Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1999 ze dne 6. listopadu 2017 o jmenování jednoho člena a dvou náhradníků Výboru regionů, navržených Belgickým královstvím

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1999 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 289/8
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1999
   ze dne 6. listopadu 2017
   o jmenování jednoho člena a dvou náhradníků Výboru regionů, navržených Belgickým královstvím
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,
   s ohledem na návrh belgické vlády,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Po skončení funkčního období pana Jeana-Françoise ISTASSE se uvolnilo jedno místo člena Výboru regionů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Po skončení funkčního období pana Rudyho DEMOTTA se uvolnilo jedno místo náhradníka Výboru regionů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Po jmenování pana Marca HENDRICKXE členem Výboru regionů se uvolnilo jedno místo náhradníka tohoto výboru,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenováni:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               jako člen:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Marc HENDRICKX, Lid van het Vlaams Parlement;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               jako náhradníci:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Jan VAN ESBROECK, Lid van het Vlaams Parlement,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pan Jean-François ISTASSE, Conseiller communal de Verviers.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 6. listopadu 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         T. TAMM
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.