Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/1549 ze dne 14. září 2017, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1549/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 237/44
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1549
   ze dne 14. září 2017,
   kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 17. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 269/2014.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Na základě přezkumu provedeného Radou by údaje týkající se určitých osob a subjektů uvedené v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 měly být změněny a položky týkající se čtyř zemřelých osob by měly být zrušeny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V návaznosti na změny vlastnické struktury tří subjektů by měla být změněna příloha I nařízení (EU) č. 269/2014, aby opatření vůči těmto subjektům zůstala účinná.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 14. září 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         A. ANVELT
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 se mění tako:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Ze seznamu se vyřazují položky týkající se těchto osob:
                  Osoby
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              15.
                           
                           
                              Oleg Evgenevich PANTELEEV
                           
                        
                        
                           
                              44.
                           
                           
                              Valeriy Dmitrievich BOLOTOV
                           
                        
                        
                           
                              136.
                           
                           
                              Mikhail Sergeevich TOLSTYKH
                           
                        
                        
                           
                              139.
                           
                           
                              Sergey Anatolievich LITVIN
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Ze seznamu se vyřazují položky týkající se těchto subjektů:
                  Subjekty
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2.
                           
                           
                              Společnost s ručením omezeným „Port Feodosia“
                           
                        
                        
                           
                              12.
                           
                           
                              Státní trajektová společnost „Kerch ferry“
                           
                        
                        
                           
                              14.
                           
                           
                              Společnost s ručením omezeným „Kerch seaport“/„Kamysh-Burun“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  Na seznam se zařazuje tento subjekt:
                  Subjekty
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              Název (angl. přepis)
                           
                           
                              Identifikační údaje
                           
                           
                              Odůvodnění
                           
                           
                              Datum zařazení na seznam
                           
                        
                        
                           
                              38.
                           
                           
                              Státní jednotný podnik „Republiky Krym“„Crimean Sea Ports“
                              (‘Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Крымские морские порты“’), včetně poboček:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Feodosia Commercial Port,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Kerch Ferry,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Kerch Commercial Port.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          28 Kirova Street
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Kerch 298312
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Krym
                                       
                                    
                                 
                              
                              (298312, Крым, гор. Керчь, ул. Кирова, дом 28)
                           
                           
                              „Krymský parlament“ přijal dne 17. března 2014 usnesení č. 1757-6/14 „o znárodnění některých společností patřících ukrajinským ministerstvům infrastruktury či zemědělství“ a dne 26. března 2014 usnesení č. 1865-6/14 „o státním podniku ‘Crimean Sea Ports’“(„О Государственном предприятии ‘Крымские морские порты’“), jež prohlašuje, že majetek několika státních podniků, jež byly sloučeny do státního jednotného podniku „Republiky Krym“„Crimean Sea Ports“, je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tyto podniky fakticky zkonfiskovaly a podnik „Crimean Sea Ports“ má prospěch z nelegálního převodu jejich majetku.
                           
                           
                              16.9.2017
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  Údaje o níže zmíněných osobách a subjektech se nahrazují těmito údaji:
                  Osoby
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              Jméno (angl. přepis)
                           
                           
                              Identifikační údaje
                           
                           
                              Odůvodnění
                           
                           
                              Datum zařazení na seznam
                           
                        
                        
                           
                              1.
                           
                           
                              Sergey Valeryevich AKSYONOV,
                              Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич AKCЁHOB),
                              Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович АКСЬОНОВ)
                           
                           
                              Datum narození: 26.11.1972
                              Místo narození: Bělcy (Bălți), nyní Moldavská republika
                           
                           
                              Aksjonov byl Nejvyšší radou Krymu dne 27. února 2014 za přítomnosti proruských ozbrojenců zvolen „předsedou vlády Krymu“. Jeho „zvolení“ bylo dne 1. března 2014 prohlášeno úřadujícím ukrajinským prezidentem Oleksandrem Turčynovem za protiústavní. Aksjonov se aktivně zasazoval o uspořádání „referenda“ dne 16. března 2014 a byl jedním ze signatářů „smlouvy o přistoupení Krymu k Ruské federaci“ ze dne 18. března 2014. Dne 9. dubna 2014 byl prezidentem Putinem jmenován úřadujícím „nejvyšším představitelem“ tzv. „Republiky Krym“. Dne 9. října 2014 byl formálně „zvolen“„nejvyšším představitelem“ tzv. „Republiky Krym“. Aksjonov následně rozhodl o sloučení úřadů „nejvyššího představitele“ a „předsedy vlády“.
                              Člen Státní rady Ruska. Od ledna roku 2017 je členem generální rady strany Jednotné Rusko.
                              Za zapojení do procesu anexe mu byl propůjčen ruský státní řád „Za služby vlasti“ 1. stupně.
                           
