Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2017/1802 ze dne 28. září 2017 o jmenování vedoucího policejní mise Evropské unie pro palestinská území (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2017)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1802 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 259/20
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2017/1802
   ze dne 28. září 2017
   o jmenování vedoucího policejní mise Evropské unie pro palestinská území (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2017)
   POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 38 třetí pododstavec této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/354/SZBP ze dne 3. července 2013 o policejní misi Evropské unie pro palestinská území (EUPOL COPPS) (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle čl. 9 odst. 1 rozhodnutí 2013/354/SZBP je Politický a bezpečnostní výbor zmocněn v souladu s čl. 38 třetím pododstavcem Smlouvy k přijímání příslušných rozhodnutí za účelem výkonu politické kontroly a strategického řízení policejní mise Evropské unie pro palestinská území (EUPOL COPPS), včetně rozhodnutí o jmenování vedoucího mise.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 17. února 2015 přijal Politický a bezpečnostní výbor rozhodnutí EUPOL COPPS/1/2015 (2) o jmenování pana Rodolpha MAUGETA vedoucím mise EUPOL COPPS na období od 16. února 2015 do 30. června 2015.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Mandát pana Rodolpha MAUGETA jako vedoucího mise EUPOL COPPS byl několikrát prodloužen, naposledy rozhodnutím Politického a bezpečnostního výboru EUPOL COPPS/1/2016 (3), které prodloužilo jeho mandát jako vedoucího mise EUPOL COPPS do 30. června 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dne 22. září 2017 navrhla vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby byl vedoucím mise EUPOL COPPS na období od 1. října 2017 do 30. června 2018 jmenován pan Kauko AALTOMAA,
            
         
      
   
   PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Pan Kauko AALTOMAA je jmenován vedoucím policejní mise Evropské unie pro palestinská území (EUPOL COPPS) na období od 1. října 2017 do 30. června 2018.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 28. září 2017.
      
         
            Za Politický a bezpečnostní výbor
         
         
            předseda
         
         W. STEVENS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 185, 4.7.2013, s. 12.
   
      (2)  Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2015/381 ze dne 17. února 2015 o jmenování vedoucího policejní mise Evropské unie pro palestinská území (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2015) (Úř. věst. L 64, 7.3.2015, s. 37).
   
      (3)  Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2016/1193 ze dne 12. července 2016 o prodloužení mandátu vedoucího policejní mise Evropské unie pro palestinská území (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2016) (Úř. věst. L 197, 22.7.2016, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.