Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2017/1534 ze dne 31. srpna 2017 o jmenování velitele sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA) a o zrušení rozhodnutí (SZBP) 2017/681 (EUNAVFOR MED/2/2017)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1534 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 233/4
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2017/1534
   ze dne 31. srpna 2017
   o jmenování velitele sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA) a o zrušení rozhodnutí (SZBP) 2017/681 (EUNAVFOR MED/2/2017)
   POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 38 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/778 ze dne 18. května 2015 o vojenské operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA) (1), a zejména na článek 6 uvedeného rozhodnutí,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle čl. 6 odst. 1 rozhodnutí (SZBP) 2015/778 zmocnila Rada Politický a bezpečnostní výbor k přijímání rozhodnutí o jmenování velitele sil EU pro operaci EUNAVFOR MED SOPHIA (dále jen „velitel sil EU“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 29. března 2017 přijal Politický a bezpečnostní výbor rozhodnutí (SZBP) 2017/681 (2), kterým jmenoval velitelem sil EU kontradmirála (LH) Andreu ROMANIHO.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Velitel operace EU doporučil, aby byl ode dne 1. září 2017 novým velitelem sil EU pro operaci EUNAVFOR MED SOPHIA jmenován kontradmirál (LH) Javier MORENO SUSANNA, který má nahradit kontradmirála (LH) Andreu ROMANIHO.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dne 23. června 2017 uvedené doporučení podpořil Vojenský výbor EU.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Rozhodnutí (SZBP) 2017/681 by proto mělo být zrušeno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               V souladu s článkem 5 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Unie, které mají vliv na obranu,
            
         
      
   
   PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Kontradmirál (LH) Javier MORENO SUSANNA je jmenován velitelem sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA) ode dne 1. září 2017.
   Článek 2
   Rozhodnutí (SZBP) 2017/681 se zrušuje.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1. září 2017.
   
      V Bruselu dne 31. srpna 2017.
      
         
            Za Politický a bezpečnostní výbor
         
         
            předseda
         
         W. STEVENS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 122, 19.5.2015, s. 31.
   
      (2)  Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2017/681 ze dne 29. března 2017 o jmenování velitele sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA) a o zrušení rozhodnutí (SZBP) 2016/1079 (EUNAVFOR MED/1/2017) (Úř. věst. L 98, 11.4.2017, s. 18).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.