                           
                              17.3.2014
                           
                        
                        
                           
                              3.
                           
                           
                              Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)
                              Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV (Рустам Ільмирович ТЕМІРГАЛІЄВ)
                           
                           
                              Datum narození: 15.8.1976
                              Místo narození: Ulan-Ude, Burjatská ASSR (Ruská SFSR)
                           
                           
                              Coby bývalý místopředseda vlády Krymu sehrál Těmirgalijev důležitou úlohu v rozhodnutích, jež přijala Nejvyšší rada ohledně „referenda“ proti územní celistvosti Ukrajiny konaného 16. března 2014. Aktivně se zasazoval o připojení Krymu k Ruské federaci.
                              Dne 11. června 2014 odstoupil z úřadu „prvního místopředsedy vlády“ tzv. „Republiky Krym“.
                              Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.
                           
                           
                              17.3.2014
                           
                        
                        
                           
                              5.
                           
                           
                              Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович ЧАЛЫЙ)
                              Oleksiy Mykhaylovych CHALYY (Олексій Михайлович ЧАЛИЙ)
                           
                           
                              Datum narození: 13.6.1961
                              Místo narození: Moskva nebo Sevastopol
                           
                           
                              Čalij se dne 23. února 2014 na základě veřejné aklamace stal „lidovým starostou Sevastopolu“ a toto „zvolení“ přijal. Aktivně se zasazoval o to, aby se Sevastopol po referendu dne 16. března 2014 stal samostatným celkem v rámci Ruské federace. Byl jedním ze signatářů „smlouvy o přistoupení Krymu k Ruské federaci“ ze dne 18. března 2014. Od 1. do 14. dubna 2014 byl úřadujícím „gubernátorem“ Sevastopolu a je bývalým „zvoleným“ předsedou zákonodárného shromáždění města Sevastopolu. Člen zákonodárného shromáždění města Sevastopolu.
                              Za zapojení do procesu anexe mu byl propůjčen ruský státní řád „Za služby vlasti“ 1. stupně.
                           
                           
                              17.3.2014
                           
                        
                        
                           
                              21.
                           
                           
                              Aleksandr Viktorovich GALKIN (Александр Викторович ГАЛКИН)
                           
                           
                              Datum narození: 22.3.1958
                              Místo narození: Ordžonikidze, Severoosetinská ASSR
                           
                           
                              Bývalý velitel ruského Jižního vojenského okruhu, jehož ozbrojené síly se nacházejí na Krymu; pod Galkinovo velení spadá černomořská flotila; velká část přesunu ozbrojených sil na Krym probíhala přes Jižní vojenský okruh.
                              Vojenské síly Jižního vojenského okruhu jsou rozmístěny na Krymu. Je zodpovědný za část ruské vojenské přítomnosti na Krymu, která narušuje svrchovanost Ukrajiny; napomáhal krymským orgánům při zabraňování veřejným demonstracím proti krokům vedoucím k „referendu“ a začlenění do Ruska. Pod velení ruského Jižního vojenského okruhu spadá rovněž černomořská flotila.
                              V současné době je zaměstnán v ústředním aparátu ruského ministerstva obrany. Od 19. ledna roku 2017 působí jako poradce ministra obrany.
                           
                           
                              17.3.2014
                           
                        
                        
                           
                              45.
                           
                           
                              Andrei Evgenevich PURGIN (Андрей Евгеньевич ПУРГИН)
                              Andriy Yevhenovych PURHIN (Андрiй Євгенович ПУРГIН)
                           
                           
                              Datum narození: 26.1.1972
                              Místo narození: Doněck
                           
                           
                              Aktivní účastník a organizátor separatistických akcí, koordinátor akcí „ruských turistů“ v Doněcku. Spoluzakladatel „občanské iniciativy Donbasu pro euroasijskou unii“. Bývalý „první místopředseda Rady ministrů“. Do 4. září 2015„předseda“„Lidové rady Doněcké lidové republiky“.
                              V únoru roku 2017 byl na základě rozhodnutí tzv. „Lidové rady“ zbaven mandátu člena „Lidové rady Doněcké lidové republiky“.
                              Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.
                           
                           
                              29.4.2014
                           
                        
                        
                           
                              47.
                           
                           
                              Sergey Gennadevich TSYPLAKOV (Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)
                              Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV (Сергій Геннадійович ЦИПЛАКОВ)
                           
                           
                              Datum narození: 1.5.1983
                              Místo narození: Charcyzsk, Doněcká oblast
                           
                           
                              Jeden z vedoucích představitelů ideologicky radikální organizace Lidové milice Donbasu. Aktivně se účastnil obsazení řady státních budov v Doněcké oblasti.
                              Je členem len „Lidové rady Doněcké lidové republiky“, předsedou „Výboru Lidové rady pro informační politiku a informační technologie“.
                           
