Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2017/1174 ze dne 13. června 2017 o prodloužení mandátu vedoucí mise Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2017)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1174 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 170/92
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2017/1174
   ze dne 13. června 2017
   o prodloužení mandátu vedoucí mise Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2017)
   POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 38 třetí pododstavec této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2012/392/SZBP ze dne 16. července 2012 o misi Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger) (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle rozhodnutí 2012/392/SZBP je Politický a bezpečnostní výbor v souladu s článkem 38 Smlouvy zmocněn k přijímání příslušných rozhodnutí za účelem výkonu politické kontroly a strategického řízení mise Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger), včetně rozhodnutí o jmenování vedoucího mise.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 18. července 2016 byla rozhodnutím Rady (SZBP) 2016/1172 (2) mise EUCAP Sahel Niger prodloužena do 15. července 2018.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 26. července 2016 přijal Politický a bezpečnostní výbor rozhodnutí (SZBP) 2016/1632 (3), kterým jmenoval paní Kirsi HENRIKSSONOVOU vedoucí mise EUCAP Sahel Niger na období od 1. září 2016 do 15. července 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku navrhla, aby byl mandát paní Kirsi HENRIKSSONOVÉ jako vedoucí mise EUCAP Sahel Niger prodloužen na období od 16. července 2017 do 15. července 2018,
            
         
      
   
   PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Mandát paní Kirsi HENRIKSSONOVÉ jako vedoucí mise EUCAP Sahel Niger se prodlužuje do 15. července 2018.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 13. června 2017.
      
         
            Za Politický a bezpečnostní výbor
         
         
            předseda
         
         W. STEVENS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 187, 17.7.2012, s. 48.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1172 ze dne 18. července 2016, kterým se mění rozhodnutí 2012/392/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger) (Úř. věst. L 193, 19.7.2016, s. 106).
   
      (3)  Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2016/1632 ze dne 26. července 2016 o jmenování vedoucí mise Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2016) (Úř. věst. L 243, 10.9.2016, s. 6).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.