Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2017/1012 ze dne 13. června 2017 o prodloužení mandátu vedoucího Mise Evropské unie v Kosovu (Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 (1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova. ) na podporu právního státu (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2017)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1012 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 153/27
               
            
         
      
      
      ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2017/1012
      ze dne 13. června 2017
      o prodloužení mandátu vedoucího Mise Evropské unie v Kosovu (*1) na podporu právního státu (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2017)
      POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,
      s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 38 třetí pododstavec této smlouvy,
      s ohledem na společnou akci Rady 2008/124/SZBP ze dne 4. února 2008 o Misi Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu EULEX KOSOVO (1), a zejména na čl. 12 odst. 2 uvedené společné akce,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Podle čl. 12 odst. 2 společné akce 2008/124/SZBP je Politický a bezpečnostní výbor v souladu s článkem 38 Smlouvy zmocněn k přijímání příslušných rozhodnutí za účelem politické kontroly a strategického řízení Mise Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (EULEX KOSOVO), včetně rozhodnutí o jmenování vedoucího mise.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Dne 14. června 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/947 (2), kterým se mění společná akce 2008/124/SZBP a prodlužuje trvání mise EULEX KOSOVO do 14. června 2018.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Dne 20. července 2016 přijal Politický a bezpečnostní výbor rozhodnutí (SZBP) 2016/1207 (3) o jmenování paní Alexandry PAPADOPOULOSOVÉ vedoucí mise EULEX KOSOVO na období od 1. září 2016 do 14. června 2017.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Dne 30.května 2017 navrhla vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku prodloužit mandát paní Alexandry PAPADOPOULOSOVÉ coby vedoucí mise EULEX KOSOVO na období od 15. června 2017 do 14. června 2018,
               
            
         
      
      PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Mandát paní Alexandry PAPADOPOULOSOVÉ coby vedoucí mise Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (EULEX KOSOVO) se tímto prodlužuje na období od 15. června 2017 do 14. června 2018.
      Článek 2
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
      
         V Bruselu dne 13. června 2017.
         
            
               Za Politický a bezpečnostní výbor
            
            
               předseda
            
            W. STEVENS
         
      
      
      
         (*1)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 (1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.
      
         (1)  Úř. věst. L 42, 16.2.2008, s. 92.
      
         (2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/947 ze dne 14. června 2016, kterým se mění společná akce 2008/124/SZBP o Misi Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (EULEX KOSOVO) (Úř. věst. L 157, 15.6.2016, s. 26).
      
         (3)  Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EULEX KOSOVO (SZBP) 2016/1207 ze dne 20. července 2016 o jmenování vedoucího Mise Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu EULEX KOSOVO (EULEX KOSOVO/1/2016) (Úř. věst. L 198, 23.7.2016, s. 49).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.