                           
                              29.4.2014
                           
                        
                        
                           
                              53.
                           
                           
                              Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич КОЗЮРА)
                              Oleh Hryhorovych KOZYURA (Олег Григорович КОЗЮРА)
                           
                           
                              Datum narození: 30.12.1965 nebo 19.12.1962
                              Místo narození: Simferopol, Krym nebo Záporoží
                           
                           
                              Bývalý vedoucí Úřadu federální migrační služby pro Sevastopol. Odpovědný za systematické a urychlené vydávání ruských pasů obyvatelům Sevastopolu.
                              V současné době je asistentem člena městské Rady Sevastopolu Michaila Čalije.
                           
                           
                              12.5.2014
                           
                        
                        
                           
                              58.
                           
                           
                              Roman Viktorovich LYAGIN (Роман Викторович ЛЯГИН)
                              Roman Viktorovych LIAHIN (Роман Вікторович ЛЯГІН)
                           
                           
                              Datum narození: 30.5.1980
                              Místo narození: Doněck, Ukrajina
                           
                           
                              Bývalý vedoucí ústřední volební komise „Doněcké lidové republiky“. Aktivně organizoval referendum o sebeurčení „Doněcké lidové republiky“ konané dne 11. května 2014. Bývalý „ministr práce a sociálních věcí“.
                              Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky.
                           
                           
                              12.5.2014
                           
                        
                        
                           
                              61.
                           
                           
                              Igor Sergeievich SHEVCHENKO (Игорь Сергеевич ШЕВЧЕНКО)
                           
                           
                              Datum narození: 9.2.
                              Místo narození: Sevastopol, Krym
                           
                           
                              Prokurátor města Sevastopol. Aktivně prováděl ruskou anexi Sevastopolu.
                           
                           
                              12.5.2014
                           
                        
                        
                           
                              68.
                           
                           
                              Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN (Алексей Вячеславович КАРЯКИН)
                              Oleksiy Vyacheslavovych KARYAKIN (Олексій В'ячеславович КАРЯКІН)
                           
                           
                              Datum narození: 7.4.1980 nebo 7.4.1979
                              Místo narození: Stachanov, Luhanská oblast
                           
                           
                              Do 25. března 2016 byl tzv. „předsedou Nejvyšší rady Luhanské lidové republiky“. Bývalý člen tzv. „Lidové rady Luhanské lidové republiky“.
                              Odpovědný za separatistické „vládní“ činnosti „Nejvyšší rady“, odpovědný za vyzvání Ruské federace k uznání nezávislosti „Luhanské lidové republiky“.
                              Signatář memoranda o porozumění o „Novoruském svazu“.
                              Nadále aktivně podporuje separatistické akce nebo politiky.
                           
                           
                              12.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              73.
                           
                           
                              Mikhail Efimovich FRADKOV (Михаил Ефимович ФРАДКОВ)
                           
                           
                              Datum narození: 1.9.1950
                              Místo narození: Kurumoch, Kujbyševská oblast
                           
                           
                              Bývalý stálý člen Bezpečnostní rady Ruské federace; bývalý ředitel Zahraniční zpravodajské služby Ruské federace. Jakožto člen Bezpečnostní rady, která poskytuje poradenství ohledně záležitostí týkajících se národní bezpečnosti a tyto záležitosti koordinuje, se podílel na vytváření politiky ruské vlády ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
                              Ke dni 4. ledna 2017 byl ředitelem Ruského institutu pro strategická studia. Je rovněž předsedou představenstva společnosti Almaz-Antey.
                              Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky.
                           
                           
                              25.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              86.
                           
                           
                              Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK také znám jako Abwehr
                              (Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК)
                              (Сергій Анатолійович ЗДРИЛЮК)
                           
                           
                              Datum narození: 23.6.1972 (nebo 23.7.1972)
                              Místo narození: Vinnycká oblast
                           
                           
                              Seniorní poradce Igora Strelkova/Girkina, jenž je odpovědný za činnosti narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tak Zdriljuk podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
                              Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky.
                           
                           
                              25.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              87.
                           
                           
                              Vladimir ANTYUFEYEV, také znám jako Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV
                              (Владимир АНТЮФЕЕВ)
                           
                           
                              Datum narození: 19.2. 1951
                              Místo narození: Novosibirsk
                           
                           
                              Bývalý „ministr pro bezpečnost státu“ v separatistické oblasti Podněstří. Bývalý náměstek předsedy vlády „Doněcké lidové republiky“, který je odpovědný za bezpečnost a výkon práva. V této funkci byl odpovědný za separatistické „vládní“ činnosti tzv. „vlády Doněcké lidové republiky“.
                              Nadále aktivně podporuje separatistické akce a politiky.
                           
