Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2017/1175 ze dne 26. června 2017 o přijetí příspěvku třetího státu na vojenskou výcvikovou misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA) (EUTM RCA/3/2017)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1175 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 170/93
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2017/1175
   ze dne 26. června 2017
   o přijetí příspěvku třetího státu na vojenskou výcvikovou misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA) (EUTM RCA/3/2017)
   POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 38 třetí pododstavec této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/610 ze dne 19. dubna 2016 o vojenské výcvikové misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA) (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Ustanovením čl. 8 odst. 2 rozhodnutí (SZBP) 2016/610 zmocnila Rada Politický a bezpečnostní výbor k přijetí příslušných rozhodnutí o přijetí navrhovaných příspěvků třetích států na misi EUTM RCA.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               S ohledem na doporučení velitele mise EU ohledně příspěvku Bosny a Hercegoviny a na radu Vojenského výboru Evropské unie by příspěvek Bosny a Hercegoviny měl být přijat a měl by být považován za významný.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V souladu s článkem 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Unie, které mají vliv na obranu. Dánsko se tedy neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,
            
         
      
   
   PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Příspěvek Bosny a Hercegoviny na vojenskou výcvikovou misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA) se přijímá a považuje se za významný.
   2.   Bosna a Hercegovina se osvobozuje od finančních příspěvků do rozpočtu mise EUTM RCA.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 26. června 2017.
      
         
            Za Politický a bezpečnostní výbor
         
         
            předseda
         
         W. STEVENS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 104, 20.4.2016, s. 21.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.