Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2161 ze dne 20. listopadu 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/486/SZBP o poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2161 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 304/48
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/2161
   ze dne 20. listopadu 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2014/486/SZBP o poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine)
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 22. července 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/486/SZBP (1) o poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 3. prosince 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/2249 (2), kterým byl mandát mise EUAM Ukraine prodloužen do 30. listopadu 2017 a byla pro ni stanovena finanční referenční částka do 30. listopadu 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rozhodnutím Rady (SZBP) 2016/712 (3) byla upravena finanční referenční částka na období do 30. listopadu 2016 a rozhodnutím Rady (SZBP) 2016/2083 (4) byla stanovena finanční referenční částka na období od 1. prosince 2016 do 30. listopadu 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V návaznosti na strategický přezkum provedený v roce 2017 by měl být mandát mise EUAM Ukraine prodloužen do 31. května 2019.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Měla by být stanovena finanční referenční částka na období od 1. prosince 2017 do 31. května 2019.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Rozhodnutí 2014/486/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Mise EUAM Ukraine bude probíhat za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí 2014/486/SZBP se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V článku 14 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
               „1.   Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUAM Ukraine do dne 30. listopadu 2014 činí 2 680 000 EUR.
               Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUAM Ukraine na období od 1. prosince 2014 do 30. listopadu 2015 činí 13 100 000 EUR.
               Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUAM Ukraine na období od 1. prosince 2015 do 30. listopadu 2016 činí 17 670 000 EUR.
               Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUAM Ukraine na období od 1. prosince 2016 do 30. listopadu 2017 činí 20 800 000 EUR.
               Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUAM Ukraine na období od 1. prosince 2017 do 31. května 2019 činí 31 956 069,20 EUR.
               Finanční referenční částku na následující období stanoví Rada.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               V článku 19 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
               „Použije se do 31. května 2019.“
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   Použije se od 1. prosince 2017.
   
      V Bruselu dne 20. listopadu 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         M. REPS
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2014/486/SZBP ze dne 22. července 2014 o poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine) (Úř. věst. L 217, 23.7.2014, s. 42).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/2249 ze dne 3. prosince 2015, kterým se mění rozhodnutí 2014/486/SZBP o poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine) (Úř. věst. L 318, 4.12.2015, s. 38).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/712 ze dne 12. května 2016, kterým se mění rozhodnutí 2014/486/SZBP o poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine) (Úř. věst. L 125, 13.5.2016, s. 11).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2083 ze dne 28. listopadu 2016, kterým se mění rozhodnutí 2014/486/SZBP o poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine) (Úř. věst. L 321, 29.11.2016, s. 55).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.