Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1339 ze dne 17. července 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1339 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 185/51
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/1339
   ze dne 17. července 2017,
   kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (1), a zejména na článek 33 uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 27. května 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/849.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Podle čl. 33 odst. 1 rozhodnutí (SZBP) 2016/849 Rada přijme změny přílohy I na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN nebo Výboru pro sankce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 5. června 2017 změnil výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) položky týkající se dvou subjektů, na které se vztahují omezující opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dne 2. června 2017 doplnila Rada bezpečnosti OSN na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, 14 osob a čtyři subjekty. Tyto osoby a subjekty byly proto prováděcím rozhodnutím Rady (SZBP) 2017/975 (2) doplněny do přílohy I rozhodnutí (SZBP) 2016/849. Některé z těchto osob a subjektů by proto měly být vyňaty z přílohy II rozhodnutí (SZBP) 2016/849, neboť nyní jsou označeny podle přílohy I.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Příloha I a příloha II rozhodnutí (SZBP) 2016/849 by tedy měly být odpovídajícím způsobem změněny,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha I rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Příloha II rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 17. července 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79.
   
      (2)  Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/975 ze dne 8. června 2017, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 146, 9.6.2017, s. 145).
   
   
      PŘÍLOHA I
      V příloze I rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se položky týkající se níže uvedených osob a subjektů nahrazují takto:
      A.   Osoby
      
         
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                      
                  
                  
                     Jméno
                  
                  
                     Další používaná jména
                  
                  
                     Datum narození
                  
                  
                     Datum zařazení na seznam OSN
                  
                  
                     Odůvodnění
                  
               
               
                  
                     „2.
                  
                  
                     Re Je-Son
                  
                  
                     Jméno v korejštině:
                     
                        ;
                     Jméno v čínštině:
                     
                        
                     
                     také znám jako Ri Che Son
                  
                  
                     1938
                  
                  
                     16.7.2009
                  
                  
                     Ministr pro jadernou energetiku od dubna roku 2014. Bývalý ředitel Generálního úřadu pro atomovou energii (GBAE), tj. hlavní agentury řídící jaderný program KLDR; napomáhal při různých činnostech v jaderné oblasti, včetně řízení střediska jaderného výzkumu v Yongbyonu a společnosti Namchongang Trading Corporation ze strany GBAE.“
                  
               
            
         
      
      B.   Subjekty
      
         
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                      
                  
                  
                     Název
                  
                  
                     Další používané názvy
                  
                  
                     Sídlo
                  
                  
                     Datum zařazení na seznam OSN
                  
                  
                     Další informace
                  
               
               
                  
                     „4.
                  
                  
                     Namchongang Trading Corporation
                  
                  
                     a) NCG, b) NAMCHONGANG TRADING, c) NAM CHON GANG CORPORATION, d) NOMCHONGANG TRADING CO., e) NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION, f) Namhung Trading Corporation, g) Korea Daeryonggang Trading Corporation, h) Korea Tearyonggang Trading Corporation
                  
                  
                     a) Pchjongjang, KLDR, b) Sengujadong 11-2/(nebo také Kwangbok-dong), městský obvod Mangyongdae, Pchjongjang, KLDR
                  
                  
                     16.7.2009
                  
                  
                     Namchongang je obchodní společnost KLDR podléhající Generálnímu úřadu pro atomovou energii (GBAE). Je zapojena do nákupu vakuových vývěv pocházejících z Japonska, které byly zjištěny v jaderném zařízení KLDR, jakož i do nákupů souvisejících s jaderným programem, kterých se účastnil jeden německý občan. Společnost je rovněž od konce 90. let 20. století zapojena do nákupu hliníkových trubek a dalšího vybavení, které je konkrétně určeno pro program obohacování uranu. Zástupcem společnosti je bývalý diplomat, který se jako zástupce KLDR v roce 2007 účastnil inspekce Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) v jaderném zařízení v Yongbyonu. Činnost společnosti Namchongang v oblasti šíření vyvolává velké znepokojení vzhledem k dřívějším aktivitám KLDR souvisejícím se šířením. Telefonní čísla: +850-2-18111, 18222 (linka 8573). Faxové číslo: +850-2-381-4687.
                  
               
               
                  
                     15.
                  
                  
                     Green Pine Associated Corporation
                  
                  
                     a) Cho'ngsong United Trading Company; b) Chongsong Yonhap; c) Ch'o'ngsong Yo'nhap; d) Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; e) Jindallae; f) Ku'm- haeryong Company LTD; g) Natural Resources Development and Investment Corporation; h) Saeingp'il Company; i) National Resources Development and Investment Corporation; j) Saeng Pil Trading Corporation
                  
                  
                     a) c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pchjongjang, KLDR; b) Nungrado, Pchjongjang, KLDR; c) Rakrang No. 1 městský obvod Rakrang, Pchjongjang, KLDR, Chilgol-1 dong, městský obvod Mangyongdae, Pchjongjang, KLDR
                  
                  
                     2.5.2012
                  
                  
                     Společnost Green Pine Associated Corporation („Green Pine“) převzala řadu činností společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Společnost KOMID, která byla Výborem pro sankce zařazena na seznam v dubnu roku 2009, je v KLDR největší společností obchodující se zbraněmi a hlavním vývozcem zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi. Společnost Green Pine je rovněž zodpovědná za zhruba polovinu vývozu zbraní a souvisejícího materiálu z KLDR. Společnost Green Pine byla označena jako subjekt podléhající sankcím za vývoz zbraní nebo souvisejícího materiálu ze Severní Koreje. Green Pine se specializuje na produkci vojenských námořních plavidel a výzbroje, například ponorek, vojenských lodí a raketových systémů, a dále vyváží torpéda a poskytuje technickou pomoc íránským společnostem působícím v oblasti obrany. Telefonní číslo: +850-2-18111(linka 8327). Faxové číslo: +850-2-3814685 a +850-2-3813372. E-mailové adresy: pac@silibank.com a kndic@co.chesin.com.
                  
               
               
                  
                     46.
                  
                  
                     Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (Strategické raketové síly korejské lidové armády)
                  
                  
                     Strategic Rocket Force; Strategic Rocket Force Command of KPA; Strategic Force; Strategic Forces
                  
                  
                     Pchjongjang, KLDR
                  
                  
                     2.6.2017
                  
                  
                     Subjekt Strategic Rocket Force of the Korean People's Army je pověřen řízením všech programů KLDR v oblasti balistických raket a je odpovědný za vypouštění raket SCUD a NODONG.“
                  
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      V příloze II rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se vypouštějí položky týkající se níže uvedených osob a subjektů:
      
         
         
         
            
               
                  I.
               
               
                  Osoby a subjekty odpovědné za programy KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení nebo osoby či subjekty jednající jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo subjekty, které jsou těmito osobami vlastněny nebo ovládány.
                  A.   Osoby
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 „6.
                              
                              
                                 PAEK Se-bong
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 12.
                              
                              
                                 PAK To-Chun“
                              
                           
                        
                     
                  
                  B.   Subjekty
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 „7.
                              
                              
                                 Strategic Rocket Forces (Strategické raketové síly)“
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.