Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/557 ze dne 24. března 2017, kterým se po dvousté šedesáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 557/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 80/14
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/557
   ze dne 24. března 2017,
   kterým se po dvousté šedesáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 21. března 2017 rozhodl o změně dvou záznamů v seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 24. března 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         
            pověřený vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
   
   
      PŘÍLOHA
      Identifikační údaje u následujících záznamů v oddíle „Fyzické osoby“ přílohy I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  „Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan Muhammad Hijazi (také znám jako a) Hijazi, Raed M., b) Al-Hawen, Abu-Ahmad, c) Al-Shahid, Abu-Ahmad, d) Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi, e) Al-Maghribi, Rashid (Maročan), f) Al-Amriki, Abu-Ahmad (Američan)). Datum narození: 30.12.1968. Místo narození: Kalifornie, Spojené státy americké. Státní příslušnost: jordánská. Národní identifikační číslo: 9681029476. Další informace: a) číslo sociálního zabezpečení ve Spojených státech amerických: 548-91-5411; b) ve vazbě v Jordánsku od března 2010; c) otec se jmenuje Mohammad Hijazi. Matka se jmenuje Sakina. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.10.2001.“ se nahrazuje tímto:
                  „Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi (také znám jako a) Raed M. Hijazi, b) Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi (dříve na seznam zařazen pod tímto jménem), c) Rashid Al-Maghribi (Maročan), d) Abu-Ahmad Al-Amriki (Američan), e) Abu-Ahmad Al-Hawen, f) Abu-Ahmad Al-Shahid). Datum narození: 30.12.1968. Místo narození: Kalifornie, Spojené státy americké. Státní příslušnost: a) jordánská, b) americká. Národní identifikační číslo: jordánské národní identifikační číslo 9681029476. Další informace: a) číslo sociálního zabezpečení ve Spojených státech amerických: 548-91-5411; b) otec se jmenuje Mohammad Hijazi, matka se jmenuje Sakina. Datum označení podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 17.10.2001.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  „Merai Zoghbai (také zvaný jako a) Mohamed Lebachir, b) Meri Albdelfattah Zgbye, c) Zoghbai Merai Abdul Fattah, d) Lazrag Faraj, e) Larzg Ben Ila, f) Muhammed El Besir, g) F'raji di Singapore, h) F'raji il Libico, i) Farag, j) Fredj). Datum narození: a) 4.4.1969, b) 4.4.1960, c) 4.6.1960, d) 13.11.1960, e) 11.8.1960, f) 13.11.1960, g) 14.1.1968. Místo narození: a) Bengasi, Libye, b) Bendasi, Libye, c) Maroko, d) Libye. Další informace: člen Libyjské islámské bojové skupiny. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 2.8.2006.“ se nahrazuje tímto:
                  „Merai Abdefattah Khalil Zoghbi (také znám jako a) Mohamed Lebachir, b) Meri Albdelfattah Zgbye, c) Zoghbai Merai Abdul Fattah, d) Lazrag Faraj, e) Larzg Ben Ila, f) Muhammed El Besir, g) F'raji di Singapore, h) F'raji il Libico, i) Farag, j) Fredj), k) Merai Zoghbai (dříve na seznam zařazen pod tímto jménem)). Datum narození: a) 4.4.1969, b) 4.4.1960, c) 4.6.1960, d) 13.11.1960, e) 14.1.1968, f) 11.8.1960. Místo narození: a) Bengasi, Libye, b) Bendasi, Libye, c) Maroko, d) Libye. Státní příslušnost: libyjská. Další informace: matka se jmenuje Wanisa Abdessalam. Datum označení podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 2.8.2006.“
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.