Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1459 ze dne 10. srpna 2017, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1459 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 208/38
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/1459
   ze dne 10. srpna 2017,
   kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (1), a zejména na čl. 33 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 27. května 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/849.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 5. srpna 2017 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2371 (2017), kterou bylo zařazeno devět osob a čtyři subjekty na seznam osob a subjektů, na které se vztahují omezující opatření, a byly pozměněny údaje u dvou osob, na které se vztahují omezující opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příloha I rozhodnutí (SZBP) 2016/849 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha I rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 10. srpna 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79.
   
   
      PŘÍLOHA
      Níže uvedené osoby a subjekty se doplňují na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze I rozhodnutí (SZBP) 2016/849.
      A.   Osoby
      
      
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Jméno
               
               
                  Další používaná jména
               
               
                  Identifikační údaje
               
               
                  Datum označení ze strany OSN
               
               
                  Odůvodnění
               
            
            
               
                  54.
               
               
                  Choe Chun Yong
               
               
                  Ch'oe Ch'un-yo'ng
               
               
                  státní příslušnost: KLDR
                  číslo pasu: 654410078
                  pohlaví: muž
               
               
                  4.8.2017
               
               
                  Zástupce banky Ilsim International Bank, která má vazby na vojenské síly KLDR a úzké vztahy se společností Korea Kwangson Banking Corporation. Ilsim International Bank se pokoušela vyhnout sankcím OSN.
               
            
            
               
                  55.
               
               
                  Han Jang Su
               
               
                  Chang-Su Han
               
               
                  datum narození: 8.11.1969
                  místo narození: Pchjongjang, KLDR
                  státní příslušnost: KLDR
                  číslo pasu: 745420176, pas platný do 19.10.2020
                  pohlaví: muž
               
               
                  4.8.2017
               
               
                  Hlavní zástupce banky Foreign Trade Bank.
               
            
            
               
                  56.
               
               
                  Jang Song Chol
               
               
                   
               
               
                  datum narození: 12.3.1967
                  státní příslušnost: KLDR
               
               
                  4.8.2017
               
               
                  Jang Song Chol je zahraniční zástupce společnosti Korea Mining Development Corporation (KOMID).
               
            
            
               
                  57.
               
               
                  Jang Sung Nam
               
               
                   
               
               
                  datum narození: 14.7.1970
                  státní příslušnost: KLDR
                  číslo pasu: 563120368, vydaný dne 22.3.2013 platnost pasu do: 22.3.2018
                  pohlaví: muž
               
               
                  4.8.2017
               
               
                  Vedoucí zahraniční pobočky společnosti Tangun Trading Corporation, která nese hlavní odpovědnost za nákup zboží a technologií na podporu výzkumných a vývojových programů KLDR v oblasti obrany.
               
            
            
               
                  58.
               
               
                  Jo Chol Song
               
               
                  Cho Ch'o'l-so'ng
               
               
                  datum narození: 25.9.1984
                  státní příslušnost: KLDR
                  číslo pasu: 654320502, pas platný do 16.9.2019
                  pohlaví: muž
               
               
                  4.8.2017
               
               
                  Náměstek zástupce společnosti Korea Kwangson Banking Corporation, která poskytuje finanční služby na podporu banky Tanchon Commercial Bank a společnosti Korea Hyoksin Trading, subjektu podléhajícího společnosti Korea Ryonbong General Corporation.
               
            
            
               
                  59.
               
               
                  Kang Chol Su
               
               
                   
               
               
                  datum narození: 13.2.1969
                  státní příslušnost: KLDR
                  číslo pasu: 472234895
               
               
                  4.8.2017
               
               
                  Úředník společnosti Korea Ryonbong General Corporation, která se specializuje na akvizice pro obranný průmysl KLDR a podporuje prodej vojenského materiálu ze strany KLDR do zahraničí. Je pravděpodobné, že její nákupní činnost rovněž podporuje program KLDR v oblasti chemických zbraní.
               
            
            
               
                  60.
               
               
                  Kim Mun Chol
               
               
                  Kim Mun-ch'o'l
               
               
                  datum narození: 25.3.1957
                  státní příslušnost: KLDR
               
               
                  4.8.2017
               
               
                  Zástupce banky Korea United Development Bank.
               
            
            
               
                  61.
               
