Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/1417 ze dne 4. srpna 2017, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1417/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               LI 203/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1417
   ze dne 4. srpna 2017,
   kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 17. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 269/2014.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Jako součást unijní politiky neuznání protiprávní anexe Krymu a Sevastopolu zakázala Rada dodávky klíčového zařízení pro vytváření, pořizování nebo rozvoj infrastruktury na Krymu a v Sevastopolu v důležitých odvětvích, včetně odvětví energetiky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Z Ruska byly dodány plynové turbíny, které jsou podstatným prvkem pro výstavbu nových elektráren na Krymu, čímž došlo k porušení smluvních ustanovení k původnímu prodeji těchto turbín společností usazenou v EU Rusku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Účelem uvedených elektráren je zajistit nezávislé dodávky energie pro Krym a Sevastopol, a tím podpořit jeho odtržení od Ukrajiny a narušit územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Uvedená aktivita je navíc v rozporu s unijní politikou neuznání protiprávní anexe Krymu a Sevastopolu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Vzhledem k výše uvedenému by na seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014, měly být doplněny další osoby, subjekty a orgány.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Na seznam obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 se doplňují osoby a subjekty uvedené v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 4. srpna 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Seznam osob a subjektů uvedených v článku 1
      
      
         Osoby
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Jméno
               
               
                  Identifikační údaje
               
               
                  Odůvodnění
               
               
                  Datum zařazení na seznam
               
            
            
               
                  158.
               
               
                  Andrey Vladimirovich CHEREZOV
                  Черезов, Андрей Владимирович
               
               
                  Náměstek ministra energetiky Ruské federace.
                  Datum narození: 12.10.1967
                  Místo narození: Salair, Kemerovskaya Oblast
               
               
                  Je zčásti odpovědný za rozhodnutí o přesunutí plynových turbín, které dodala společnost Siemens Gas Turbine Technologies OOO společnosti OAO VO Technopromexport a které mají být instalovány na Krymu. Toto rozhodnutí přispívá k zajištění nezávislých dodávek energie pro Krym a Sevastopol jakožto prostředku na podporu jejich odtržení od Ukrajiny, a narušuje tak územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
               
               
                  4.8.2017
               
            
            
               
                  159.
               
               
                  Evgeniy Petrovich GRABCHAK
                  Грабчак, Евгений Петрович
               
               
                  Vedoucí odboru na Ministerstvu energetiky Ruské federace.
                  Datum narození: 18.7.1981
                  Místo narození: Ust-Labinsk, region Krasnodar
               
               
                  Osoba odpovědná v rámci Ministerstva energetiky Ruské federace za rozvoj projektů v oblasti elektrické energie na Krymu. Tyto projekty přispívají k zajištění nezávislých dodávek energie pro Krym a Sevastopol jakožto prostředku na podporu jejich odtržení od Ukrajiny, a narušují tak územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
               
               
                  4.8.2017
               
            
            
               
                  160.
               
               
                  Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA
                  Топор-Гилка, Сергей Анатольевич
               
               
                  Generální ředitel společnosti OAO „VO TPE“ až do prohlášení úpadku, generální ředitel společnosti OOO „VO TPE“.
                  Datum narození: 17.2.1970
               
               
                  V rámci své funkce generálního ředitele společnosti OOO „VO TPE“ vedl jednání se Siemens Gas Turbine Technologies OOO o nákupu a dodání plynových turbín pro elektrárnu v Tamanu v regionu Krasnodar v Ruské federaci. Byl odpovědný za přesunutí plynových turbín na Krym. Toto jednání přispívá k zajištění nezávislých dodávek energie pro Krym a Sevastopol jakožto prostředku na podporu jejich odtržení od Ukrajiny, a narušuje tak územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
               
               
                  4.8.2017
               
            
         
      
      
         Subjekty
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Jméno
               
               
                  Identifikační údaje
               
               
                  Odůvodnění
               
               
                  Datum zařazení na seznam
               
            
            
               
                  38.
               
               
                  OAO „VO Technopromexport“ (OAO „VO TPE“)
                  Také známa jako: Open Joint Stock Company „Foreign Economic Association“„Technopromexport“
                  Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт
               
               
                  Adresa: 119019, Moskva, Novyi Arbat str., 15, budova 2
                  Datum registrace: 27.7.1992
                  Státní registrační číslo: 1067746244026
                  Daňové registrační číslo: 7705713236
               
               
                  Společnost OAO „VO TPE“ jakožto smluvní strana společnosti Siemens Gas Turbine Technologies OOO zakoupila plynové turbíny, které měly údajně být určeny pro elektrárnu v Tamanu v regionu Krasnodar v Ruské federaci, a byla jako taková odpovědná za převedení těchto plynových turbín na společnost OOO „VO TPE“, která je poté přesunula za účelem instalace na Krymu. Toto jednání přispívá k zajištění nezávislých dodávek energie pro Krym a Sevastopol jakožto prostředku na podporu jejich odtržení od Ukrajiny, a narušuje tak územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
               
               
                  4.8.2017
               
            
            
               
                  39.
               
               
                  OOO „VO Technopromexport“ (OOO „VO TPE“)
                  Také známa jako: Limited Liability Company „Foreign Economic Association“„Technopromexport“
                  Общество с ограниченной ответственностью „Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт“
               
               
                  Adresa: 119019, Moskva, Novyi Arbat str., 15, budova 2
                  Datum registrace: 8.5.2014
                  Státní registrační číslo: 1147746527279
                  Daňové registrační číslo: 7704863782e
               
               
                  Současný vlastník plynových turbín, které společnost Siemens Gas Turbine Technologies OOO původně dodala společnosti OAO „VO TPE“. Společnost OOO „VO TPE“ přesunula plynové turbíny za účelem jejich instalace na Krymu. Toto jednání přispívá k zajištění nezávislých dodávek energie pro Krym a Sevastopol jakožto prostředku na podporu jejich odtržení od Ukrajiny, a narušuje tak územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
               
               
                  4.8.2017
               
            
            
               
                  40.
               
               
                  ZAO Interavtomatika (IA)
                  Také známa jako: ЗАО „Интеравтоматика“, CJSC „Interavtomatika“
               
               
                  Adresa: 115280 Moskva, Avtozavodskaya 14,
                  Datum registrace: 31.1.1994
                  Státní registrační číslo: 1037739044111
                  Daňové registrační číslo: 7725056162
               
               
                  Společnost specializovaná na kontrolní a komunikační systémy pro elektrárny, která uzavřela smlouvy na projekty týkající se výstavby elektráren a instalace plynových turbín v Sevastopolu a Simferopolu. Toto jednání přispívá k zajištění nezávislých dodávek energie pro Krym a Sevastopol jakožto prostředku na podporu jejich odtržení od Ukrajiny, a narušuje tak územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
               
               
                  4.8.2017
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.