Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/326 ze dne 24. února 2017, kterým se po dvousté šedesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 326/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 49/30
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/326
   ze dne 24. února 2017,
   kterým se po dvousté šedesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 22. února 2017 Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN rozhodl o zařazení čtyř fyzických osob na seznam osob, skupin a subjektů, na něž se má vztahovat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Aby byla zajištěna účinnost opatření stanovených tímto nařízením, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 24. února 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         
            pověřený vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
   
   
      PŘÍLOHA
      V položce „Fyzické osoby“ v příloze I nařízení (ES) č. 881/2002 se doplňují nové záznamy, které znějí:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  
                     „Bassam Ahmad Al-Hasri (také znám jako: a) Bassam Ahmad Husari; b) Abu Ahmad Akhlaq; c) Abu Ahmad al-Shami). Datum narození: a) 1.1.1969; b) přibližně rok 1971. Místo narození: a) Qalamun, provincie Damašek, Syrská arabská republika; b) al-Ghúta, provincie Damašek, Syrská arabská republika; c) Tadamon, Rif Dimashq, Syrská arabská republika. Státní příslušnost: a) syrská; b) palestinská. Adresa: Syrská arabská republika (jih; místo pobytu v červenci 2016). Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 22.2.2017.“
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  
                     „Iyad Nazmi Salih Khalil (také znám jako: a) Ayyad Nazmi Salih Khalil; b) Eyad Nazmi Saleh Khalil; c) Iyad al-Toubasi; d) Iyad al-Tubasi; e) Abu al-Darda'; f) Abu-Julaybib al-Urduni; g) Abu-Julaybib). Datum narození: 1974. Místo narození: Syrská arabská republika. Státní příslušnost: jordánská. Číslo pasu: a) 654781 (Jordánsko; vydaný přibližně v roce 2009); b) 286062 (Jordánsko; vydaný dne 5. dubna 1999 v Zarqa, Jordánsko, platný do 4. dubna 2004). Adresa: Syrská arabská republika (pobřežní oblast; místo pobytu v dubnu 2016). Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 22.2.2017.“
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  
                     „Ghalib Adbullah Al-Zaidi (také znám jako: a) Ghalib Abdallah al-Zaydi; b) Ghalib Abdallah Ali al-Zaydi; c) Ghalib al Zaydi). Datum narození: a) 1975; b) 1970. Místo narození: region Rakka, provincie Marib, Jemen. Státní příslušnost: jemenská. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 22.2.2017.“
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  
                     „Nayif Salih Salim Al-Qaysi (také znám jako: a) Naif Saleh Salem al Qaisi; b) Nayif al-Ghaysi). Datum narození: 1983. Místo narození: provincie Al Baydah, Jemen. Státní příslušnost: jemenská. Číslo pasu: 04796738 (Jemen). Adresa: a) provincie Al-Baydah, Jemen; b) San'á, Jemen (předchozí místo pobytu). Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 22.2.2017.“
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.