Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1560 ze dne 14. září 2017 o změně rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1693 o omezujících opatřeních proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1560 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 237/71
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/1560
   ze dne 14. září 2017
   o změně rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1693 o omezujících opatřeních proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1693 ze dne 20. září 2016 o omezujících opatřeních proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny, a o zrušení společného postoje 2002/402/SZBP (1),
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 20. září 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/1693.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Omezující opatření uvedená v čl. 2 odst. 2 a čl. 3 odst. 3 a 4 rozhodnutí (SZBP) 2016/1693 jsou platná do 23. září 2017. Z přezkumu uvedeného rozhodnutí vyplývá, že platnost omezujících opatření by měla být prodloužena do 31. října 2018.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rozhodnutí (SZBP) 2016/1693 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V článku 6 rozhodnutí (SZBP) 2016/1693 se odstavec 5 nahrazuje tímto:
   
      „5.   „Opatření uvedená v čl. 2 odst. 2 a čl. 3 odst. 3 a 4 rozhodnutí 2016/1693/SZBP se použijí do 31. října 2018.“
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 14. září 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         A. ANVELT
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 255, 21.9.2016, s. 25.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.