Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2017/1280 ze dne 11. července 2017 o prodloužení mandátu vedoucí mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2017)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1280 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 184/63
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2017/1280
   ze dne 11. července 2017
   o prodloužení mandátu vedoucí mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2017)
   POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 38 třetí pododstavec této smlouvy,
   s ohledem na společnou akci Rady 2005/889/SZBP ze dne 25. listopadu 2005 o zřízení mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah) (1), a zejména na čl. 10 odst. 1 uvedené společné akce,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle čl. 10 odst. 1 společné akce 2005/889/SZBP je Politický a bezpečnostní výbor zmocněn v souladu s článkem 38 Smlouvy k přijímání příslušných rozhodnutí za účelem výkonu politické kontroly a strategického řízení mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah), včetně rozhodnutí o jmenování vedoucího mise.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 7. července 2015 přijal Politický a bezpečnostní výbor rozhodnutí EU BAM Rafah/1/2015 (2), kterým byla vedoucí mise EU BAM Rafah na období od 1. července 2015 do 30. června 2016 jmenována paní Natalina CEAOVÁ.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 12. července 2016 přijal Politický a bezpečnostní výbor rozhodnutí EU BAM Rafah/1/2016 (3) o prodloužení mandátu paní Nataliny CEAOVÉ jako vedoucí mise EU BAM Rafah na období do 30. června 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dne 4. července 2017 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2017/1193 (4) o prodloužení mandátu mise EU BAM Rafah na období od 1. července 2017 do 30. června 2018.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku navrhla, aby byl mandát paní Nataliny CEAOVÉ jako vedoucí mise EU BAM Rafah prodloužen na období od 1. července 2017 do 30. června 2018,
            
         
      
   
   PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Mandát paní Nataliny CEAOVÉ jako vedoucí mise EU BAM Rafah se prodlužuje na období od 1. července 2017 do 30. června 2018.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   Použije se ode dne 1. července 2017.
   
      V Bruselu dne 11. července 2017.
      
         
            Za Politický a bezpečnostní výbor
         
         
            předseda
         
         W. STEWENS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 327, 14.12.2005, s. 28.
   
      (2)  Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2015/1128 ze dne 7. července 2015 o jmenování vedoucího mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2015) (Úř. věst. L 184, 11.7.2015, s. 16).
   
      (3)  Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2016/1194 ze dne 12. července 2016 o prodloužení mandátu vedoucí mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2016) (Úř. věst. L 197, 22.7.2016, s. 3).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1193 ze dne 4. července 2017, kterým se mění společná akce 2005/889/SZBP o zřízení mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah) (Úř. věst. L 172, 5.7.2017 s. 12).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.