Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2017/1176 ze dne 26. června 2017 o jmenování velitele sil mise EU pro vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) (EUTM Mali/1/2017)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1176 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 170/94
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2017/1176
   ze dne 26. června 2017
   o jmenování velitele sil mise EU pro vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) (EUTM Mali/1/2017)
   POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 38 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/34/SZBP ze dne 17. ledna 2013 o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) (1), a zejména na článek 5 uvedeného rozhodnutí,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle čl. 5 odst. 1 rozhodnutí 2013/34/SZBP zmocnila Rada Politický a bezpečnostní výbor k přijímání příslušných rozhodnutí v souladu s článkem 38 Smlouvy o Evropské unii týkajících se výkonu politické kontroly a strategického řízení mise EUTM Mali, včetně rozhodnutí o jmenování následných velitelů mise EU.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 7. prosince 2016 přijal Politický a bezpečnostní výbor rozhodnutí (SZBP) 2016/2352 (2), kterým jmenoval velitelem mise EU pro misi EUTM Mali brigádního generála Petera DEVOGELAEREHO.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rozhodnutím Rady (EU) 2017/971 (3) byla změněna linie velení mise EUTM Mali. Rozhodnutí (SZBP) 2016/2352 bylo tudíž zrušeno a brigádní generál Peter DEVOGELAERE byl jmenován velitelem sil mise EU pro misi EUTM Mali.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dne 10. dubna 2017 navrhla Belgie, aby byl velitelem sil mise EU pro misi EUTM Mali jako nástupce brigádního generála Petera DEVOGELAEREHO jmenován brigádní generál Bart LAURENT.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Dne 29. května 2017 doporučil Vojenský výbor EU Politickému a bezpečnostnímu výboru, aby od 12. července 2017 jmenoval velitelem sil mise EU pro misi EUTM Mali brigádního generála Barta LAURENTA jako nástupce brigádního generála Petera DEVOGELAEREHO.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               V souladu s článkem 5 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Unie, které mají vliv na obranu. Dánsko se tedy neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,
            
         
      
   
   PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Brigádní generál Bart LAURENT je od 12. července 2017 jmenován velitelem sil mise EU pro vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali).
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 26. června 2017.
      
         
            Za Politický a bezpečnostní výbor
         
         
            předseda
         
         W. STEVENS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 14, 18.1.2013, s. 19.
   
      (2)  Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2016/2352 ze dne 7. prosince 2016 o jmenování velitele mise EU pro vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) a o zrušení rozhodnutí (SZBP) 2016/939 (EUTM Mali/2/2016) (Úř. věst. L 348, 21.12.2016, s. 25).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/971 ze dne 8. června 2017, kterým se stanoví postupy plánování a vedení vojenských misí EU SBOP bez výkonných pravomocí a mění rozhodnutí 2010/96/SZBP o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil, rozhodnutí 2013/34/SZBP o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) a rozhodnutí (SZBP) 2016/610 o vojenské výcvikové misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA) (Úř. věst. L 146, 9.6.2017, s. 133).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.