                           
                              25.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              93.
                           
                           
                              Konstantin Valerevich MALOFEEV
                              (Константин Валерьевич МАЛОФЕЕВ)
                           
                           
                              Datum narození: 3.7.1974
                              Místo narození: Puškino, Moskevská oblast
                           
                           
                              Konstantin Malofejev je úzce napojen na ukrajinské separatisty na východě Ukrajiny a na Krymu. Je bývalým zaměstnavatelem Aleksandra Borodaje, bývalého tzv. „předsedy vlády“„Doněcké lidové republiky“; během procesu anexe Krymu udržoval styky se Sergejem Aksjonovem, tzv. „předsedou vlády“ tzv. „Republiky Krym“. Ukrajinská vláda zahájila trestní vyšetřování týkající se jeho údajné materiální a finanční podpory separatistům. Kromě toho se několikrát veřejně vyjadřoval ve prospěch anexe Krymu a začlenění Ukrajiny do Ruska. Konkrétně v červnu 2014 prohlásil, že „celou Ukrajinu do Ruska začlenit nelze. Východ (Ukrajiny) možná“.
                              Konstantin Malofejev takto svým jednáním podporuje destabilizaci východní Ukrajiny.
                           
                           
                              30.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              127.
                           
                           
                              Oleg Evgenevich BUGROV (Олег Евгеньевич БУГРОВ)
                              Oleh Yevhenovych BUHROV (Олег Євгенович БУГРОВ)
                           
                           
                              Datum narození: 29.8.1969 nebo 1973
                              Místo narození: Sverdlovsk, Luhansk
                           
                           
                              Bývalý „ministr obrany“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.
                              Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                           
                           
                              29.11.2014
                           
                        
                        
                           
                              131.
                           
                           
                              Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (také znám jako Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)
                              (Евгений Вячеславович ОРЛОВ)
                           
                           
                              Datum narození: 10.5.1980 nebo 21.10.1983
                              Místo narození: Snižne, Doněcká oblast
                              г. Снежное, Донецкой области
                           
                           
                              Člen „Národní rady“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. Předseda veřejného hnutí „Svobodný Donbas“.
                              Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                           
                           
                              29.11.2014
                           
                        
                        
                           
                              137.
                           
                           
                              Eduard Aleksandrovich BASURIN (Эдуард Александрович БАСУРИН)
                              Eduard Oleksandrovych BASURIN (Едуард Олександрович БАСУРІН
                           
                           
                              Datum narození: 27.6.1966
                              Místo narození: Doněck
                           
                           
                              Mluvčí „ministerstva obrany“ tzv. „Doněcké lidové republiky“.
                              Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                              Zůstává aktivním vojenským velitelem tzv. „Doněcké lidové republiky“.
                           
                           
                              16.2.2015
                           
                        
                        
                           
                              143.
                           
                           
                              Evgeny Vladimirovich MANUYLOV (Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ)
                              Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV (Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)
                           
                           
                              Datum narození: 5.1.1967
                              Místo narození: Baranikovka, Bilovodský rajon, Luhanská oblast
                              с. Бараниковка Беловодского района Луганской области
                           
                           
                              Tzv. „ministr financí“ tzv. „Luhanské lidové republiky“.
                              Tím, že přijal výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním aktivně podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                           
                           
                              16.2.2015
                           
                        
                        
                           
                              147.
                           
                           
                              Anatoly Ivanovich ANTONOV (Анатолий Иванович АНТОНОВ)
                           
                           
                              Datum narození: 15.5.1955
                              Místo narození: Omsk
                           
                           
                              Bývalý náměstek ministra obrany; v této funkci se podílí na podpoře rozmisťování ruských jednotek na Ukrajině.
                              Podle stávající struktury ruského ministerstva obrany se v této funkci podílel na vytváření a provádění politiky ruské vlády. Tyto politiky ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
                              Ke dni 28. prosince 2016 byl náměstkem ministra zahraničních věcí.
                           
                           
                              16.2.2015
                           
                        
                     
                  
                  Subjekty
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              Název (angl. přepis)
                           
                           
                              Identifikační údaje
                           
                           
                              Odůvodnění
                           
                           
                              Datum zařazení na seznam
                           
                        
                        
                           
                              1.
                           
