Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1500 ze dne 23. srpna 2017, kterým se po dvousté sedmdesáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1500/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 219/5
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1500
   ze dne 23. srpna 2017,
   kterým se po dvousté sedmdesáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 18. srpna 2017 Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN rozhodl o zařazení jedné položky na seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Aby byla zajištěna účinnost opatření stanovených tímto nařízením, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 23. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         
            vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
   
   
      PŘÍLOHA
      V příloze I nařízení (ES) č. 881/2002 se v oddílu „Fyzické osoby“ doplňuje tento záznam:
      
         „Shane Dominic Crawford (také znám jako: a) Asadullah; b) Abu Sa'd at-Trinidadi; c) Asad). Datum narození: 22.2.1986. Místo narození: Mount Hope, Trinidad a Tobago. Státní příslušnost: Trinidad a Tobago. Číslo pasu: a) Trinidad a Tobago č. TA959547, vydán dne 19.11.2013 (vydal imigrační útvar Republiky Trinidad a Tobago, platnost do 18.11.2018); b) Trinidad a Tobago č. T1071839, vydán dne 8.11.2004 (vydal imigrační útvar Republiky Trinidad a Tobago, platnost do 7.11.2014). Národní identifikační číslo: a) průkaz totožnosti Trinidad a Tobago 19860222007, vydán dne 16.6.2011 (platnost do 16.6.2016); b) rodný list Trinidad a Tobago B394445, vydán dne 23.1.2007; c) řidičský průkaz Trinidad a Tobago 892124B, vydán dne 30.8.2007 (platnost do 30.8.2010). Adresa: a) Syrská arabská republika (v květnu 2014); b) Reyhanli, Hatay, Turecko (dřívější místo pobytu od listopadu 2013 do května 2014); c) 349 Dass Branch Trace, Dass Trace, Enterprise Chaguanas, Trinidad a Tobago (od narození do 27.11.2013); d) LP# 41 Ballisier Road, Smith Field Lands, Wallerfield, County of St. George East, Trinidad a Tobago (alternativní místo pobytu v září 2011). Další údaje: Fyzický popis: barva očí: hnědá; barva vlasů: tmavá; pleť: světle hnědá; postava: střední; výška: 174 cm; hmotnost: 64 kg; mluví anglicky, arabsky. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 18.8.2017.“
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.