Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1127 ze dne 23. června 2017, kterým se provádí rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1127 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 163/16
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/1127
   ze dne 23. června 2017,
   kterým se provádí rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP (1), a zejména na čl. 23 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 26. července 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/413/SZBP.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V souladu s čl. 23 odst. 1 rozhodnutí 2010/413/SZBP má Rada provést změny příloh I a III na základě rozhodnutí přijatých Radou bezpečnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rada bezpečnosti rozhodla o změně identifikačních údajů týkajících se 23 osob a 14 subjektů uvedených na seznamu v příloze I rozhodnutí 2010/413/SZBP.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Rozhodnutí 2010/413/SZBP by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha I rozhodnutí 2010/413/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 23. června 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         H. DALLI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 195, 27.7.2010, s. 39.
   
   
      PŘÍLOHA
      V příloze I rozhodnutí 2010/413/SZBP se identifikační a jiné údaje týkající se osob uvedených na seznamu níže nahrazují tímto:
      
         „Seznam osob uvedených v čl. 19 odst. 1 písm. a) a osob a subjektů uvedených v čl. 20 odst. 1 písm. a)
         
         A.   Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami
         Fyzické osoby
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     1)
                  
                  
                     Fereidoun Abbasi-Davani. Funkce: vedoucí vědecký pracovník Ministerstva obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL). Datum narození: a) 1958, b) 1959. Místo narození: Ábádán, Írán (islámská republika). Další informace: Má „vazby na Institut aplikované fyziky. Úzce spolupracuje s Mohsenem Fakhrizadeh-Mahabadim.“
                     Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     3)
                  
                  
                     Ali Akbar Ahmadian. Hodnost: viceadmirál. Funkce: náčelník společného štábu íránských Islámských revolučních gard (IRGC). Datum narození: 1961. Místo narození: Kermán, Írán (islámská republika). Také znám jako: Ali Akbar Ahmedian. Další informace: změněná pozice.
                     Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     8)
                  
                  
                     Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Funkce: ředitel finančního a rozpočtového oddělení Organizace leteckého průmyslu (AIO). Datum narození: 31. prosince 1952. Státní příslušnost: Írán. Číslo pasu: a) I0005159, vydaný v Íránu, b) 10005159, vydaný v Íránu.
                     Datum označení ze strany OSN: 23.12.2006.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     11)
                  
                  
                     Ahmad Vahid Dastjerdi. Funkce: předseda Organizace leteckého průmyslu (AIO). Datum narození: 15. ledna 1954. Číslo pasu: A0002987, vydaný v Íránu. Další informace: vykonával funkci náměstka ministra obrany.
                     Datum označení ze strany OSN: 23.12.2006.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     12)
                  
                  
                     Ahmad Derakhshandeh. Funkce: předseda představenstva a výkonný ředitel banky Sepah, která podporuje Organizaci leteckého průmyslu a její podřízené subjekty, včetně průmyslových skupin SHIG a SBIG, které byly označeny podle rezoluce 1737 (2006). Datum narození: 11. srpna 1956. Adresa: 33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharaj Ghods, Tehran, Iran (Islamic Republic of).
                     Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     13)
                  
                  
                     Mohammad Eslami. Titul: Dr. Další informace: ředitel Ústavu pro vzdělávání a výzkum v obranném průmyslu (Defence Industries Training and Research Institute). Také znám jako: Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed Islami. Další informace: v letech 2012–2013 vykonával funkci náměstka ministra obrany.
                     Datum označení ze strany OSN: 3.3.2008.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     14)
                  
                  
                     Reza-Gholi Esmaeli. Funkce: vedoucí oddělení pro obchod a mezinárodní záležitosti Organizace leteckého průmyslu (AIO). Datum narození: 3. dubna 1961. Také znám jako: Reza-Gholi Ismaili. Číslo pasu: A0002302, vydaný v Íránu (islámské republice).
                     Datum označení ze strany OSN: 23.12.2006.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     15)
                  
                  
                     Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. vedoucí vědecký pracovník Ministerstva obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL) a bývalý vedoucí Střediska pro fyzikální výzkum (PHRC). Číslo pasu: a) A0009228 (nepotvrzeno (pravděpodobně Írán)), b) 4229533 (nepotvrzeno (pravděpodobně Írán)). Další informace: Agentura MAAE si jej vyžádala k pohovoru o činnostech střediska PHRC v době, kdy byl jeho vedoucím, ale Írán to odmítl.
                     Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     16)
                  
                  
                     Mohammad Hejazi. Hodnost: brigádní generál. Funkce: velitel odbojových sil Basídž. Datum narození: 1959. Místo narození: Isfahán, Írán (islámská republika). Také znám jako: Mohammed Hijazi.
                     Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     17)
                  
                  
                     Mohsen Hojati. Funkce: ředitel průmyslové skupiny Fajr Industrial Group, která je označena podle rezoluce 1737 (2006) pro svoji úlohu v programu balistických raket. Datum narození: 28. září 1955. Číslo pasu: G4506013, vydaný v Íránu (islámská republika).
                     Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     20)
                  
