Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1340 ze dne 17. července 2017, kterým se mění rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1340 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 185/55
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/1340
   ze dne 17. července 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/788/SZBP ze dne 20. prosince 2010 o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo a o zrušení společného postoje 2008/369/SZBP (1),
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 20. prosince 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/788/SZBP.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 21. června 2017 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2360 (2017), kterou se mění kritéria pro zařazení na seznam pro účely omezujících opatření OSN.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               K provedení některých opatření je nezbytná další činnost Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Rozhodnutí 2010/788/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V čl. 3 odst. 1 rozhodnutí 2010/788/SZBP se písmeno i) nahrazuje tímto:
   
      
         
         
         
            
               
                  „i)
               
               
                  plánování, řízení či podpora útoků proti příslušníkům MONUSCO či pracovníkům OSN, včetně členů skupiny odborníků, nebo zapojení se do takových útoků;“.
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 17. července 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 336, 21.12.2010, s. 30.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.