Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2017/1401 ze dne 18. července 2017 o prodloužení mandátu vedoucího mise Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/1/2017)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1401 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 199/13
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2017/1401
   ze dne 18. července 2017
   o prodloužení mandátu vedoucího mise Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/1/2017)
   POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 38 třetí pododstavec této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/233/SZBP ze dne 22. května 2013 o misi Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM Libya) (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle čl. 9 odst. 1 rozhodnutí 2013/233/SZBP je Politický a bezpečnostní výbor v souladu s článkem 38 Smlouvy zmocněn k přijímání příslušných rozhodnutí za účelem politické kontroly a strategického řízení mise Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM Libya), včetně rozhodnutí o jmenování vedoucího mise.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 30. srpna 2016 přijal Politický a bezpečnostní výbor rozhodnutí (SZBP) 2016/1634 (2) o jmenování pana Vincenza TAGLIAFERRIHO vedoucím mise EUBAM Libya na období od 1. září 2016 do 21. srpna 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 4. srpna 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/1339 (3) o změně a prodloužení platnosti rozhodnutí 2013/233/SZBP do 21. srpna 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dne 17. července 2017 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2017/1342 (4) o prodloužení mandátu mise EUBAM Libya na období od 22. srpna 2017 do 31. prosince 2018.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Dne 12. července 2017 vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku navrhla, aby byl mandát pana Vincenza TAGLIAFERRIHO jako vedoucího mise EUBAM Libya prodloužen na období od 22. srpna 2017 do 21. srpna 2018,
            
         
      
   
   PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Mandát pana Vincenza TAGLIAFERRIHO jako vedoucího mise EUBAM Libya se prodlužuje na období od 22. srpna 2017 do 21. srpna 2018.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 21. srpna 2017.
   
      V Bruselu dne 18. července 2017.
      
         
            Za Politický a bezpečnostní výbor
         
         
            předseda
         
         W. STEVENS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 138, 24.5.2013, s. 15.
   
      (2)  Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2016/1634 ze dne 30. srpna 2016 o jmenování vedoucího mise Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/1/2016) (Úř. věst. L 243, 10.9.2016, s. 10).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1339 ze dne 4. srpna 2016 o změně a prodloužení platnosti rozhodnutí 2013/233/SZBP o misi Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM Libya) (Úř. věst. L 212, 5.8.2016, s. 111).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1342 ze dne 17. července 2017 o změně a prodloužení platnosti rozhodnutí 2013/233/SZBP o misi Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM Libya) (Úř. věst. L 185, 18.7.2017, s. 60).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.