Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/994 ze dne 12. června 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0994 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 149/75
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/994
   ze dne 12. června 2017,
   kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 27. května 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/849.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V souladu s čl. 36 odst. 2 rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 provedla Rada přezkum seznamu označených osob a subjektů obsažený v příloze II uvedeného rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rada dospěla k závěru, že jedna osoba a jeden subjekt by měly být vyjmuty ze seznamu obsaženého v příloze II rozhodnutí (SZBP) 2016/849.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Rada rovněž dospěla k závěru, že údaje týkající se některých osob a subjektů uvedených v příloze II rozhodnutí (SZBP) 2016/849 by měly být aktualizovány.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Příloha II rozhodnutí (SZBP) 2016/849 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha II rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Lucemburku dne 12. června 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         C. CAMILLERI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79.
   
   
      PŘÍLOHA
      V příloze II rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se oddíly I a II nahrazují tímto:
      
         „I.   Osoby a subjekty odpovědné za programy KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení nebo osoby či subjekty jednající jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo subjekty, které jsou těmito osobami vlastněny nebo ovládány
         A.   Osoby
         
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                      
                  
                  
                     Jméno
                  
                  
                     Další používaná jména
                  
                  
                     Identifikační údaje
                  
                  
                     Datum označení
                  
                  
                     Odůvodnění
                  
               
               
                  
                     1.
                  
                  
                     CHON Chi Bu
                  
                  
                     CHON Chi-bu
                  
                  
                      
                  
                  
                     22.12.2009
                  
                  
                     Člen Generálního úřadu pro atomovou energii, bývalý technický ředitel střediska v Yongbyonu. Na základě fotografií byl zjištěn jeho vztah k jadernému reaktoru v Sýrii před tím, než byl v roce 2007 bombardován Izraelem.
                  
               
               
                  
                     2.
                  
                  
                     CHU Kyu-Chang
                  
                  
                     JU Kyu-Chang JU Kyu Chang
                  
                  
                     Datum narození: 25.11.1928
                     Místo narození: Provincie Jižní Hamgyo'ng, KLDR
                  
                  
                     22.12.2009
                  
                  
                     Bývalý člen Komise národní obrany, která byla klíčovým orgánem pro záležitosti národní obrany v KLDR před tím, než byla reformou přeměněna na Komisi pro státní záležitosti. Bývalý ředitel odboru pro vojenský materiál ústředního výboru Korejské strany pracujících. Podle dostupných informací byl v roce 2013 přítomen na válečné lodi spolu s Kim Čong-unem. Ředitel odboru strojního průmyslu Korejské strany pracujících. V květnu 2016 byl na 7. sjezdu Korejské strany pracujících, kde strana přijala rozhodnutí o pokračování jaderného programu KLDR, zvolen náhradníkem ústředního výboru Korejské strany pracujících. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
                  
               
               
                  
                     3.
                  
                  
                     HYON Chol-hae
                  
                  
                     HYON Chol Hae
                  
                  
                     Datum narození: 1934
                     Místo narození: Mandžusko, Čína.
                  
                  
                     22.12.2009
                  
                  
                     Od dubna 2016 maršál Korejské lidové armády. Náměstek ředitele odboru pro obecnou politiku Korejské lidové armády (vojenský poradce zesnulého Kim Čong-ila). V květnu 2016 byl na 7. sjezdu Korejské strany pracujících, kde strana přijala rozhodnutí o pokračování jaderného programu KLDR, zvolen členem ústředního výboru Korejské strany pracujících.
                  
               
               
                  
                     4.
                  
                  
                     KIM Yong-chun
                  
                  
                     Young-chun; KIM Yong Chun
                  
                  
                     Datum narození: 4.3.1935
                     Číslo pasu: 554410660
                  
                  
                     22.12.2009
                  
                  
                     Maršál korejské lidové armády. Bývalý místopředseda Komise národní obrany, která byla klíčovým orgánem pro záležitosti národní obrany v KLDR před tím, než byla reformou přeměněna na Komisi pro státní záležitosti. Bývalý ministr lidových ozbrojených sil, zvláštní poradce zesnulého Kim Čong-ila pro otázky jaderné strategie. V květnu 2016 byl na 7. sjezdu Korejské strany pracujících, kde strana přijala rozhodnutí o pokračování jaderného programu KLDR, zvolen členem ústředního výboru Korejské strany pracujících.
                  
