Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1753 ze dne 14. září 2017 o jmenování jednoho člena a jedné náhradnice Výboru regionů, navržených Italskou republikou

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1753 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 246/5
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1753
   ze dne 14. září 2017
   o jmenování jednoho člena a jedné náhradnice Výboru regionů, navržených Italskou republikou
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,
   s ohledem na návrh italské vlády,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020. Dne 21. dubna 2016 rozhodnutím Rady (EU) 2016/643 (4) a dne 17. října 2016 rozhodnutím Rady (EU) 2016/1860 (5) byl opětovně jmenován členem pan Mauro D'ATTIS.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Po skončení mandátu, na jehož základě byl pan Mauro D'ATTIS (Consigliere del Comune di Brindisi (BR)) navržen, se uvolnilo jedno místo člena Výboru regionů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Po skončení mandátu, na jehož základě byla paní Benedetta BRIGHENTIOVÁ (Vice Sindaco del Comune di Castelnuovo Rangone (MO)) navržena, se uvolnilo jedno místo náhradníka Výboru regionů,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenováni:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               jako člen:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Mauro D'ATTIS, Assessore del Comune di Roccafiorita (ME), (změna mandátu)
                        
                     
                  
               
               a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               jako náhradnice:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           paní Benedetta BRIGHENTIOVÁ, Consigliere comunale del Comune di Castelnuovo Rangone (MO), (změna mandátu).
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 14. září 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         A. ANVELT
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/643 ze dne 21. dubna 2016 o jmenování jednoho člena Výboru regionů, navrženého Italskou republikou (Úř. věst. L 108, 23.4.2016, s. 35).
   
      (5)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1860 ze dne 17. října 2016 o jmenování dvou členů a jednoho náhradníka Výboru regionů, navržených Italskou republikou (Úř. věst. L 284, 20.10.2016, s. 31).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.