Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1843 ze dne 9. října 2017 o jmenování jednoho člena a tří náhradníků Výboru regionů, navržených Finskou republikou

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1843 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 262/5
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1843
   ze dne 9. října 2017
   o jmenování jednoho člena a tří náhradníků Výboru regionů, navržených Finskou republikou
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,
   s ohledem na návrh finské vlády,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Po skončení funkčního období pana Ilpoa HAALISTA se uvolnilo místo člena Výboru regionů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Po skončení funkčního období pana Veikkoa KUMPUMÄKIHO, paní Hannele LUUKKAINENOVÉ a pana Antera SAKSALY se uvolnila tři místa náhradníků Výboru regionů,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenováni:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               jako člen:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Ilpo HELTIMOINEN, Lappeenrannan kaupunginvaltuuston jäsen,
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               jako náhradníci:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           paní Terhi KOULUMIESOVÁ, Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Jari ANDERSSON, Sastamalan kaupunginvaltuuston jäsen,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Mikko AALTONEN, Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Lucemburku dne 9. října 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         S. KIISLER
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.