               
               
                  
                     5.
                  
                  
                     O Kuk-Ryol
                  
                  
                     O Kuk Ryol
                  
                  
                     Datum narození: 1931
                     Místo narození: provincie Ťi-lin, Čína.
                  
                  
                     22.12.2009
                  
                  
                     Bývalý místopředseda Komise národní obrany, která byla klíčovým orgánem pro záležitosti národní obrany v KLDR před tím, než byla reformou přeměněna na Komisi pro státní záležitosti, vykonávající dohled nad pořizováním vyspělých technologií ze zahraničí pro jaderný a balistický program. V květnu 2016 byl na 7. sjezdu Korejské strany pracujících, kde strana přijala rozhodnutí o pokračování jaderného programu KLDR, zvolen členem ústředního výboru Korejské strany pracujících.
                  
               
               
                  
                     6.
                  
                  
                     PAEK Se-bong
                  
                  
                     PAEK Se Bong
                  
                  
                     Datum narození: 1946
                  
                  
                     22.12.2009
                  
                  
                     Bývalý předseda Druhého hospodářského výboru (odpovědný za balistický program) ústředního výboru Korejské strany pracujících. Člen Komise národní obrany, která byla klíčovým orgánem pro záležitosti národní obrany v KLDR před tím, než byla reformou přeměněna na Komisi pro státní záležitosti. Povýšen na generálmajora.
                  
               
               
                  
                     7.
                  
                  
                     PAK Jae-gyong
                  
                  
                     Chae-Kyong; PAK Jae Gyong
                  
                  
                     Datum narození: 1933
                     Číslo pasu: 554410661
                  
                  
                     22.12.2009
                  
                  
                     Náměstek ředitele odboru pro obecnou politiku lidových ozbrojených sil a náměstek ředitele úřadu pro logistiku lidových ozbrojených sil (vojenský poradce zesnulého Kim Čong-ila). Byl přítomen při inspekci velení strategických raketových sil provedené Kim Čong-unem.
                  
               
               
                  
                     8.
                  
                  
                     RYOM Yong
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     22.12.2009
                  
                  
                     Ředitel Generálního úřadu pro atomovou energii (subjekt označený Organizací spojených národů) pověřený mezinárodními vztahy.
                  
               
               
                  
                     9.
                  
                  
                     SO Sang-kuk
                  
                  
                     SO Sang Kuk
                  
                  
                     Datum narození: mezi lety 1932 a 1938
                  
                  
                     22.12.2009
                  
                  
                     Vedoucí katedry jaderné fyziky, Univerzita Kim Ir-sena.
                  
               
               
                  
                     10.
                  
                  
                     Generálporučík KIM Yong Chol
                  
                  
                     KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul
                  
                  
                     Datum narození: 1946
                     Místo narození: Pyongan-Pukto, KLDR
                  
                  
                     19.12.2011
                  
                  
                     Byl zvolen členem ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a ústředního výboru Korejské strany pracujících, místopředseda pro vztahy mezi oběma Korejemi. Bývalý velitel Generálního úřadu pro průzkum (Reconnaissance General Bureau, RGB). V květnu 2016 byl na 7. sjezdu Korejské strany pracujících povýšen na ředitele odboru jednotné fronty.
                  
               
               
                  
                     11.
                  
                  
                     PAK To-Chun
                  
                  
                     PAK To Chun
                  
                  
                     Datum narození: 9.3.1944
                     Místo narození: Rangrim, provincie Jagang, KLDR.
                  
                  
                     19.12.2011
                  
                  
                     Člen Národní rady bezpečnosti. Je odpovědný za zbrojní průmysl. Podle dostupných informací je velitelem úřadu pro jadernou energii. Tento orgán má rozhodující význam pro program KLDR týkající se jaderných zbraní a odpalovacích zařízení pro rakety. Vyfotografován s osobami podílejícími se na testu vodíkové bomby a vypuštění družice.
                  
