Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2017/1968 ze dne 26. října 2017 o jmenování velitele operace EU pro vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta) (ATALANTA/3/2017)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1968 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 279/55
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2017/1968
   ze dne 26. října 2017
   o jmenování velitele operace EU pro vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta) (ATALANTA/3/2017)
   POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 38 této smlouvy,
   s ohledem na společnou akci Rady 2008/851/SZBP ze dne 10. listopadu 2008 o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (1) (Atalanta), a zejména na článek 6 uvedené společné akce,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle čl. 6 odst. 1 společné akce 2008/851/SZBP zmocnila Rada Politický a bezpečnostní výbor k přijímání rozhodnutí o jmenování velitele operace EU pro vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (dále jen „velitel operace EU“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 18. května 2016 přijal Politický a bezpečnostní výbor rozhodnutí (SZBP) 2016/808 (2) o jmenování brigádního generála Roberta A. MAGOWANA velitelem operace EU.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Spojené království navrhlo, aby byl nástupcem brigádního generála Roberta A. MAGOWANA ve funkci velitele operace EU jmenován generálmajor Charlie STICKLAND OBE.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Vojenský výbor EU tento návrh podporuje.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V souladu s článkem 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Unie, které mají vliv na obranu,
            
         
      
   
   PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Velitelem operace EU pro vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska je od 7. listopadu 2017 jmenován generálmajor Charlie STICKLAND OBE.
   Článek 2
   Rozhodnutí (SZBP) 2016/808 se zrušuje.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   Použije se ode dne 7. listopadu 2017.
   
      V Bruselu dne 26. října 2017.
      
         
            Za Politický a bezpečnostní výbor
         
         
            předseda
         
         W. STEVENS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 301, 12.11.2008, s. 33.
   
      (2)  Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2016/808 ze dne 18. května 2016 o jmenování velitele operace EU pro vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta) (ATALANTA/2/2016) (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 103).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.