                           
                              Státní jednotný podnik „Republiky Krym“„Chernomorneftegaz“
                              (dříve znám jako PJSC Chernomorneftegaz)
                           
                           
                              Prospekt Kirova 52 Simferopol, Krym, 295000
                              пр. Кирова52, г.Симферополь, Крым, 295000
                              Telefonní číslo:
                              +7 (3652) 66-70-00
                              +7 (3652) 66-78-00
                           
                           
                              Dne 17. března 2014 přijal „Krymský parlament“ usnesení vyhlašující vyvlastnění majetku patřící podniku Chernomorneftegaz jménem „Krymské republiky“. Krymské „orgány“ tak tuto společnost fakticky zkonfiskovaly. Přeregistrován dne 29. listopadu 2014 jako státní jednotný podnik „Republiky Krym“„Chernomorneftegaz“ (Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Черноморнефтегаз»). Zřizovatel: Ministerstvo paliv a energetiky „Republiky Krym“ (Министерство топлива и энергетики Республики Крым).
                           
                           
                              12.5.2014
                           
                        
                        
                           
                              3.
                           
                           
                              Tzv. „Luhanská lidová republika“
                              „Луганская народная республика“
                              „Luganskaya narodnaya respublika“
                           
                           
                              Oficiální internetové stránky:
                              http://lugansk-online.info
                              Telefonní číslo:
                              +38-099-160-74-14
                           
                           
                              Takzvaná „Luganská lidová republika“ byla založena dne 27. dubna 2014.
                              Je odpovědná za uspořádání nezákonného referenda dne 11. května 2014. Vyhlášení nezávislosti bylo provedeno dne 12. května 2014.
                              Dne 22. května 2014 takzvaná „Doněcká lidová republika“ a takzvaná „Luganská lidová republika“ vytvořily takzvaný „Federální stát Nové Rusko“.
                              To představuje porušení ukrajinského ústavního práva, a tudíž i mezinárodního práva, čímž narušuje územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
                              Rovněž je zapojena do náboru osob do separatistické „Armády jihovýchodu“ a dalších nezákonných ozbrojených separatistických skupin, čímž narušuje stabilitu nebo bezpečnost Ukrajiny.
                           
                           
                              25.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              5.
                           
                           
                              Tzv. „Federal State of Novorossiya“
                              ‘Федеративное государство Новороссия’
                              ‘Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya’
                           
                           
                              Oficiální tiskové zprávy:
                              http://novorossia.su/official
                              http://frn2016.netdo.ru/
                              https://www.novorosinform.org/
                           
                           
                              Dne 24. května 2014 podepsaly takzvaná „Doněcká lidová republika“ a takzvaná „Luganská lidová republika“ dohodu o vytvoření takzvaného „Federálního státu Nové Rusko“.
                              To představuje porušení ukrajinského ústavního práva, a tudíž i mezinárodního práva, čímž ohrožuje územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
                           
                           
                              25.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              6.
                           
                           
                              International Union of Public Associations „Great Don Army“ (Mezinárodní svaz veřejných sdružení „Velká donská armáda“)
                              Международный Союз Общественных Объединений ‘Всевеликое Войско Донское’
                           
                           
                              Oficiální internetová stránka:
                              http://xn--80aaaajfjszd7a3b0e.xn--p1ai/
                              Telefonní číslo:
                              +7-8-908-178-65-57
                              Sociální média: Cossack National Guard (Kozácká národní garda) http://vk.com/kazak_nac_guard
                              Adresa: 346465 Rusko, Rostovská oblast. October District. St Zaplavskaya. Str Shosseynaya 1
                              Druhá adresa: Voroshilovskiy prospekt 12/85-87/13, Rostov-na-Donu
                           
                           
                              „Velká donská armáda“ zřídila „Kozáckou národní gardu“, odpovědnou za boj proti ukrajinským vládním silám na východní Ukrajině, čímž narušuje územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a ohrožuje stabilitu nebo bezpečnost Ukrajiny.
                              Je spojována s Nikolajem KOZICYNEM, jenž je velitelem kozáckých sil a je odpovědný za velení separatistům na východě Ukrajiny bojujícím proti ukrajinským vládním silám.
                           
                           
                              25.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              7.
                           
                           
                              „Sobol“
                              „Соболь“
                           
                           
                              Oficiální internetové stránky:
                              http://soboli.net
                              Sociální média:
                              http://vk.com/sobolipress
                              Telefonní číslo:
                              (0652) 60-23-93.
                              E-mail: SoboliPress@gmail.com
                              Adresa: Krym, Simferopol, str. Kiev, 4 (v okolí autobusového nádraží ‘Central’).
                           