                  
                     Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Funkce: ředitel průmyslové skupiny Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG), která je označena podle rezoluce 1737 (2006) pro svoji úlohu v programu balistických raket. Datum narození: 10. září 1958. Číslo pasu: A0030940, vydaný v Íránu (islámská republika).
                     Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     22)
                  
                  
                     Naser Maleki. Funkce: ředitel průmyslové skupiny Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG), která je označena podle rezoluce 1737 (2006) pro svoji úlohu v íránském programu balistických raket. Datum narození: 1960. Číslo pasu: A0003039, vydaný v Íránu (islámská republika). Národní identifikační číslo: Írán (islámská republika) 0035-11785, vydaný v Íránu (islámská republika). Další informace: Naser Maleki je také úředníkem Ministerstva obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL), který dohlíží na program balistických raket Šaháb-3. Šaháb-3 je v současnosti používaná íránská balistická raketa dlouhého doletu.
                     Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     26)
                  
                  
                     Mohammad Reza Naqdi. Hodnost: brigádní generál. Datum narození: a) 11. února 1949, b) 11. února 1952, c) 11. února 1953, d) 11. února 1961. Místo narození: a) Nadžaf, Irák, b) Teherán, Írán (islámská republika). Další informace: bývalý zástupce velitele generálního štábu ozbrojených sil pro logistiku a průmyslový výzkum. Vedoucí státního ústředí pro boj proti pašování, podílel se na snahách obejít sankce uložené rezolucemi Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006) a 1747 (2007).
                     Datum označení ze strany OSN: 3.3.2008.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     28)
                  
                  
                     Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Hodnost: generálporučík. Funkce: rektor Univerzity obranných technologií Maleka Aštara (Malek Ashtar University of Defence Technology). Další informace: katedra chemie Univerzity obranných technologií Maleka Aštara je přidružená k Ministerstvu obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL) a provádí pokusy s beryliem. Náměstek ministra pro vědu, výzkum a technologie.
                     Datum označení ze strany OSN: 23.12.2006.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     33)
                  
                  
                     Morteza Rezaie. Hodnost: brigádní generál. Funkce: zástupce velitele Islámských revolučních gard (IRGC). Datum narození: 1956. Také znám jako: Mortaza Rezaie; Mortaza Rezai; Morteza Rezai.
                     Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     34)
                  
                  
                     Morteza Safari. Hodnost: kontradmirál. Funkce: velitel námořnictva Islámských revolučních gard (IRGC). Také znám jako: Mortaza Safari; Morteza Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari.
                     Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     35)
                  
                  
                     Yahya Rahim Safavi. Hodnost: generálmajor. Funkce: velitel, Islámské revoluční gardy IRGC (Pasdarán). Datum narození: 1952. Místo narození: Isfahán, Írán (islámská republika). Také znám jako: Yahya Raheem Safavi.
                     Datum označení ze strany OSN: 23.12.2006.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     37)
                  
                  
                     Hosein Salimi. Hodnost: generál. Funkce: velitel vzdušných sil, Islámské revoluční gardy IRGC (Pasdarán). Také znám jako: Husain Salimi; Hosain Salimi; Hussain Salimi; Hosein Saleemi; Husain Saleemi; Hosain Saleemi; Hussain Saleemi; Hossein Salimi; Hossein Saleemi. Číslo pasu: D08531177, vydaný v Íránu (islámská republika).
                     Datum označení ze strany OSN: 23.12.2006.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     38)
                  
                  
                     Qasem Soleimani. Hodnost: brigádní generál. Funkce: velitel sil al-Kuds. Datum narození: 11. března 1957. Místo narození: Qom, Írán (islámská republika). Také znám jako: Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani; Haj Qasem; Haji Qassem; Sarder Soleimani. Číslo pasu: 008827, vydaný v Íránu. Další informace: povýšen do hodnosti generálmajora, i nadále zastává funkci velitele sil al-Kuds.
                     Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     40)
                  
                  
                     Mohammad Reza Zahedi. Hodnost: brigádní generál. Funkce: velitel pozemních sil Islámských revolučních gard (IRGC). Datum narození: 1944. Místo narození: Isfahán, Írán (islámská republika). Také znám jako: Mohammad Reza Zahidi; Mohammad Raza Zahedi.
                     Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     41)
                  
                  
                     Mohammad Baqer Zolqadr. Funkce: generál, důstojník Islámských revolučních gard (IRGC), náměstek ministra vnitra pro bezpečnostní otázky. Také znám jako: Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr Zolkadr; Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer Zolqader.
                     Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     42)
                  
