Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2162 ze dne 20. listopadu 2017 o změně rozhodnutí 2013/233/SZBP o misi Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM Libya)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2162 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 304/50
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/2162
   ze dne 20. listopadu 2017
   o změně rozhodnutí 2013/233/SZBP o misi Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM Libya)
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 22. května 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/233/SZBP (1) o misi Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM Libya).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 17. července 2017 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2017/1342 (2) o prodloužení mise EUBAM Libya do 31. prosince 2018 a stanovení finanční referenční částky na období do 30. listopadu 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rozhodnutí 2013/233/SZBP by mělo být změněno tak, aby stanovilo finanční referenční částku na období od 1. prosince 2017 do 31. prosince 2018.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Mise EUBAM Libya bude probíhat za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V čl. 13 odst. 1 rozhodnutí 2013/233/SZBP se doplňuje nový pododstavec, který zní:
   
      „Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUBAM Libya na období od 1. prosince 2017 do 31. prosince 2018 se stanoví na 31 200 000,00 EUR.“
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   Použije se od 1. prosince 2017.
   
      V Bruselu dne 20. listopadu 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         M. REPS
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2013/233/SZBP ze dne 22. května 2013 o misi Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM Libya) (Úř. věst. L 138, 24.5.2013, s. 15).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1342 ze dne 17. července 2017 o změně a prodloužení platnosti rozhodnutí 2013/233/SZBP o misi Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM Libya) (Úř. věst. L 185, 18.7.2017, s. 60).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.