Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1390 ze dne 26. července 2017, kterým se po dvousté sedmdesáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1390/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 195/11
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1390
   ze dne 26. července 2017,
   kterým se po dvousté sedmdesáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a), čl. 7a odst. 1 a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 20. července 2017 rozhodl Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN o zařazení šesti osob a čtyř subjektů na seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, a jeden záznam odstranil. Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Aby byla zajištěna účinnost opatření stanovených tímto nařízením, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 26. července 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         
            vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  V oddílu „Fyzické osoby“ se doplňují nové záznamy, které znějí:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              (a)
                           
                           
                              
                                 „Alexanda Amon Kotey (také znám jako: a) Alexe Kotey; b) Alexanda Kote). Datum narození: 13.12.1983. Místo narození: Londýn, Spojené království. Státní příslušnost: britská. Číslo pasu: cestovní pas č. 094477324 (Spojené království Velké Británie a Severního Irska), vydaný dne 5.3.2005. Další informace: Fyzický popis: barva očí: tmavě hnědá; barva vlasů: černá; barva pleti: tmavá. Rozlišovací znaky: vousy. Etnický původ: ghanský Kypřan. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 20.7.2017.“
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              (b)
                           
                           
                              
                                 „Elshafee El Sheikh (také znám jako: a) El Shafee Elsheikh; b) Alshafee El-Sheikh). Datum narození: 16.7.1988. Místo narození: Londýn, Spojené království. Státní příslušnost: britská. Číslo pasu: cestovní pas č. 801121547 (Spojené království Velké Británie a Severního Irska), vydaný dne 16.6.2009 (vydán pasovým úřadem Spojeného království s platností do 16.6.2019, zrušen v prosinci 2014). Další informace: Fyzický popis: barva očí: tmavě hnědá; barva vlasů: černá; barva pleti: tmavá. Rozlišovací znaky: vousy. Jméno matky: Maha Elgizouli. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 20.7.2017.“
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              (c)
                           
                           
                              
                                 „Muhammad Bahrum Naim Anggih Tamtomo (také znám jako: a) Bahrun Naim; b) Anggih Tamtomo; c) Abu Rayyan; d) Abu Rayan; e) Abu Aisyah). Datum narození: 6.9.1983. Místo narození: a) Surakarta, Indonésie; b) Pekalongan, Indonésie. Státní příslušnost: indonéská. Adresa: a) Aleppo, Syrská arabská republika, b) Rakka, Syrská arabská republika. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 20.7.2017.“
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              (d)
                           
                           
                              
                                 „Malik Ruslanovich Barkhanoev (také znám jako: a) Saifuddin; b) Saifuddin al-Ingushi; c) Saifuddin Ingushi). Datum narození: 14.3.1992. Místo narození: vesnice Ordzhonikidzevskaya, okres Sunzhenskiy, Ingušsko, Ruská federace. Státní příslušnost: ruská. Adresa: Mosul, Irák. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 20.7.2017.“
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              (e)
                           
                           
                              
                                 „Murad Iraklievich Margoshvili (také znám jako: a) Zurab Iraklievich Margoshvili; b) Murad Akhmedovich Madayev; c) Lova Madayev; d) Abu-Muslim Al-Shishani; e) Muslim; f) Lava; g) John; h) George; i) Arthur; j) Sedoy). Datum narození: 15.1.1970. Místo narození: Groznyj, Čečenská republika, Ruská federace. Státní příslušnost: a) ruská; b) gruzínská. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 20.7.2017.“
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              (f)
                           
                           
                              
                                 „OMAN ROCHMAN Ustadz (také znám jako: a) Oman Rahman; b) Abu Sulaiman Aman Abdurrahman Al-Arkhabiliy; c) Aman Abdul Rahman; d) Aman Abdurahman; e) Aman Abdurrachman; f) Oman Abdulrohman; g) Oman Abdurrahman; h) Aman Abdurrahman). Datum narození: 5.1.1972. Místo narození: Sumedang, Indonésie. Státní příslušnost: indonéská. Adresa: vězení Pasir Putih, ostrov Nusa Kambangan, Indonésie. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 20.7.2017.“
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  V oddílu „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ se doplňují nové záznamy, které znějí:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              (a)
                           
                           
                              
                                 „HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (POBOČKA NACHÁZEJÍCÍ SE V ALBU KAMAL, SYRSKÁ ARABSKÁ REPUBLIKA) (také známa jako: a) Hanifah Currency Exchange; b) Hanifeh Exchange; c) Hanifa Exchange; d) Hunaifa Office; e) Hanifah Exchange Company; f) Hanifa Money Exchange Office). Adresa: Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrská arabská republika. Další informace: podnik provádějící směnárenské obchody v Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrská arabská republika. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 20.7.2017.“
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              (b)
                           
                           
                              
                                 „SELSELAT AL-THAHAB (také známa jako: a) Silsilet al Thahab; b) Selselat al Thahab For Money Exchange; c) Silsilat Money Exchange Company; d) Silsilah Money Exchange Company; e) Al Silsilah al Dhahaba; f) Silsalat al Dhab). Adresa: a) Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Bagdád, Irák; b) Al-Abbas Street, Karbala, Irák. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 20.7.2017.“
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              (c)
                           
                           
                              
                                 „Jaysh Khalid Ibn al Waleed (také známa jako: a) Khalid ibn al-Walid Army; b) Liwa Shuhada al-Yarmouk; c) Harakat al-Muthanna al-Islamia). Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 20.7.2017.“
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              (d)
                           
                           
                              
                                 „Jund Al Aqsa (také známa jako: a) The Soldiers of Aqsa; b) Soldiers of Aqsa; c) Sarayat Al Quds). Adresa: a) provincie Idlib, Syrská arabská republika; b) provincie Hama, Syrská arabská republika. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 20.7.2017.“
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3.
               
               
                  V oddílu „Fyzické osoby“ se zrušuje tento záznam:
                  „Othman Deramchi (také znám jako Abou Youssef). Adresa: Alžírsko. Datum narození: 7.6.1954. Místo narození: Tighennif, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: a) italské daňové číslo DRMTMN54H07Z301T; b) Dne 22. srpna 2008 vyhoštěn z Itálie do Alžírska c) tchán Djamela Louniciho. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.3.2004.“
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.