Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1386 ze dne 25. července 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1386 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 194/63
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/1386
   ze dne 25. července 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1), a zejména na čl. 3 odst. 1 tohoto rozhodnutí,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 17. března 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 13. března 2017 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2017/445 (2), kterým byla platnost omezujících opatření prodloužena o dalších šest měsíců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rada přezkoumala označení jedné osoby uvedené v příloze rozhodnutí 2014/145/SZBP. Údaje týkající se této osoby by měly být pozměněny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Příloha rozhodnutí 2014/145/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha rozhodnutí 2014/145/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 25. července 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 16.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/445 ze dne 13. března 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 67, 14.3.2017, s. 88).
   
   
      PŘÍLOHA
      V příloze rozhodnutí 2014/145/SZBP v části „Osoby“ se položka č. 92 nahrazuje tímto:
      
         
            
            
            
            
            
            
               
                  
                      
                  
                  
                     Jméno (angl. přepis)
                  
                  
                     Identifikační údaje
                  
                  
                     Odůvodnění
                  
                  
                     Datum zařazení na seznam
                  
               
               
                  
                     „92.
                  
                  
                     Arkady Romanovich ROTENBERG,
                     Arkadii Romanovich ROTENBERG
                     (Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ)
                  
                  
                     Datum narození: 15.12.1951.
                     Místo narození: Leningrad (Petrohrad).
                  
                  
                     Arkady Rotenberg je přední ruský podnikatel, který má úzké osobní vazby na prezidenta Putina. Od března roku 2014 získal Rotenberg nebo jeho společnosti státní zakázky v celkové hodnotě více než 7 miliard USD. V roce 2015 byl Rotenberg uveden na prvním místě každoročního seznamu státních zakázek seřazených podle hodnoty, poté co mu byly ruskou vládou uděleny zakázky v hodnotě 555 miliardy rublů. Řada z těchto zakázek byla udělena bez formálních soutěžních řízení. Dne 30. ledna 2015 podepsal premiér Dmitrij Medveděv výnos, jímž byla Rotenbergově společnosti Stroygazmontazh udělena státní zakázka na výstavbu mostu přes Kerčský průliv vedoucího z Ruska do nezákonně anektované Autonomní republiky Krym. Prostřednictvím těchto zakázek má finanční prospěch z vazeb na ruské činitele s rozhodovací pravomocí odpovědné za anexi Krymu nebo za destabilizaci východní Ukrajiny.
                     Je majitelem společnosti Stroygazmontazh, jíž byla udělena státní zakázka na výstavbu mostu přes Kerčský průliv vedoucího z Ruska do nezákonně anektované Autonomní republiky Krym, aby se tak upevnila její integrace do Ruské federace, což dále vede k narušování územní celistvosti Ukrajiny. Podobně získala společnost Stroygazmontazh v lednu roku 2017 státní zakázku v hodnotě 17 miliard rublů na výstavbu železniční tratě na mostě přes Kerčský průliv, což opět dále narušuje územní celistvost Ukrajiny.
                     Rotenberg je předsedou představenstva nakladatelství Prosvěščenije, které zejména realizovalo projekt „Dětem Ruska: Adresa – Krym“, tj. veřejnou propagační kampaň, která měla přesvědčit krymské děti, že jsou nyní ruskými občany žijícími v Rusku, čímž podporoval politiku ruské vlády za účelem integrace Krymu do Ruska.
                  
                  
                     30.7.2014“
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.