Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1482 ze dne 17. srpna 2017, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 861/2013, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých drátů z nerezavějící oceli pocházejících z Indie, pokud jde o kódy TARIC spolupracujících vyvážejících výrobců nezařazených do vzorku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1482/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 214/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1482
   ze dne 17. srpna 2017,
   kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 861/2013, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých drátů z nerezavějící oceli pocházejících z Indie, pokud jde o kódy TARIC spolupracujících vyvážejících výrobců nezařazených do vzorku
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní nařízení“),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Příloha prováděcího nařízení Rady (EU) č. 861/2013 (2), ve znění opravy, pokud jde označení dvou společností (3), stanoví seznam spolupracujících vyvážejících výrobců nezařazených do vzorku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Po vyhlášení prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/220 (4), kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1106/2013 (5) kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých drátů z nerezavějící oceli pocházejících z Indie, některé doplňkové kódy TARIC přidělené provádějícím nařízením (EU) č. 861/2013 již v případě některých společností uvedených na seznamu v uvedené příloze neodpovídají. Proto by konkrétní doplňkové kódy TARIC měly nyní odpovídat kódům uvedeným v prováděcím nařízení (EU) 2017/220.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 861/2013 by proto měla být odpovídajícím způsobem opravena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Opravená ustanovení by se měla použít od data použitelnosti prováděcího nařízení (EU) 2017/220,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Tabulka v příloze prováděcího nařízení (EU) č. 861/2013 uvádějící seznam kódů TARIC indických spolupracujících vyvážejících výrobců nezařazených do vzorku se opravuje v souladu s následující tabulkou:
   
      
         
         
         
         
            
               
                  „Název společnosti
               
               
                  Město
               
               
                  Doplňkový kód TARIC
               
            
            
               
                  Bekaert Mukand Wire Industries
               
               
                  Lonand, Tal. Khandala, okres Satara, Maháráštra
               
               
                  C189
               
            
            
               
                  Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd
               
               
                  Bombaj, Maháráštra
               
               
                  C190
               
            
            
               
                  Bhansali Stainless Wire
               
               
                  Bombaj, Maháráštra
               
               
                  C191
               
            
            
               
                  Chandan Steel
               
               
                  Bombaj, Maháráštra
               
               
                  C192
               
            
            
               
                  Drawmet Wires
               
               
                  Bhiwadi, Rádžasthán
               
               
                  C193
               
            
            
               
                  Garg Inox
               
               
                  Bahadurgarh, Harijána a Pune, Maháráštra
               
               
                  B931
               
            
            
               
                  Jyoti Steel Industries Ltd.
               
               
                  Bombaj, Maháráštra
               
               
                  C194
               
            
            
               
                  Macro Bars and Wires
               
               
                  Bombaj, Maháráštra
               
               
                  B932
               
            
            
               
                  Mukand Ltd.
               
               
                  Tháné
               
               
                  C195
               
            
            
               
                  Nevatia Steel & Alloys
               
               
                  Bombaj, Maháráštra
               
               
                  B933
               
            
            
               
                  Panchmahal Steel Ltd.
               
               
                  okres Pančmahál, Gudžarát
               
               
                  C196 “
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Článek 1 se však použije od 10. února 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 17. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.
   
   
      (2)  Úř. věst. L 240, 7.9.2013, s. 1.
   
   
      (3)  Úř. věst. L 251, 26.9.2015, s. 17.
   
   
      (4)  Úř. věst. L 34, 9.2.2017, s. 21.
   
   
      (5)  Úř. věst. L 298, 8.11.2013, s. 1.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.