Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2263 ze dne 7. prosince 2017, kterým se mění rozhodnutí 2010/452/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2263 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 324/51
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/2263
   ze dne 7. prosince 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2010/452/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia)
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 12. srpna 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/452/SZBP (1), kterým byla prodloužena Pozorovatelská mise Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia), zřízená společnou akcí Rady 2008/736/SZBP (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 12. prosince 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/2238 (3), kterým byl mandát mise prodloužen do 14. prosince 2018 a byla stanovena finanční referenční částka do 14. prosince 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rozhodnutí 2010/452/SZBP by mělo být změněno tak, aby stanovilo finanční referenční částku na období od 15. prosince 2017 do 14. prosince 2018.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               EUMM Georgia bude probíhat za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V čl. 14 odst. 1 rozhodnutí 2010/452/SZBP se doplňuje nový pododstavec, který zní:
   
      „Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s EUMM Georgia v období od 15. prosince 2017 do 14. prosince 2018 činí 19 970 000,00 EUR.“
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   Použije se od 15. prosince 2017.
   
      V Bruselu dne 7. prosince 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         A. ANVELT
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2010/452/SZBP ze dne 12. srpna 2010 o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia) (Úř. věst. L 213, 13.8.2010, s. 43).
   
      (2)  Společná akce Rady 2008/736/SZBP ze dne 15. září 2008 o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia) (Úř. věst. L 248, 17.9.2008, s. 26).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2238 ze dne 12. prosince 2016, kterým se mění rozhodnutí 2010/452/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii EUMM Georgia (Úř. věst. L 337, 13.12.2016, s. 15).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.