
               
                  První náměstek ředitele odboru pro propagandu a agitaci Korejské strany pracujících, který kontroluje veškeré sdělovací prostředky v KLDR a je vládou využíván ke kontrole veřejnosti.
               
            
            
               
                  43.
               
               
                  Jo Yong-Won
               
               
                  Cho Yongwon
               
               
                  datum narození: 24.10.1957
                  státní příslušnost: KLDR
                  pohlaví: muž
                  adresa: KLDR
               
               
                  2.6.2017
               
               
                  Náměstek ředitele odboru pro organizaci a vedení Korejské strany pracujících, který řídí výběr klíčových pracovníků pro Korejskou stranu pracujících a pro armádu KLDR.
               
            
            
               
                  44.
               
               
                  Kim Chol Nam
               
               
                   
               
               
                  datum narození: 19.2.1970
                  státní příslušnost: KLDR
                  číslo pasu: 563120238
                  adresa: KLDR
               
               
                  2.6.2017
               
               
                  Předseda společnosti Korea Kumsan Trading Corporation, která obstarává dodávky pro Generální úřad pro atomovou energii a slouží jako kanál umožňující tok hotovosti do KLDR.
               
            
            
               
                  45.
               
               
                  Kim Kyong Ok
               
               
                   
               
               
                  rok narození: 1937 nebo 1938
                  státní příslušnost: KLDR
                  adresa: Pchjongjang, KLDR.
               
               
                  2.6.2017
               
               
                  Náměstek ředitele odboru pro organizaci a vedení, který řídí výběr klíčových pracovníků pro Korejskou stranu pracujících a pro armádu KLDR.
               
            
            
               
                  46.
               
               
                  Kim Tong-Ho
               
               
                   
               
               
                  datum narození: 18.8.1969
                  státní příslušnost: KLDR
                  číslo pasu: 745310111
                  pohlaví: muž
                  adresa: Vietnam
               
               
                  2.6.2017
               
               
                  Zástupce banky Tanchon Commercial Bank ve Vietnamu, která je hlavním finančním subjektem KLDR pro obchody související se zbraněmi a raketami.
               
            
            
               
                  47.
               
               
                  Min Byong Chol
               
               
                  MinPyo'ng-ch'o'l;
                  Min Byong-chol;
                  Min Byong Chun
               
               
                  datum narození: 10.8.1948
                  státní příslušnost: KLDR
                  pohlaví: muž
                  adresa: KLDR
               
               
                  2.6.2017
               
               
                  Pracovník odboru pro organizaci a vedení Korejské strany pracujících, který řídí výběr klíčových pracovníků pro Korejskou stranu pracujících a pro armádu KLDR.
               
            
            
               
                  48.
               
               
                  Paek Se Bong
               
               
                   
               
               
                  datum narození: 21.3.1938
                  státní příslušnost: KLDR
               
               
                  2.6.2017
               
               
                  Paek Se Bong je bývalým předsedou Druhého hospodářského výboru, bývalým členem Komise pro národní obranu a bývalým náměstkem ředitele odboru pro muniční průmysl.
               
            
            
               
                  49.
               
               
                  Pak Han Se
               
               
                  Kang Myong Chol
               
               
                  státní příslušnost: KLDR
                  číslo pasu: 290410121
                  adresa: KLDR
               
               
                  2.6.2017
               
               
                  Místopředseda Druhého hospodářského výboru, který dohlíží na výrobu balistických raket KLDR a řídí činnost společnosti Korea Mining Development Corporation, jež je přední společností KLDR pro obchod se zbraněmi a hlavním vývozcem zboží a zařízení souvisejících s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi.
               
            
            
               
                  50.
               
               
                  Pak To Chun
               
               
                  Pak Do Chun
               
               
                  datum narození: 9.3.1944
                  státní příslušnost: KLDR
               
               
                  2.6.2017
               
               
                  Pak To Chun je bývalým tajemníkem odboru pro muniční průmysl a v současnosti poskytuje poradenství ohledně záležitostí týkajících se jaderného a raketového programu Je bývalým členem Komise pro státní záležitosti a členem politbyra Korejské strany pracujících.
               
            
            
               
                  51.
               
               
                  Ri Jae Il
               
               
                  Ri, Chae-Il
               
               
                  rok narození: 1934
                  státní příslušnost: KLDR
               
               
                  2.6.2017
               
               
                  Náměstek ředitele odboru pro propagandu a agitaci Korejské strany pracujících, který kontroluje veškeré sdělovací prostředky v KLDR a je vládou využíván ke kontrole veřejnosti.
               
            
            
               
                  52.
               
