Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1336 ze dne 11. července 2017 o jmenování dvou členů a jednoho náhradníka Výboru regionů, navržených Spolkovou republikou Německo

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1336 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 185/47
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1336
   ze dne 11. července 2017
   o jmenování dvou členů a jednoho náhradníka Výboru regionů, navržených Spolkovou republikou Německo
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,
   s ohledem na návrh německé vlády,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Po skončení mandátu paní Uty-Marie KUDEROVÉ a pana Detlefa MÜLLERA se uvolnila dvě místa členů Výboru regionů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Po skončení mandátu pana Andrease TEXTERA se uvolnilo jedno místo náhradníka Výboru regionů,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenováni:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               jako členové:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           paní Katy HOFFMEISTEROVÁ, Justizministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern,
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Tilo GUNDLACK, Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern,
                           
                        
                     
                  
               
               a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               jako náhradník:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Jochen SCHULTE, Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 11. července 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         T. TÕNISTE
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.