               
               
                  
                     12.
                  
                  
                     CHOE Kyong-song
                  
                  
                     CHOE Kyong song
                  
                  
                      
                  
                  
                     20.5.2016
                  
                  
                     Generálplukovník Korejské lidové armády. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je ústředním orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
                  
               
               
                  
                     13.
                  
                  
                     CHOE Yong-ho
                  
                  
                     CHOE Yong Ho
                  
                  
                      
                  
                  
                     20.5.2016
                  
                  
                     Generálplukovník Korejské lidové armády / generál vzdušných sil Korejské lidové armády. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je ústředním orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Velitel vzdušných a protivzdušných sil Korejské lidové armády. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
                  
               
               
                  
                     14.
                  
                  
                     HONG Sung-Mu
                  
                  
                     HUNG Sun Mu; HONG Sung Mu
                  
                  
                     Datum narození: 1.1.1942
                  
                  
                     20.5.2016
                  
                  
                     Náměstek ředitele odboru pro zbrojařský průmysl (MID). Odpovědný za vývoj programů týkajících se konvenčních zbraní a raket, včetně balistických raket. Jedna z hlavních osob odpovědných za průmyslový rozvoj programů pro jaderné zbraně. Je odpovědný za programy KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
                  
               
               
                  
                     15.
                  
                  
                     JO Kyongchol
                  
                  
                     JO Kyong Chol
                  
                  
                      
                  
                  
                     20.5.2016
                  
                  
                     Generál Korejské lidové armády. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je ústředním orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Ředitel velení pro vojenskou bezpečnost. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. Doprovázel Kim Čong-una na nejrozsáhlejším cvičení dělostřelecké palby s dlouhým dosahem.
                  
               
               
                  
                     16.
                  
                  
                     KIM Chun-sam
                  
                  
                     KIM Chun Sam
                  
                  
                      
                  
                  
                     20.5.2016
                  
                  
                     Generálporučík, bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Ředitel operačního útvaru velitelství Korejské lidové armády a první zástupce náčelníka velitelství armády. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
                  
               
               
                  
                     17.
                  
                  
                     KIM Chun-sop
                  
                  
                     KIM Chun Sop
                  
                  
                      
                  
                  
                     20.5.2016
                  
                  
                     Bývalý člen Komise národní obrany, která byla reformou přeměněna na Komisi pro státní záležitosti, jež je klíčovým orgánem pro otázky národní obrany v KLDR. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. Zachycen na snímcích ze společného fotografování osob, které přispěly k úspěšnému testu balistické rakety odpálené z ponorky v květnu 2015.
                  
               
               
                  
                     18.
                  
                  
                     KIM Jong-gak
                  
                  
                     KIM Jong Gak
                  
                  
                     Datum narození: 20.7.1941
                     Místo narození: Pchjongjang, KLDR.
                  
                  
                     20.5.2016
                  
                  
                     Vicemaršál Korejské lidové armády, rektor Vojenské univerzity Kim Ir-sena, bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, která je klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
                  
               
               
                  
                     19.
                  
                  
                     KIM Rak Kyom
                  
                  
                     KIM Rak-gyom; KIM Rak Gyom
                  
                  
                      
                  
                  
                     20.5.2016
                  
                  
                     Čtyřhvězdičkový generál, velitel strategických sil (známých též jako Strategic Rocket Forces), které velí aktuálně čtyřem strategickým a taktickým raketovým jednotkám, včetně brigády obsluhující KN-08 (ICBM). EU označila tyto strategické síly z důvodu jejich účasti na činnostech, které materiálně přispívají šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je ústředním orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Podle zpráv médií se měl KIM účastnit v dubnu 2016 zkoušek mezikontinentálních balistických raket s KIM Čong-unem. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. Nařídil cvičné odpalování balistických raket.
                  
               
               
                  
                     20.
                  