               
                  Ri Su Yong
               
               
                   
               
               
                  datum narození: 25.6.1968
                  státní příslušnost: KLDR
                  číslo pasu: 654310175
                  pohlaví: muž
                  adresa: Kuba
               
               
                  2.6.2017
               
               
                  Úředník společnosti Korea Ryonbong General Corporation, která se specializuje na akvizice pro obranný průmysl KLDR a podporuje prodej vojenského materiálu ze strany Pchjongjangu. Je pravděpodobné, že její nákupní činnost rovněž podporuje program KLDR v oblasti chemických zbraní.
               
            
            
               
                  53.
               
               
                  Ri Yong Mu
               
               
                   
               
               
                  datum narození: 25.1.1925
                  státní příslušnost: KLDR
               
               
                  2.6.2017
               
               
                  Ri Yong Mu je místopředsedou Komise pro státní záležitosti, která řídí veškeré záležitosti KLDR ve vojenské oblasti a v oblasti obrany a bezpečnosti, včetně akvizic a nákupní činnosti, a vydává příslušné pokyny.
               
            
         
      
      B.   Subjekty
      
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Název
               
               
                  Další používané názvy
               
               
                  Sídlo
               
               
                  Datum označení
               
               
                  Další informace
               
            
            
               
                  43.
               
               
                  Kangbong Trading Corporation
               
               
                   
               
               
                  KLDR
               
               
                  2.6.2017
               
               
                  Společnost Kangbong Trading Corporation do KLDR nebo z KLDR přímo či nepřímo prodávala, dodávala, převáděla nebo nakupovala kovy, grafit, uhlí nebo software, přičemž z obdržených příjmů či zboží může mít prospěch vláda KLDR nebo Korejská strana pracujících. Zakladatelem společnosti Kangbong Trading Corporation je ministerstvo lidových ozbrojených sil.
               
            
            
               
                  44.
               
               
                  Korea Kumsan Trading Corporation
               
               
                   
               
               
                  Pchjongjang, KLDR
               
               
                  2.6.2017
               
               
                  Společnost Korea Kumsan Trading Corporation je vlastněna či ovládána Generálním úřadem pro atomovou energii, který dohlíží na jaderný program KLDR, nebo přímo či nepřímo v jeho zájmu či jeho jménem jedná nebo údajně jedná.
               
            
            
               
                  45.
               
               
                  Koryo Bank
               
               
                   
               
               
                  Pchjongjang, KLDR
               
               
                  2.6.2017
               
               
                  Banka Koryo Bank působí v odvětví finančních služeb v rámci hospodářství KLDR a je spojována s „kanceláří 38“ a „kanceláří 39“ Korejské strany pracujících.
               
            
            
               
                  46.
               
               
                  Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (Strategické raketové síly korejské lidové armády)
               
               
                  Strategic Rocket Force; Strategic Rocket Force Command of KPA
               
               
                  Pchjongjang, KLDR
               
               
                  2.6.2017
               
               
                  Subjekt Strategic Rocket Force of the Korean People's Army má na starosti všechny programy KLDR v oblasti balistických raket a je odpovědný za vypouštění raket SCUD a NODONG.
               
            
         
      
      II.   Následující položky týkající se osob, na něž se vztahují omezující opatření, uvedené v příloze I rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se nahrazují níže uvedeným zněním:
      
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Jméno
               
               
                  Další používaná jména
               
               
                  Identifikační údaje
               
               
                  Datum označení
               
               
                  Další informace
               
            
            
               
                  14.
               
               
                  Choe Song Il
               
               
                   
               
               
                  číslo pasu: 472320665, pas platný do: 26.9.2017; číslo pasu: 563120356; státní příslušnost: KLDR
               
               
                  2.3.2016
               
               
                  Zástupce banky Tanchon Commercial Bank. Pracoval jako zástupce banky Tanchon Commercial Bank ve Vietnamu.
               
            
            
               
                  17.
               
               
                  Jang Yong Son
               
               
                   
               
               
                  datum narození: 20.2.1957 státní příslušnost: KLDR
               
               
                  2.3.2016
               
               
                  Zástupce společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Pracoval jako zástupce společnosti KOMID v Íránu.
               
            
            
               
                  21.
               
               
                  Kim Jung Jong
               
               
                  Kim Chung Chong
               
               
                  číslo pasu: 199421147, pas platný do: 29.12.2014; číslo pasu: 381110042, pas platný do: 25.1.2016; číslo pasu: 563210184, pas platný do: 18.6.2018; datum narození: 7.11.1966; státní příslušnost: KLDR
               
               
                  2.3.2016
               
               
                  Zástupce banky Tanchon Commercial Bank. Pracoval jako zástupce banky Tanchon Commercial Bank ve Vietnamu.
               
            
            
               
                  24.
               
               
                  Kim Yong Chol
               
               
                   
               
               
                  datum narození: 18.2.1962 státní příslušnost: KLDR
               
               
                  2.3.2016
               
               
                  Zástupce společnosti KOMID. Pracoval jako zástupce společnosti KOMID v Íránu.
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.