                           
                              Radikální polovojenská organizace, odpovědná za otevřenou podporu použití síly k ukončení ukrajinské kontroly nad Krymem, čímž narušuje územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
                              Odpovědná za výcvik separatistů pro boj proti ukrajinským vládním silám na východě Ukrajiny, čímž ohrožuje stabilitu nebo bezpečnost Ukrajiny.
                           
                           
                              25.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              13.
                           
                           
                              Státní jednotný podnik města Sevastopolu „Sevastopol seaport“
                              ГУП ГС ‘Севастопольский морской порт’
                              (dříve znám jako státní podnik „Sevastopol commercial seaport“)
                              Государственное предприятие ‘Севастопольский морской торговьй порт’
                              Gosudarstvenoye predpriyatiye ‘Sevastopolski morskoy torgovy port’)
                           
                           
                              Nakhimov Square 5, Sevastopol, 299011
                              (пл. Нахимова, 5, г. Севастополь, 299011)
                              Kód: 1149204004707
                           
                           
                              Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu s ukrajinským právem. „Krymský parlament“ přijal dne 17.3.2014 usnesení č. 1757-6/14 „o znárodnění některých společností patřících ukrajinským ministerstvům infrastruktury či zemědělství“, jež prohlašuje, že majetek státního podniku „Sevastopol commercial seaport“ je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tuto společnost fakticky zkonfiskovaly. Z hlediska objemu obchodu se jedná o největší obchodní přístav na Krymu. Dne 6. června 2014 byl přeregistrován jako státní jednotný podnik města Sevastopolu „Sevastopol seaport“ (Государственное унитарное предприятие города Севастополя “Севастопольский морской порт”). Zřizovatel: vláda Sevastopolu (Правительство Севастополя).
                           
                           
                              25.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              15.
                           
                           
                              Státní jednotný podnik„Republiky Kry“„Universal-Avia“
                              Государственное унитарное предприятие Республики Крым ‘Универсал-Авиа’
                              (dříve znám jako státní podnik Universal -Avia
                              Государственное предприятие „Универсал-Авиа“
                              Gosudarstvenoye predpriyatiye „Universal-Avia“)
                           
                           
                              Aeroflotskaya Street 5, 295024, Simferopol
                              ул. Аэрофлотская, дом 5, 295024, г Симферополь,),
                           
                           
                              Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu s ukrajinským právem. „Předsednictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne 24.3.2014 rozhodnutí č. 1794-6/14 „o státním podniku“ Gosudarstvenoye predpriyatiye „Universal-Avia“ (О Государственном предприятии „Универсал-Авиа“), jež prohlašuje, že majetek státního podniku „Universal-Avia“ je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tuto společnost fakticky zkonfiskovaly. Přeregistrován dne 15. ledna 2015 jako státní jednotný podnik „Republiky Krym“„Universal-Avia“ (Государственное унитарное предприятие Республики Крым “Универсал-Авиа”). Zřizovatel: Ministerstvo dopravy „Republiky Krym“ (Министерство транспорта Республики Крым).
                           
                           
                              25.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              17.
                           
                           
                              Podnik „Republiky Krym“„Azov distillery plant“
                              Крнмское республиканское предприятие „Азовский ликероводочннй Завод“
                              Azovsky likerovodochny zavod
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          40 Zheleznodorozhnaya str.,
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          296178 Azov, Jankoysky district
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          (Джанкойский район, 296178,
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          пгт Азовское, ул. Железнодорожная, 40)
                                       
                                    
                                 
                              
                              kód: 01271681
                           
                           
                              Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu s ukrajinským právem. „Předsednictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne 9. dubna 2014 rozhodnutí č. 1991-6/14„o změně usnesení Státní rady „Republiky Kry““ č. 1836-6/14 ze dne 26. března 2014„o znárodnění majetku podniků, institucí a organizací zemědělsko-průmyslového komplexu nacházejících se na území „Republiky Krym““, jež prohlašuje, že majetek podniku „Azovsky likerovodochny zavod“ je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tuto společnost fakticky zkonfiskovaly.
                              Údajně vyhlásil platební neschopnost. Spravuje: společnost Sinergija.
                           
                           
                              25.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              18.
                           
                           
                              Federální státní rozpočtová organizace „Production-Agrarian Union ‘Massandra’“ při Úřadu prezidenta Ruské federace
                              ‘Производственно-аграрное объединение „Массандр“ Управления делами Президента Российской Федерации’
                              (dříve známa jako státní koncern „National Association of producers „Massandra“ (Národní sdružení producentů „Massandra“)“
                              Национальное производственно- аграрное объединение „Массандр“
                              Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye Massandra)
                           
                           
                              298650, Krym, Jalta, Massandra, str.Vinodela Egorova 9.
                              