                  
                     Azim Aghajani. Funkce: člen sil al-Kuds, které jsou součástí Islámských revolučních gard (IRGC) a podléhají velení velitele sil al-Kuds generálmajora Quasema Soleimaniho, jenž byl označen v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1747 (2007). Také znám jako: Azim Adhajani; Azim Agha-Jani. Státní příslušnost: Írán (islámská republika). Číslo pasu: a) 6620505, vydaný v Íránu (islámská republika), b) 9003213, vydaný v Íránu (islámská republika). Další informace: napomáhal porušování bodu 5 rezoluce 1747 (2007), který zakazuje vyvážet z Íránu zbraně a související materiál.
                     Datum označení ze strany OSN: 18. 4. 2012.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     43)
                  
                  
                     Ali Akbar Tabatabaei. Funkce: člen sil al-Kuds, které jsou součástí Islámských revolučních gard (IRGC) a podléhají velení velitele sil al-Kuds generálmajora Quasema Soleimaniho, jenž byl označen podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1747 (2007). Datum narození: 1967. Také znám jako: a) Sayed Akbar Tahmaesebi; Syed Akber Tahmaesebi; b) Ali Akber Tabatabaei; Ali Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi. Státní příslušnost: Írán (islámská republika). Číslo pasu: a) 9003213, vydaný v Íránu / neznámo, b) 6620505, vydaný v Íránu / neznámo. Další informace: napomáhal porušování bodu 5 rezoluce 1747 (2007), který zakazuje vyvážet z Íránu zbraně a související materiál.
                     Datum označení ze strany OSN: 18. 4. 2012.
                  
               
            
         
         Subjekty
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     3)
                  
                  
                     Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG). Také známa jako: Ammunition Industries Group. Další informace: Skupina AMIG ovládá subjekt 7th of Tir, který je označen podle rezoluce 1737 (2006) pro svoji úlohu v íránském programu na výrobu odstředivek Samotnou skupinu AMIG vlastní a ovládá Organizace obranného průmyslu (DIO), která je označena podle rezoluce 1737 (2006).
                     Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     8)
                  
                  
                     Cruise Missile Industry Group. Také známa jako: Naval Defense Missile Industry Group. Další informace: Výroba a vývoj střel s plochou dráhou letu. Odpovědná za námořní střely, včetně střel s plochou dráhou letu.
                     Datum označení ze strany OSN: 3.3.2008.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     9)
                  
                  
                     Defence Industries Organisation (DIO). Další informace: Organizace obranného průmyslu (DIO) je zastřešující subjekt ovládaný Ministerstvem obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL), jehož některé podřízené subjekty se podílejí na výrobě komponentů v rámci programu na výrobu odstředivek a na raketovém programu.
                     Datum označení ze strany OSN: 23.12.2006.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     15)
                  
                  
                     Fajr Industrial Group. Další informace: a) Instrumentation Factory Plant, b) subjekt podřízený Organizaci leteckého průmyslu (AIO).
                     Datum označení ze strany OSN: 23.12.2006.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     22)
                  
                  
                     Kala-Electric. Také znám jako: Kalaye Electric. Další informace: dodavatel společnosti PFEP – Natanz.
                     Datum označení ze strany OSN: 23.12.2006.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     36)
                  
                  
                     Parchin Chemical Industries. Další informace: pobočka Organizace obranného průmyslu (DIO), která vyrábí střelivo, výbušniny a pevné hnací hmoty pro rakety a řízené střely.
                     Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     37)
                  
                  
                     Pars Aviation Services Company. Další informace: provádí údržbu různých typů letadel včetně MI-171, které používají vzdušné síly Islámských revolučních gard (IRGC).
                     Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     41)
                  
                  
                     Qods Aeronautics Industries. Další informace: vyrábí bezpilotní vzdušné prostředky (UAV), padáky, paraglidy, paramotory, atd. Islámské revoluční gardy (IRGC) se chlubily používáním těchto produktů v rámci své doktríny asymetrické války.
                     Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     43)
                  
                  
                     Sanam Industrial Group. Další informace: podřízený subjekt Organizace leteckého průmyslu (AIO), která jménem AIO nakupuje zařízení pro raketový program.
                     Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     45)
                  
                  
                     7th of Tir. Další informace: subjekt podřízený Organizaci obranného průmyslu (DIO), který je obecně pokládán za subjekt přímo zapojený do íránského jaderného programu.
                     Datum označení ze strany OSN: 23.12.2006.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     47)
                  
                  
                     Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Další informace: podřízený subjekt Organizace leteckého průmyslu (AIO).
                     Datum označení ze strany OSN: 23.12.2006.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     48)
                  
                  
                     Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Další informace: podřízený subjekt Organizace leteckého průmyslu (AIO).
                     Datum označení ze strany OSN: 23.12.2006.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     52)
                  
                  
                     Sho'a' Aviation. Další informace: vyrábí ultralehká letadla, o nichž Islámské revoluční gardy (IRGC) tvrdí, že jich využívají v rámci své doktríny asymetrické války.
                     Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     56)
                  
                  
                     Ya Mahdi Industries Group. Další informace: podřízená subjekt Organizace leteckého průmyslu (AIO), který se podílí na mezinárodní nákupu vybavení pro řízené střely.
                     Datum označení ze strany OSN: 24.3.2007.“
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.