Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2264 ze dne 7. prosince 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/219/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2264 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 324/52
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/2264
   ze dne 7. prosince 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2014/219/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali)
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 15. dubna 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/219/SZBP (1).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 11. ledna 2017 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2017/50 (2) měnící rozhodnutí 2014/219/SZBP tak, že se prodlužuje mandát mise o dva roky, totiž do 14. ledna 2019, a stanoví finanční referenční částka do 14. ledna 2018.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rozhodnutí 2014/219/SZBP by mělo být změněno tak, aby stanovilo finanční referenční částku na období od 15. ledna 2018 do 14. ledna 2019.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Rozhodnutí 2014/219/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V článku 14 rozhodnutí 2014/219/SZBP se odstavec 1 nahrazuje tímto:
   
      „1.   Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUCAP Sahel Mali v období od 15. dubna 2014 do 14. ledna 2015 činí 5 500 000 EUR.
      Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUCAP Sahel Mali v období od 15. ledna 2015 do 14. ledna 2016 činí 11 400 000 EUR.
      Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUCAP Sahel Mali v období od 15. ledna 2016 do 14. ledna 2017 činí 19 775 000 EUR.
      Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUCAP Sahel Mali v období od 15. ledna 2017 do 14. ledna 2018 činí 29 800 000 EUR.
      Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUCAP Sahel Mali v období od 15. ledna 2018 do 14. ledna 2019 činí 28 450 000 EUR.“
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 7. prosince 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         A. ANVELT
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2014/219/SZBP ze dne 15. dubna 2014 o misi Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali) (Úř. věst. L 113, 16.4.2014, s. 21).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/50 ze dne 11. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/219/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali) (Úř. věst. L 7, 12.1.2017, s. 18).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.