                  
                     KIM Won-hong
                  
                  
                     KIM Won Hong
                  
                  
                     Datum narození: 7.1.1945
                     Místo narození: Pchjongjang, KLDR.
                     Cestovní pas č.: 745310010
                  
                  
                     20.5.2016
                  
                  
                     Generál, ředitel odboru pro státní bezpečnost. Ministr pro státní bezpečnost. Člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a Komise pro národní obranu, která byla klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany před tím, než byla reformou přeměněna na Komisi pro státní záležitosti; obě tyto komise jsou klíčovými orgány pro otázky národní obrany v KLDR. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
                  
               
               
                  
                     21.
                  
                  
                     PAK Jong-chon
                  
                  
                     PAK Jong Chon
                  
                  
                      
                  
                  
                     20.5.2016
                  
                  
                     Generálplukovník (generálporučík) Korejské lidové armády, náčelník korejských lidových ozbrojených sil, zástupce náčelníka štábu a ředitel odboru velení palebných sil. Náčelník velitelství armády a ředitel odboru velitelství pozemních sil. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je ústředním orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
                  
               
               
                  
                     22.
                  
                  
                     RI Jong-su
                  
                  
                     RI Jong Su
                  
                  
                      
                  
                  
                     20.5.2016
                  
                  
                     Viceadmirál. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je ústředním orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Vrchní velitel korejských námořních sil, jenž je zapojen do vývoje programů pro balistické rakety a do rozvoje jaderných kapacit námořních sil KLDR. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
                  
               
               
                  
                     23.
                  
                  
                     Son Chol-ju
                  
                  
                     Son Chol Ju
                  
                  
                      
                  
                  
                     20.5.2016
                  
                  
                     Generálplukovník Korejské lidové armády a politický ředitel vzdušných a protivzdušných sil, které dohlíží na vývoj a modernizaci protileteckých raket. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
                  
               
               
                  
                     24.
                  
                  
                     YUN Jong-rin
                  
                  
                     YUN Jong Rin
                  
                  
                      
                  
                  
                     20.5.2016
                  
                  
                     Generál, bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a člen Komise pro národní obranu, které byla klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany před tím, než byla reformou přeměněna na Komisi pro státní záležitosti; obě tyto komise jsou klíčovými orgány pro otázky národní obrany v KLDR. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
                  
               
               
                  
                     25.
                  
                  
                     PAK Yong-sik
                  
                  
                     PAK Yong Sik
                  
                  
                      
                  
                  
                     20.5.2016
                  
                  
                     Čtyřhvězdičkový generál, člen odboru pro státní bezpečnost, ministr lidových ozbrojených sil. Člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a Komise pro národní obranu, která byla klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany před tím, než byla reformou přeměněna na Komisi pro státní záležitosti; obě tyto komise jsou klíčovými orgány pro otázky národní obrany v KLDR. Zúčastnil se testování balistických raket v březnu 2016. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
                  
               
               
                  
                     26.
                  
                  
                     HONG Yong Chil
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     20.5.2016
                  
                  
                     Náměstek ředitele odboru vojenského průmyslu. Odbor vojenského průmyslu, jenž byl označen Radou bezpečnosti OSN dne 2. března 2016, se účastní klíčových aktivit raketového programu KLDR. Odbor vojenského průmyslu je odpovědný za vývoj balistických raket KLDR, včetně Taepo Dong-2, za výrobu zbraní, výzkum a vývoj a dohled nad nimi. Odboru vojenského průmyslu rovněž podléhají Druhý hospodářský výbor a Druhá akademie přírodních věd – rovněž označené v srpnu 2010. Odbor vojenského průmyslu v uplynulých letech pracoval na vývoji mezikontinentálních balistických řízených střel KN08. HONG doprovázel KIM Čong-una na řadě událostí souvisejících s rozvojem jaderného programu a programu balistických střel KLDR a je považován za osobu, která hrála významnou roli v jaderné zkoušce provedené KLDR dne 6. ledna 2016. Náměstek ředitele ústředního výboru Korejské strany pracujících. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. V dubnu 2016 se zúčastnil pozemního testu nového typu raketového motoru pro mezikontinentální balistické rakety.
                  
