Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1426 ze dne 4. srpna 2017, kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí (SZBP) 2017/154

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1426 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 204/95
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/1426
   ze dne 4. srpna 2017,
   kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí (SZBP) 2017/154
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 27. prosince 2001 přijala Rada společný postoj 2001/931/SZBP (1).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 27. ledna 2017 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2017/154 (2), kterým se aktualizuje a mění seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP (dále jen „seznam“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Podle čl. 1 odst. 6 společného postoje 2001/931/SZBP je nutné pravidelně prověřovat jména osob, skupin a subjektů na seznamu s cílem zjistit, zda trvají důvody pro jejich uvedení v seznamu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Toto rozhodnutí obsahuje výsledky přezkumu, který Rada provedla, pokud jde o osoby, skupiny a subjekty, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Rada ověřila, že příslušné orgány ve smyslu čl. 1 odst. 4 společného postoje Rady 2001/931/SZBP přijaly ke vztahu ke všem osobám, skupinám a subjektům uvedeným na seznamu rozhodnutí o tom, že byly zapojeny to teroristických činů ve smyslu čl. 1 odst. 2 a 3 uvedeného společného postoje. Rada také došla k závěru, že na osoby, skupiny a subjekty, na které se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP, by se měla i nadále vztahovat zvláštní omezující opatření stanovená v uvedeném společném postoji.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Seznam by měl být odpovídajícím způsobem aktualizován a rozhodnutí (SZBP) 2017/154 by mělo být zrušeno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP, je uveden v příloze tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Rozhodnutí (SZBP) 2017/154 se zrušuje.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 4. srpna 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Společný postoj Rady 2001/931/SZBP ze dne 27. prosince 2001 o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu (Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 93).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/154 ze dne 27. ledna 2017, kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí (SZBP) 2016/1136 (Úř. věst. L 23, 28.1.2017, s. 21).
   
   
      PŘÍLOHA
      Seznam osob, skupin a subjektů podle článku 1
      I.   OSOBY
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  ABDOLLAHI, Hamed (také znám jako Mustafa Abdullahi), narozen dne 11. srpna 1960 v Íránu. Číslo cestovního pasu: D9004878.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, narozen v Al-Ihsá (Saúdská Arábie); státní příslušník Saúdské Arábie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3.
               
               
                  AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, narozen dne 16. října 1966 v Tarútu (Saúdská Arábie); státní příslušník Saúdské Arábie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4.
               
               
                  ARBABSIAR, Manssor (také znám jako Mansour Arbabsiar), narozen dne 6. nebo 15. března 1955 v Íránu. Státní příslušník Íránu a USA. Číslo cestovního pasu: C2002515 (Írán); číslo cestovního pasu: 477845448 (USA). Číslo průkazu totožnosti: 07442833, platnost do 15. března 2016 (řidičský průkaz USA).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5.
               
               
                  BOUYERI, Mohammed (také znám jako Abu ZUBAIR; SOBIAR; Abu ZOUBAIR), narozen dne 8. března 1978 v Amsterodamu (Nizozemsko)“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6.
               
               
                  EL HAJJ, Hassan Hassan, narozen dne 22. března 1988 ve městě Zaghdraiya, Sidón (Libanon), státní příslušník Kanady. Číslo cestovního pasu: JX446643 (Kanada).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  7.
               
               
                  IZZ-AL-DIN, Hasan (také znám jako GARBAYA, Ahmed; SA-ID; SALWWAN, Samir), Libanon, narozen v roce 1963 v Libanonu, libanonský státní příslušník.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  8.
               
               
                  MELIAD, Farah, narozen dne 5. listopadu 1980 v Sydney (Austrálie), státní příslušník Austrálie. Číslo cestovního pasu: M2719127 (Austrálie).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  9.
               
               
                  MOHAMMED, Khalid Shaikh (také znám jako ALI Salem; BIN KHALID Fahd bin Adballah; HENIN Ashraf Refaat Nabith; WADOOD Khalid Adbul), narozen dne 14. dubna 1965 nebo 1. března 1964 v Pákistánu; číslo cestovního pasu: 488555.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  10.
               
               
                  ȘANLI, Dalokay (také znám jako Sinan), narozen dne 13. října 1976 v Pülümüru (Turecko).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  11.
               
