Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1253 ze dne 11. července 2017, kterým se mění rozhodnutí 2012/392/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1253 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 179/15
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/1253
   ze dne 11. července 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2012/392/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger)
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 16. července 2012 přijala Rada rozhodnutí 2012/392/SZBP (1) o misi Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger) na podporu budování kapacit nigerských aktérů v oblasti bezpečnosti při boji proti terorismu a organizované trestné činnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 18. července 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/1172 (2), kterým byla mise prodloužena do 15. července 2018 a byla stanovena finanční referenční částka do 15. července 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rozhodnutí 2012/392/SZBP by mělo být změněno, aby stanovilo finanční referenční částku na období od 16. července 2017 do 15. července 2018.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Mise EUCAP Sahel Niger bude probíhat za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy o Evropské unii,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V čl. 13 odst. 1 rozhodnutí 2012/392/SZBP se doplňuje nový pododstavec, který zní:
   
      „Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů týkajících se mise EUCAP Sahel Niger v období od 16. července 2017 do 15. července 2018 činí 31 000 000 EUR.“
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   Použije se ode dne 16. července 2017.
   
      V Bruselu dne 11. července 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         T. TÕNISTE
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2012/392/SZBP ze dne 16. července 2012 o misi Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger) (Úř. věst. L 187, 17.7.2012, s. 48).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1172 ze dne 18. července 2016, kterým se mění rozhodnutí 2012/392/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger) (Úř. věst. L 193, 19.7.2016, s. 106).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.