               
               
                  
                     27.
                  
                  
                     RI Hak Chol
                  
                  
                     RI Hak Chul; RI Hak Cheol
                  
                  
                     Datum narození: 19.1.1963 nebo 8.5.1966
                     Čísla cestovních pasů: 381320634, PS- 563410163
                  
                  
                     20.5.2016
                  
                  
                     Prezident společnosti Green Pine Associated Corporation. Podle Výboru pro sankce OSN společnost Green Pine Associated Corporation („Green Pine“) převzala řadu činností společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Společnost KOMID, která byla Výborem pro sankce označena v dubnu 2009, je v KLDR největší společností obchodující se zbraněmi a hlavním vývozcem zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi. Společnost Green Pine je rovněž odpovědná za zhruba polovinu vývozu zbraní a souvisejícího materiálu z KLDR. Společnost Green Pine byla označena jako subjekt podléhající sankcím za vývoz zbraní nebo souvisejícího materiálu z KLDR. Green Pine se specializuje na výrobu vojenských námořních plavidel a výzbroje, například ponorek, vojenských lodí a raketových systémů, a vyváží torpéda a poskytuje technickou pomoc íránským společnostem působícím v oblasti obrany. Společnost Green Pine byla označena Radou bezpečnosti OSN.
                  
               
               
                  
                     28.
                  
                  
                     YUN Chang Hyok
                  
                  
                      
                  
                  
                     Datum narození: 9.8.1965
                  
                  
                     20.5.2016
                  
                  
                     Náměstek ředitele střediska družicové kontroly Národního úřadu pro rozvoj leteckého a kosmického průmyslu (NADA). Na úřad NADA se vztahují omezující opatření uložená Rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) z důvodu jeho účasti na vývoji vědy a technologií týkajících se vesmíru, včetně vypouštění družic a nosných raket. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) odsoudila vypuštění družice KLDR dne 7. února 2016 z důvodu využití technologie balistických raket a závažného porušení rezolucí č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) a 2094 (2013). Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
                  
               
               
                  
                     29.
                  
                  
                     RI Myong Su
                  
                  
                      
                  
                  
                     Datum narození: 1937
                     Místo narození: Myongchon, North Hamgyong KLDR
                  
                  
                     7.4.2017
                  
                  
                     Místopředseda ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a náčelník lidových ozbrojených sil. V této funkci má Ri Myong Su klíčové postavení, pokud jde o otázky národní obrany a je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
                  
               
               
                  
                     30.
                  
                  
                     SO Hong Chan
                  
                  
                      
                  
                  
                     Datum narození: D30.12.1957
                     Místo narození: Kangwon, KLDR
                     číslo pasu: PD836410105 pas platný do: 27.11.2021
                  
                  
                     7.4.2017
                  
                  
                     První náměstek lidových ozbrojených sil, člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a generálplukovník lidových ozbrojených sil. V této funkci je So Hong Chan odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
                  
               
               
                  
                     31.
                  
                  
                     WANG Chang Uk
                  
                  
                      
                  
                  
                     Datum narození: 29.5.1960
                  
                  
                     7.4.2017
                  
                  
                     Ministr pro jadernou energetiku. V této funkci je Wang Chang Uk odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
                  
               
               
                  
                     32.
                  
                  
                     JANG Chol
                  
                  
                      
                  
                  
                     datum narození: 31.3.1961
                     místo narození: Pchjongjang, KLDR
                     číslo pasu: 563310042
                  
                  
                     7.4.2017
                  
                  
                     Předseda státní akademie věd, organizace věnující se rozvoji technologických a vědeckých kapacit KDLR. V této funkci má Jang Chol klíčové postavení pro rozvoj jaderné činnosti KLDR a je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
                  
               
            
         
         B.   Subjekty
         
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                      
                  
                  
                     Název
                  
                  
                     Další používané názvy
                  
                  
                     Sídlo
                  
                  
                     Datum označení
                  
                  
                     Další informace
                  
               
               
                  
                     1.
                  