               
                  SHAHLAI, Abdul Reza (také znám jako Abdol Reza Shala'i, Abd-al Reza Shalai, Abdorreza Shahlai, Abdolreza Shahla'i, Abdul-Reza Shahlaee, Hajj Yusef, Haji Yusif, Hajji Yasir, Hajji Yusif, Yusuf Abu-al-Karkh), narozen kolem roku 1957 v Íránu. Adresy: 1) Kermánšáh, Írán, 2) vojenská základna Mehrán, provincie Ílám, Írán.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  12.
               
               
                  SHAKURI 'Ali Gholam, narozen kolem roku 1965 v Teheránu, Írán.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  13.
               
               
                  SOLEIMANI, Qasem (také znám jako Ghasem Soleymani; Qasmi Sulayman; Qasem Soleymani; Qasem Solaimani; Qasem Salimani; Qasem Solemani; Qasem Sulaimani; Qasem Sulemani), narozen dne 11. března 1957 v Íránu. Státní příslušník Íránu. Číslo cestovního pasu: 008827 (íránský diplomatický pas), vydaný roku 1999. Hodnost: generálmajor.
               
            
         
      
      II.   SKUPINY A SUBJEKTY
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  „Abu Nidal Organisation“ („Organizace Abú Nidala“; „ANO“; také známa jako „Revoluční rada Fatáhu“; „Arabské revoluční brigády“; „Černé září“; „Revoluční organizace socialistických muslimů“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  „Al-Aqsa Martyrs' Brigade“ („Brigáda mučedníků al-Aksá“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3.
               
               
                  „Al-Aqsa e.V.“ („Sdružení Al-Aksá e.V.“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4.
               
               
                  „Babbar Khalsa“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5.
               
               
                  „Communist Party of the Philippines“ („Komunistická strana Filipín“, včetně „New Peoples Army“ („Nové lidové armády“), „NPA“), Filipíny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6.
               
               
                  „Gama'a al-Islamiyya“ (také známa jako „Al-Gama'a al-Islamiyya“; „Islámská skupina“; „IG“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  7.
               
               
                  „İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ („IBDA-C“; „Fronta islámských bojovníků Velkého východu“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  8.
               
               
                  „Hamas“ („Hamás“, včetně „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  9.
               
               
                  „Hizballah Military Wing“ („Vojenské křídlo Hizballáhu“; také známa jako „Hezbollah Military Wing“; „Hizbullah Military Wing“; „Hizbollah Military Wing“; „Hezballah Military Wing“; „Hisbollah Military Wing“; „Hizbu'llah Military Wing“; „Hizb Allah Military Wing“; „Jihad Council“ („Rada Džihádu“) (a všechny podřízené složky, včetně organizace pro vnější bezpečnost)).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  10.
               
               
                  „Hizbul Mujahideen“ („Hizb al-Mudžáhidín“; „HM“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  11.
               
               
                  „Khalisan Zindabad Force“ („KZF“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  12.
               
               
                  „Kurdistan Workers' Party“ („Kurdská strana pracujících“; „PKK“; také známa jako „KADEK“; „KONGRA-GEL“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  13.
               
               
                  „Liberation Tigers of Tamil Eelam“ („Tygři osvobození tamilského Ílamu“, „LTTE“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  14.
               
               
                  „Ejército de Liberación Nacional“ („Národně osvobozenecká armáda“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  15.
               
               
                  „Palestinian Islamic Jihad“ („Palestinský islámský džihád“; „PIJ“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  16.
               
               
                  „Popular Front for the Liberation of Palestine“ („Lidová fronta za osvobození Palestiny“; „PFLP“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  17.
               
               
                  „Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command“ („Vrchní velitelství Lidové fronty za osvobození Palestiny“; také známo jako „PFLP-General Command“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  18.
               
               
                  „Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia“ („Revoluční ozbrojené síly Kolumbie“; „FARC“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  19.
               
               
                  „Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ („Revoluční lidově osvobozenecká armáda/fronta/strana“; „DHKP/C“; také známa jako „Devrimci Sol“ („Revoluční levice“); „Dev Sol“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  20.
               
               
                  „Sendero Luminoso“ („Světlá stezka“; „SL“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  21.
               
               
                  „Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ („TAK“; také známa jako „Kurdistan Freedom Falcons“ („Sokoli za osvobození Kurdistánu“); „Kurdistan Freedom Hawks“ („Jestřábi za osvobození Kurdistánu“)).
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.