Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1573 ze dne 15. září 2017, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1573 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 238/51
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/1573
   ze dne 15. září 2017,
   kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (1), a zejména na čl. 33 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 27. května 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/849.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 11. září 2017 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci 2375 (2017), kterou byla zařazena jedna osoba a tři subjekty na seznam osob a subjektů, na které se vztahují omezující opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příloha I rozhodnutí (SZBP) 2016/849 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha I rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 15. září 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79.
   
   
      PŘÍLOHA
      Níže uvedené osoby a subjekty se doplňují na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze I rozhodnutí (SZBP) 2016/849.
      A.   Osoby
      
      
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Název
               
               
                  Další používané názvy
               
               
                  Identifikační údaje
               
               
                  Datum označení ze strany OSN
               
               
                  Odůvodnění
               
            
            
               
                  63.
               
               
                  Pak Yon Sik
               
               
                   
               
               
                  Státní příslušnost: KLDR
                  Rok narození: 1950
               
               
                  11.9.2017
               
               
                  Člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, která odpovídá za tvorbu a provádění vojenských politik Korejské strany pracujících, velí vojenským silám KLDR a řídí je a pomáhá řídit vojenský obranný průmysl země.
               
            
         
      
      B.   Subjekty
      
      
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Název
               
               
                  Další používané názvy
               
               
                  Sídlo
               
               
                  Datum označení ze strany OSN
               
               
                  Další informace
               
            
            
               
                  51.
               
               
                  Ústřední vojenská komise Korejské strany pracujících (CMC)
               
               
                   
               
               
                  Pchjongjang, KLDR
               
               
                  11.9.2017
               
               
                  Ústřední vojenská komise odpovídá za tvorbu a provádění vojenských politik Korejské strany pracujících, velí vojenským silám KLDR a řídí je a v koordinaci s Komisí pro státní záležitosti řídí vojenský obranný průmysl země.
               
            
            
               
                  52.
               
               
                  Organizační a řídicí odbor (OGD)
               
               
                   
               
               
                  KLDR
               
               
                  11.9.2017
               
               
                  Organizační a řídicí odbor je velmi mocný orgán Korejské strany pracujících. Řídí jmenování klíčových pracovníků Korejské strany pracujících, vojenských sil KLDR a státní správy KLDR. Podílí se rovněž na kontrole politických záležitostí celé KLDR a hraje důležitou úlohu při provádění politik KLDR v oblasti cenzury.
               
            
            
               
                  53.
               
               
                  Odbor pro propagandu a agitaci (PAD)
               
               
                   
               
               
                  Pchjongjang, KLDR
               
               
                  11.9.2017
               
               
                  Odbor pro propagandu a agitaci má plnou kontrolu nad sdělovacími prostředky, které využívá jako nástroj kontroly veřejnosti jménem vedoucích představitelů KLDR. Odbor pro propagandu a agitaci se podílí rovněž na cenzuře ze strany vlády KLDR, zodpovídá za ni, a to i včetně cenzury tisku a vysílání.
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.