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          298650, Крым, г. Ялта,
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          пгт. Массандра,
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          ул. Винодела Егорова, д.9
                                       
                                    
                                 
                              
                              internetová stránka: http://massandra.su
                           
                           
                              Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu s ukrajinským právem. „Předsednictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne 9. dubna 2014 rozhodnutí č. 1991-6/14 „o změně usnesení Státní rady „Republiky Krym““ č. 1836-6/14 ze dne 26. března 2014„o znárodnění majetku podniků, institucí a organizací zemědělsko-průmyslového komplexu nacházejících se na území „Republiky Krym““, jež prohlašuje, že majetek státního koncernu „National Association of producers ‘Massandra’“ je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tuto společnost fakticky zkonfiskovaly. Dne 1. srpna 2014 byla přeregistrována jako federální státní rozpočtová organizace „Proizvodstvenno-agrarnoje objedinenje ‘Massandra’“ při Úřadu prezidenta Ruské federace (Федеральное государственное унитарное предприятие “Производственно-аграрное объединение “Массандра” Управления делами Президента Российской федераци”). Zřizovatel: Úřad prezidenta Ruské federace (Управления делами Президента Российской федерации).
                           
                           
                              25.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              19.
                           
                           
                              Federální státní rozpočtový ústav pro vědu a výzkum „All-Russian national scientific research institute for wine growing and wine making ‘Magarach’(Všeruský národní vědeckovýzkumný ústav vinohradnictví a vinařství ‘Magarač’) Ruské akademie věd.“
                              Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН»
                              (Dříve známa jako státní rozpočtové zařízení „Republiky Krym“„National Institute of Wine ‘Magarach’“
                              Dříve známa jako: „State enterprise Magarach of the national institute of wine“ („Státní podnik Magarach Národního vinařského institutu“)
                              Государственное предприятие Агрофирма ‘Магарач’ Национального института винограда и вина ‘Магарач’
                              Gosudarstvenoye predpriyatiye „Agrofirma Magarach“ nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach“)
                           
                           
                              298600, Kirov str. 31 Jalta, Krym
                              298600, Крым, г. Ялта, ул. Кирова, 31
                           
                           
                              Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu s ukrajinským právem. „Předsednictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne 9. dubna 2014 rozhodnutí č. 19916/14 „o změně usnesení státní rady „Republiky Krym““ č. 18366/14 ze dne 26. března 2014„o znárodnění majetku podniků, institucí a organizací zemědělsko-průmyslového komplexu nacházejících se na území „Republiky Krym““, jež prohlašuje, že majetek státního podniku „Gosudarstvenoye predpriyatiye ‘Agrofirma Magarach’ nacionalnogo instituta vinograda i vina ‘Magarach’“ je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tuto společnost fakticky zkonfiskovaly. Přeregistrována dne 15. ledna 2015 jako státní rozpočtové zařízení „Republiky Krym“„National Institute of Wine ‘Magarach’“ (Государственное бюджетное учреждение Республики Крым „Национальный научно-исследовательский институт винограда и вина ‘Магарач’“). Zřizovatel: Ministerstvo zemědělství „Republiky Krym“ (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).
                              Dne 7. února 2017 bylo státní rozpočtové zařízení „Republiky Krym“ National Institute of Wine ‘Magarach’ přeměněno na federální rozpočtové vědecké zařízení ‘All-Russia scientific-research institute of viticulture and winemaking „Magarach“’ Ruské akademie věd
                           
                           
                              25.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              20.
                           
                           
                              Státní podnik „Republiky Krym“„Sparkling wine plant ‘Novy Svet’“
                              Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Завод шампанских вин «Новый Свет»»
                              Dříve znám jakoStátní jednotný podnik „Republiky Krym“„Factory of sparkling wine ‘Novy Svet’“
                              (dříve znám jako státní podnik ‘Sparkling wine plant Novy Svet’ („Výrobní závod pro šumivé víno Novy Svet“)
                              Государственное предприятие Завод шампанских вин ‘Новый свет’
                              Gosudarstvenoye predpriyatiye ‘Zavod shampanskykh vin Novy Svet’)
                           
                           
                              298032, Krym, Sudak, Novy Svet, str. Shalapina 1.
                              298032, Крым, г.Судак, пгт.Новый Свет, ул.Шаляпина, д.1
                           
                           
                              Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu s ukrajinským právem. „Předsednictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne 9. dubna 2014 rozhodnutí č. 1991-6/14„o změně usnesení Státní rady „Republiky Krym“ č. 1836-6/14“ ze dne 26. března 2014„o znárodnění majetku podniků, institucí a organizací zemědělsko-průmyslového komplexu nacházejících se na území „Republiky Krym““, jež prohlašuje, že majetek státního podniku „Zavod shampanskykh vin Novy Svet“ je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tuto společnost fakticky zkonfiskovaly. Přeregistrován dne 4. ledna 2015 jako státní jednotný podnik „Republiky Krym“„Factory of sparkling wine ‘Novy Svet’“ (Государственное унитарное предприятие Республики Крым “Завод шампанских вин “Новый Свет””). Zřizovatel: Ministerstvo zemědělství „Republiky Krym“ (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).
                           