                  
                     Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     22.12.2009
                  
                  
                     Dceřiná společnost společnosti Korea Ryongbong General Corporation (subjekt označený Radou bezpečnosti OSN dne 24.4.2009). Provozuje zařízení na výrobu práškového hliníku, který lze použít v raketách.
                  
               
               
                  
                     2.
                  
                  
                     Korean Ryengwang Trading Corporation
                  
                  
                      
                  
                  
                     Rakwon-dong, Pothonggang District, Pchjongjang, KLDR
                  
                  
                     22.12.2009
                  
                  
                     Dceřiná společnost společnosti Korea Ryongbong General Corporation (subjekt označený Radou bezpečnosti OSN dne 24.4.2009).
                  
               
               
                  
                     3.
                  
                  
                     Sobaeku United Corp
                  
                  
                     Sobaeksu United Corp.
                  
                  
                      
                  
                  
                     22.12.2009
                  
                  
                     Státní podnik podílející se na výzkumu a pořizování citlivých výrobků nebo zařízení. Vlastní několik ložisek přírodního grafitu, která zásobují touto surovinou dvě zpracovatelská zařízení vyrábějící mimo jiné grafitové bloky, které lze použít v raketách.
                  
               
               
                  
                     4.
                  
                  
                     Yongbyon Nuclear Research Centre (Středisko jaderného výzkumu v Yongbyonu)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     22.12.2009
                  
                  
                     Výzkumné středisko, které se podílí na výrobě plutonia pro vojenské účely. Středisko je podřízeno Generálnímu úřadu pro atomovou energii (subjekt označený Radou bezpečnosti OSN dne 16.7.2009).
                  
               
               
                  
                     5.
                  
                  
                     Strategické raketové síly (Strategic Rocket Forces)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     20.5.2016
                  
                  
                     V rámci národních ozbrojených sil KLDR je tento subjekt zapojen do vývoje a operačního provádění programů souvisejících s balistickými raketami nebo jinými zbraněmi hromadného ničení.
                  
               
            
         
         II.   Osoby a subjekty poskytující finanční služby, které by mohly přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení
         A.   Osoby
         
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                      
                  
                  
                     Jméno
                  
                  
                     Další používaná jména
                  
                  
                     Identifikační údaje
                  
                  
                     Datum označení
                  
                  
                     Odůvodnění
                  
               
               
                  
                     1.
                  
                  
                     JON Il-chun
                  
                  
                     JON Il Chun
                  
                  
                     Datum narození: 24.8.1941
                  
                  
                     22.12.2010
                  
                  
                     V únoru 2010 byl KIM Tong-un zbaven funkce ředitele „kanceláře 39“, která je mimo jiné pověřena nákupem zboží prostřednictvím diplomatických zastoupení KLDR, čímž dochází k obcházení sankcí. Nahradil jej JON Il-chun. Představitel Komise národní obrany, která byla klíčovým orgánem pro záležitosti národní obrany v KLDR před tím, než byla reformou přeměněna na Komisi pro státní záležitosti; v březnu 2010 byl zvolen generálním ředitelem Státní rozvojové banky (State Development Bank). V květnu 2016 byl na 7. sjezdu Korejské strany pracujících, kde strana přijala rozhodnutí o pokračování jaderného programu KLDR, zvolen náhradníkem ústředního výboru Korejské strany pracujících.
                  
               
               
                  
                     2.
                  
                  
                     KIM Tong-un
                  
                  
                     KIM Tong Un
                  
                  
                      
                  
                  
                     22.12.2009
                  
                  
                     Bývalý ředitel „kanceláře 39“ ústředního výboru Korejské strany pracujících, která se podílí na financování šíření. V roce 2011 byl údajně odpovědný za „kancelář 38“ pověřenou získáváním finančních prostředků pro vedení a elitu.
                  
               
               
                  
                     3.
                  
                  
                     KIM Il-Su
                  
                  
                     KIM Il Su
                  
                  
                     Datum narození: 2.9.1965
                     Místo narození: Pchjongjang, KLDR.
                  