               
                  Kim Nam Ung
               
               
                   
               
               
                  státní příslušnost: KLDR
                  číslo pasu: 654110043
               
               
                  4.8.2017
               
               
                  Zástupce banky Ilsim International Bank, která má vazby na vojenské síly KLDR a úzké vztahy se společností Korea Kwangson Banking Corporation. Ilsim International Bank se pokoušela vyhnout sankcím OSN.
               
            
            
               
                  62.
               
               
                  Pak Il Kyu
               
               
                  Pak Il-Gyu
               
               
                  státní příslušnost: KLDR
                  číslo pasu: 563120235
                  pohlaví: muž
               
               
                  4.8.2017
               
               
                  Úředník společnosti Korea Ryonbong General Corporation, která se specializuje na akvizice pro obranný průmysl KLDR a podporuje prodej vojenského materiálu ze strany Pchjongjangu. Je pravděpodobné, že její nákupní činnost rovněž podporuje program KLDR v oblasti chemických zbraní.
               
            
         
      
      B.   Subjekty
      
      
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Název
               
               
                  Další používané názvy
               
               
                  Sídlo
               
               
                  Datum označení ze strany OSN
               
               
                  Další informace
               
            
            
               
                  47.
               
               
                  Foreign Trade Bank
               
               
                   
               
               
                  FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pchjongjang, KLDR
               
               
                  4.8.2017
               
               
                  Foreign Trade Bank je státní banka, která působí jako hlavní devizová banka KLDR a která poskytovala klíčovou finanční podporu společnosti Korea Kwangson Banking Corporation.
               
            
            
               
                  48.
               
               
                  Korean National Insurance Company (KNIC)
               
               
                  Korea National Insurance Corporation (KNIC)
                  Korea Foreign Insurance Company
               
               
                  Central District, Pchjongjang, KLDR
               
               
                  4.8.2017
               
               
                  Korean National Insurance Company je finanční a pojišťovací společnost KLDR, která má vazby na subjekt Office 39 („kancelář 39“).
               
            
            
               
                  49.
               
               
                  Koryo Credit Development Bank
               
               
                  Daesong Credit Development Bank; Koryo Global Credit Bank; Koryo Global Trust Bank
               
               
                  Pchjongjang, KLDR
               
               
                  4.8.2017
               
               
                  Banka Koryo Credit Development Bank působí v odvětví finančních služeb v rámci hospodářství KLDR.
               
            
            
               
                  50.
               
               
                  Mansudae Overseas Project Group of Companies
               
               
                  Mansudae Art Studio
               
               
                  Pchjongjang, KLDR
               
               
                  4.8.2017
               
               
                  Skupina společností Mansudae Overseas Project Group of Companies byla zapojena do vývozu pracovníků z KLDR do jiných zemí k provádění činností souvisejících s výstavbou, mimo jiné soch a památníků, s cílem generovat příjmy pro vládu KLDR či Korejskou stranu pracujících, tento vývoz usnadňovala nebo za něj byla odpovědná. Skupina Mansudae Overseas Project Group of Companies podle informací obchodovala s africkými zeměmi a zeměmi jihovýchodní Asie, včetně Alžírska, Angoly, Botswany, Beninu, Kambodže, Čadu, Demokratické republiky Kongo, Rovníkové Guiney, Malajsie, Mosambiku, Madagaskaru, Namibie, Sýrie, Toga a Zimbabwe.
               
            
         
      
      Následující položky týkající se osob, na něž se vztahují omezující opatření, uvedené v příloze I rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se nahrazují níže uvedeným zněním:
      
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Jméno
               
               
                  Další používaná jména
               
               
                  Identifikační údaje
               
               
                  Datum označení ze strany OSN
               
               
                  Další informace
               
            
            
               
                  16.
               
               
                  Jang Bom Su
               
               
                  Jang Pom Su
                  Jang Hyon U
               
               
                  datum narození: 15.4.1957 nebo 22.2.1958
                  diplomatický pas č.: 836110034, platný do: 1.1.2020
                  státní příslušnost: KLDR
               
               
                  2.3.2016
               
               
                  Zástupce banky Tanchon Commercial Bank v Sýrii.
               
            
            
               
                  18.
               
               
                  Jon Myong Guk
               
               
                  Cho'n Myo'ng-kuk
                  Jon Yong Sang
               
               
                  datum narození: 18.10.1976 nebo 25.8.1976
                  číslo pasu: 4721202031 platný do: 21.2.2017
                  diplomatický pas č.: 836110035, platný do: 1.1.2020
                  státní příslušnost: KLDR
               
               
                  2.3.2016
               
               
                  Zástupce banky Tanchon Commercial Bank v Sýrii.
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.