                           
                              25.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              23.
                           
                           
                              Russian National Commercial Bank
                              (Российский национальный коммерческий банк)
                           
                           
                              295000, Simferopol, Naberezhnaja str.. pojmenovaná na počest 60. výročí vzniku SSSR, 34
                              295000, Симферополь,ул. Набережная имени 60–летия СССР, д. 34
                              Internetová stránka: http://www.rncb.ru
                           
                           
                              Po nezákonné anexi Krymu připadla banka Russian National Commercial Bank (RNCB) plně do vlastnictví takzvané „Republiky Krym“. V lednu roku 2016 se stala majetkem Federální agentury pro správu státního majetku, také známé jako Rosimushchestvo (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)).
                              Před anexí tato banka nebyla na Krymu zastoupena, nyní se však stala jedním z hlavních subjektů na trhu. Koupí nebo převzetím poboček bank, které se z Krymu stahovaly, banka RNCB materiálně a finančně podporovala činnosti ruské vlády za účelem integrace Krymu do Ruské federace, a tím narušovala územní celistvost Ukrajiny.
                           
                           
                              30.7.2014
                           
                        
                        
                           
                              25.
                           
                           
                              Peace to Luhansk Region (Mir Luganschine) Мир Луганщине (Mír Luhansku)
                           
                           
                              https://mir-lug.info/
                           
                           
                              Veřejná „organizace“, která nominovala kandidáty do tzv. voleb v tzv. „Luhanské lidové republice“ konaných dne 2. listopadu 2014. Tyto „volby“ jsou v rozporu s ukrajinskými právními předpisy a jako takové jsou nezákonné.
                              Oficiální účastí v těchto nezákonných „volbách“ aktivně podpořila činnosti a politiky narušující celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, čímž přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině. V čele této organizace stojí Igor PLOTNITSKY.
                           
                           
                              29.11.2014
                           
                        
                        
                           
                              26.
                           
                           
                              Free Donbass (také známa jako „Free Donbas“, „Svobodny Donbass“) Свободньιй Донбасс (Svobodný Donbas)
                           
                           
                              http://www.odsd.ru/
                           
                           
                              Veřejná „organizace“, která nominovala kandidáty do tzv. „voleb“ v tzv. „Doněcké lidové republice“ konaných dne 2. listopadu 2014. Tyto „volby“ jsou v rozporu s ukrajinskými právními předpisy a jako takové jsou nezákonné.
                              Oficiální účast v těchto nezákonných „volbách“ je aktivní podporou činností a politik narušujících celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                           
                           
                              29.11.2014
                           
                        
                        
                           
                              30.
                           
                           
                              Prapor „Sparta“
                              Батальон ‘Спарта’
                           
                           
                               
                           
                           
                              Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje činnosti narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                              Je součástí tzv. „jednotek 1. armády“„Doněcké lidové republiky“.
                           
                           
                              16.2.2015
                           
                        
                        
                           
                              31.
                           
                           
                              Prapor „Somali“
                              Батальон ‘Сомали’
                           
                           
                               
                           
                           
                              Ozbrojená separatistická skupina, která aktivně podporuje činnosti narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další destabilizaci situace na Ukrajině.
                              Je součástí tzv. „jednotek 1. armády“„Doněcké lidové republiky“.
                           
                           
                              16.2.2015
                           
                        
                        
                           
                              37.
                           
                           
                              Hnutí „Novorossiya“ (Novorusko) Igora STRELKOVA
                              Движение Новороссия Игоря СТРЕЛКОВА
                           
                           
                              http://novorossia.pro/
                           
                           
                              Veřejné hnutí „Novorossiya/Nové Rusko“ vzniklo v listopadu roku 2014 v Rusku a jeho vedoucím je ruský důstojník Igor Strelkov/Girkin (identifikován jako zaměstnanec hlavního zpravodajského ředitelství generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace (GRU)).
                              Podle svých deklarovaných cílů se zaměřuje na poskytování všestranné účinné pomoci „Novému Rusku“, včetně napomáhání milicím bojujícím na východní Ukrajině, čímž podporuje politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
                              Je spojováno s osobou zařazenou na seznam z důvodu narušování územní celistvosti Ukrajiny.
                           
                           
                              16.2.2015
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.