                  
                     3.7.2015
                  
                  
                     Manažer v zajišťovacím oddělení společnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v jejím sídle v Pchjongjangu a bývalý zplnomocněný hlavní zástupce společnosti KNIC v Hamburku, jednající jménem KNIC nebo na její příkaz.
                  
               
               
                  
                     4.
                  
                  
                     KANG Song-Sam
                  
                  
                     KANG Song Sam
                  
                  
                     Datum narození: 5.7.1972
                     Místo narození: Pchjongjang, KLDR.
                  
                  
                     3.7.2015
                  
                  
                     Bývalý zplnomocněný zástupce společnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v Hamburku, nadále jednající jménem KNIC nebo na její příkaz.
                  
               
               
                  
                     5.
                  
                  
                     CHOE Chun-Sik
                  
                  
                     CHOE Chun Sik
                  
                  
                     Datum narození: 23.12.1963
                     Místo narození: Pchjongjang, KLDR.
                     Cestovní pas číslo: 745132109
                     Pas platný do: 12.2.2020
                  
                  
                     3.7.2015
                  
                  
                     Ředitel zajišťovacího oddělení společnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v jejím sídle v Pchjongjangu, jednající jménem KNIC nebo na její příkaz.
                  
               
               
                  
                     6
                  
                  
                     SIN Kyu-Nam
                  
                  
                     SIN Kyu Nam
                  
                  
                     Datum narození: 12.9.1972
                     Místo narození: Pchjongjang, KLDR.
                     Cestovní pas číslo: PO472132950
                  
                  
                     3.7.2015
                  
                  
                     Ředitel zajišťovacího oddělení společnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v jejím sídle v Pchjongjangu a bývalý zplnomocněný zástupce KNIC v Hamburku, jednající jménem KNIC nebo na její příkaz.
                  
               
               
                  
                     7.
                  
                  
                     PAK Chun-San
                  
                  
                     PAK Chun San
                  
                  
                     Datum narození: 18.12.1953
                     Místo narození: Pchjongjang, KLDR.
                     Cestovní pas číslo: PS472220097
                  
                  
                     3.7.2015
                  
                  
                     Ředitel zajišťovacího oddělení společnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v jejím sídle v Pchjongjangu alespoň do prosince 2015 a bývalý zplnomocněný hlavní zástupce společnosti KNIC v Hamburku, nadále jednající jménem KNIC nebo na její příkaz.
                  
               
               
                  
                     8.
                  
                  
                     SO Tong Myong
                  
                  
                      
                  
                  
                     Datum narození: 10.9.1956
                  
                  
                     3.7.2015
                  
                  
                     Prezident společnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) a jejího výkonného řídícího výboru (červen 2012); generální ředitel společnosti Korea National Insurance Corporation (září 2013), jednající jménem KNIC nebo na její příkaz.
                  
               
            
         
         B.   Subjekty
         
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                      
                  
                  
                     Název
                  
                  
                     Další používané názvy
                  
                  
                     Sídlo
                  
                  
                     Datum označení
                  
                  
                     Další informace
                  
               
               
                  
                     1.
                  
                  
                     Korea National Insurance Corporation (KNIC) a její pobočky)
                  
                  
                     Korea Foreign Insurance Company
                  
                  
                     Haebangsan-dong, Central District, Pchjongjang, KLDR
                     Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Hamburk.
                     Korea National Insurance Corporation of Alloway, Kidbrooke Park Road, Blackheath, Londýn SE30LW
                  
                  
                     3.7.2015
                  
                  
                     Korea National Insurance Corporation (KNIC), státem vlastněná a ovládaná společnost, vytváří podstatné příjmy, včetně deviz, jež by mohly přispět k programům KLDR souvisejícím s jadernými zbraněmi, s balistickými raketami nebo s jinými zbraněmi hromadného ničení.
                     Kromě toho je sídlo KNIC v Pchjongjangu napojeno na „kancelář 39“ Korejské strany pracujících, jež je označeným subjektem.“
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.